• doradca metodyczny ds plastyki - szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Dyżur doradcy metodycznego w W-M ODN w Olsztynie

środa 14.00-15.30

wisniewska@wmodn.olsztyn.pl

tel. 89 522 85 04

Rejon objęty doradztwem: m. Olsztyn, powiaty: olsztyński, ostródzki, kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki, działdowski

Macierzysta placówka: Szkoła Podstawowa nr 34 w Olsztynie, ul. Herdera 3

Skip to content