Szkolenie dla nauczycieli historii szkół podstawowych

Zapraszamy nauczycieli historii szkół podstawowych na szkolenie Relacje między podstawą programową a nowym informatorem o egzaminie ósmoklasisty z historii w kontekście egzaminu zewnętrznego (AH-050)

Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej klas IV-VIII szkoły podstawowej mogą znaleźć się w arkuszu egzaminacyjnym ósmoklasistów oraz jak pracować ze źródłem ikonograficznym na lekcjach historii

Zajęcia poprowadzą Elżbieta Jermacz i Iwona Jóźwiak
26 października 2020 r.
godz.15.00-17.00
W-M ODN sala 105

Zapisy na stronie internetowej Ośrodka

Sporządziła
Iwona Jóźwiak
jozwiak@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content