Wsparcie szkół i placówek uczeń migrujący

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół/Placówek i Nauczyciele,

w związku z sytuacją wywołaną wojną w Ukrainie postanowiliśmy towarzyszyć Państwu w pracy z Waszymi i trafiającymi do Waszych szkół/placówek uczniami migrującymi.

W tym celu przygotowaliśmy

  Szkolenia, które mogą być pomocne  w pracy dydaktyczno-wychowawczej:

Zestawy materiałów:

W zakresie problemów związanych z uczniem migrującym prosimy kontaktować się z naszym doradcą metodycznym ds. historii i wiedzy o społeczeństwie, dr Iwoną Jóźwiak – koordynatorem ORE w tym zakresie, pisząc na maila: jozwiak@wmodn.olsztyn.pl
Iwona Jóźwiak koordynuje pracę sieci wsparcia „Uczeń migrujący w polskiej szkole". W sieci tej znajdziecie Państwo m.in. podręczniki, ćwiczenia, poradniki metodyczne, arkusze diagnozy oraz cały szereg innych materiałów ułatwiających pracę z uczniem migrującym.

Informacja jak uzyskać dostęp do zasobów sieci wsparcia „Uczeń migrujący w polskiej szkole"

Prosimy zapoznać się także z naszą ofertą szkoleniową, ponieważ prowadzimy spotkania dotyczące m. in. sytuacji prawnej ucznia z doświadczeniem migracji.

Dyrektor W-M ODN
w Olsztynie

Skip to content