W Ośrodku w czerwcu

14 czerwca 2018 r. miała miejsce konferencja „Od smutku do nadziei – pomoc uczniom w depresji” realizowana w ramach Grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Wspólnie z licznie zgromadzonymi uczestnikami spotkania konferencyjnego podejmowaliśmy problem pracy z depresyjnym uczniem i jego rodzicem. Wyzwania, możliwościach i ograniczeniach tej pracy omawiali zaproszeni prelegenci: Aleksandra Gołaszewska-Adamowicz (lekarz psychiatra dzieci i młodzieży), Marzena Pycka (psychoterapeuta, superwizor szkoleniowy) oraz Anna Szatkowska (pedagog szkolny, kurator społeczny). Dzięki różnym perspektywom ujętym w wystąpieniach i połączonym w dyskusji panelowej omawiane zagadnienia zyskały walor inspirującej wielowymiarowości. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.
Marcin Jaroszewski

Możesz również polubić…

Skip to content