Szkolenie „Ocenianie przedmiotowe z przyrody”

Szanowni Państwo, Nauczyciele przyrody w szkole podstawowej,

Pragnę serdecznie zaprosić na szkolenie „Ocenianie przedmiotowe z przyrody" (nr I-83), które odbędzie się 20 listopada 2017 r. w godz.15.00-18.30, w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, piętro I sala 105/106.

Zajęcia poprowadzi Wojciech Tański od wielu lat specjalizujący się w ocenianiu wewnątrzszkolnym. Zakres problematyki poruszanej w trakcie szkolenia dotyczył będzie, m.in.:

  • budowy przedmiotowego oceniania z przyrody zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa;
  • formułowania wymagań edukacyjnych na poszczególne śródroczne i roczne oceny edukacyjne z uwzględnieniem nowej podstawy programowej dla szkoły podstawowej;
  • sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
  • warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych;
  • dostosowań do możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.

Bardzo proszę o zabranie na spotkanie nowej podstawy programowej z przyrody w szkole podstawowej i przedmiotowego oceniania.

Szkolenie jest bezpłatne.

 Na szkolenie rejestrujemy się korzystając z indywidualnej karty zgłoszenia  na kurs  do 13 listopada 2017 r.

Serdecznie zapraszam
Alicja Szarzyńska
konsultant W-M ODN w Olsztynie,
tel. 501 602 659

Skip to content