• doradca metodyczny ds historii i wiedzy o społeczeństwie - szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Dyżur w W-M ODN w Olsztynie

środa 13.30-18.00

jozwiak@wmodn.olsztyn.pl

tel. 89 522 85 04

Rejon objęty doradztwem: m. Olsztyn, powiaty: olsztyński, ostródzki, kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki, działdowski

Macierzysta placówka: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie, ul. Wańkowicza 1

Skip to content