W Ośrodku w czerwcu

6 czerwca 2019 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91a odbyła się konferencja „Zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata”. Konferencję zorganizowała Polska Akademia Oświaty Sp. z o.o. we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Głównym celem konferencji było poszerzenie i rozpropagowanie wiedzy, a także podniesienie kompetencji uczestników w zakresie uzależnień behawioralnych. Uczestniczyło w niej ponad 100 nauczycieli, psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół, placówek opiekuńczych i wychowawczych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele instytucji/urzędów państwowych, jednostek  samorządu terytorialnego. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Henryk Sienkiewicz

12 czerwca członkowie Klubu Aktywnego Dyrektora spotkali się na ostatnim w tym roku szkolnym seminarium. Tematem było „Kształcenie kompetencji kluczowej – uczenie się czyli jak uczyć, żeby nauczyć. Nadzór dyrektora szkoły nad przebiegiem procesu nauczania – uczenia się w szkole i w przedszkolu”. Spotkanie prowadziła Agnieszka Ewald, polonistka, autorka ogólnopolskich programów z zakresu uczenia się i szkoląca w tej tematyce nauczycieli i dyrektorów, certyfikowany trener oraz coach. Relację z wyjazdu studyjnego do szkół i przedszkoli polskich oraz litewskich w Wilnie i Druskiennikach przygotowała i przedstawiła Agnieszka Czamara, uczestniczka wyjazdu i dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Krasnale” w Warpunach. Ewa Nosowicz, moderatorka KAD, podsumowała seminaria w bieżącym roku szkolny. W 72 godzinach spotkaniach wzięło udział łącznie 440 osób, odbyły się również dwie wizyty studyjne. Przeprowadzone badanie ewaluacyjne wskazało na bardzo wysoką ocenę efektywności działalności Klubu dla podnoszenia jakości nadzoru pedagogicznego uczestniczących w Klubie dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. Kolejne spotkanie już we wrześniu!

Ewa Nosowicz

Skip to content