Dyrektor
mgr Waldemar Żakowski
zakowski@wmodn.olsztyn.pl
tel. 89 522 85 02

W sprawie skarg i wniosków
Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
przyjmuje w każdą środę
w godzinach od 14.00 do 15.00

Skip to content