Sztuka dialogu: nauczyciel, uczeń, rodzic – warsztaty Ełk

Szanowni Państwo

Nauczyciele Szkół i Placówek Województwa Warmińsko - Mazurskiego!

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w szkoleniu „Sztuka dialogu: nauczyciel, uczeń, rodzic – warsztaty Ełk” sfinansowanym  ze  środków  na  doskonalenie  nauczycieli  w  ramach  zadań edukacyjnych Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Szkolenie odbędzie się 20 października 2018 r. (10.00 – 15.00) w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul. Parkowa 12.

Rejestracja na szkolenie dobywa się  wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator szkolenia skontaktuje się z wybranymi osobami.

Szkolenie jest bezpłatne, potwierdzone zaświadczeniem uczestnictwa.

Kierownik szkolenia: Anna Kondrzycka

Nauczyciel specjalista ds. doskonalenia nauczycieli W-M ODN w Olsztynie

tel.: 89 522 85 15;

e-mail: kondrzycka@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content