Szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie dla nauczycieli sprawdzających umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową

Stosownie do zapisów art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o wydanie karty rowerowej dokonuje m.in. nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Mając na uwadze powyższe WORD w Olsztynie zaprasza nauczycieli na szkolenie umożliwiające uzyskanie uprawnień w wyżej wymienionym zakresie.

Program szkolenia:

  1. Podstawa prawna regulująca szkolenie, egzaminowanie i wydawanie karty rowerowej.
  2. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.
  3. Przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
  4. Sprawdzanie umiejętności niezbędnych do uzyskanie uprawnień do poruszania się rowerem po drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin lekcyjnych.

Planowany termin szkolenia: 10 listopada 2017 roku,
godz. 9.00 w siedzibie WORD Olsztyn przy ulicy Towarowej 17 B.

Zapisy i kontakt: Piotr Lewandowski,
tel. 89 538 11 36 p.lewandowski@word.olsztyn.pl

Skip to content