Szlakiem Mikołaja Kopernika – konkurs

Województwo Warmińsko-Mazurskie realizując zadania z zakresu promocji rozwoju kompetencji cyfrowych organizuje co roku konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu w zakresie wykorzystania nowych technologii informatycznych.

Konkurs składa się z trzech etapów: Etap I – ocena zgodności pracy z regulaminem konkursu, Etap II -  Komisja Konkursowa dokona oceny zgodności pracy z tematyką Konkursu, sposobu przedstawienia tematu, innowacyjności rozwiązań, skali trudności i skomplikowania zastosowanych technik wykonania oraz wartości informacyjnej i edukacyjnej pracy; Etap III – prezentacja najlepszych prac podczas uroczystej gali oraz wyłonienie zwycięzców 20 czerwca 2020 r.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży pozostających pod opieką wojewódzkich jednostek oświatowych. Ma na celu rozwijanie zainteresowania tematyką nowych technologii, pogłębianie wiedzy w zakresie informatyki przy wykorzystaniu narzędzi IT oraz pracy zespołowej. Motywuje uczestników do wykorzystywania i doskonalenia umiejętności z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych, narzędzi informatycznych, a tym samym wspiera szkoły i placówki edukacyjne do podejmowania działań w kierunku wykorzystywania innowacyjnych narzędzi i technik w dydaktyce.

Patronem medialnym oraz fundatorem dodatkowej nagrody jest czasopismo Urania – periodyk o tematyce związanej astronomią.

Termin nadsyłania prac mija 15 maja 2020 r., finał na uroczystej gali 20 czerwca 2020 r.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin dostępne są na stronie www.warmia.mazury.pl/konkurs_it

Skip to content