Uruchom serce bliźniemu

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej  w Olsztynie realizuje w roku 2023 projekt - Uruchom serce bliźniemu. Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji wśród nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego. Zaplanowano 19 bezpłatnych szkoleń, które poprowadzą  koordynatorzy  i instruktorzy  ratownictwa medycznego służby z województwa warmińsko-mazurskiego. W każdym powiecie będzie jedno szkolenie w którym może uczestniczyć 20-25 osób.

Szkolenie będzie trwało  od godziny 15.00-18.00, 4 godziny dydaktyczne (3 zegarowe).  O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność  zgłoszeń. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymają zaświadczenie.

Prosimy o zarejestrowanie się przez formularz zgłoszeniowy, po zalogowaniu się należy wybrać odpowiedni numer szkolenia - dla każdego powiatu przedzielony jest inny numer.

Adresy miejsc gdzie będą przeprowadzane szkolenia

  • Koordynator merytoryczny
    - Krzysztof Maczulski, wojewódzki Koordynator ratownictwa medycznego Państwowej Straży Pożarnej
  • Koordynator organizacyjny
    - Ewa Wierczuk, nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie

Wszelkich informacji  udziela

Ewa Wierczuk
wierczuk@wmodn.olsztyn.pl
Warmińsko -Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
tel. 89 522 85 10
tel. sekretariat  89 522 85 00


 

 

 

Skip to content