W Ośrodku w czerwcu

2 czerwca 2022 r. odbyło się szkolenie Kształtowanie umiejętności kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o zajęcia kulinarne. Zajęcia miały charakter warsztatowy.  Ich celem było ukazanie jak w sposób praktyczny, poprzez zajęcia kulinarne rozwijać u uczniów takie kompetencje  jak czytanie ze zrozumieniem, umiejętności matematyczne, współpraca, komunikowanie się, planowanie pracy. Efektem kocowym zajęć były pietruszkowe tartinki, jarzynowa sałatka oraz deser. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

4 czerwca 2022 r. odbyły się warsztaty terenowe „Walory przyrodnicze i kulturowe Mazurskiego Parku Krajobrazowego”, w których udział wzięło ponad 30 osób. W programie warsztatów m.in.:

  • zwiedzanie Muzeum Regionalne im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach ;
  • wędrówka ścieżką edukacyjną „Wokół stawu w Pieckach”;
  • zajęcia na terenie siedziby Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej;
  • zwiedzanie Cerki pw. Zaśnięcia Matki Bożej w Wojnowie z 1922 roku oraz kaplicy św. Ambrożego z Optiny w domu sióstr z cząsteczkami relikwii świętych Starców;
  • Klasztor staroobrzędowców w Wojnowie z 1848 roku; wokół podwórza usytuowane są budynki zakonne i gospodarcze, cmentarz.

Zajęcia terenowe dofinansowane były przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

5 czerwca w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, zakończyła się kolejna edycja kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Zakończona edycja kursu była realizowana w formie zdalnej. Kurs ukończyły – i otrzymały stosowne świadectwa – 22 osoby, spośród których kilkoro ma zamiar podjąć wysiłek kierowania szkołą lub placówką już w nadchodzącym roku szkolnym.  W opinii uczestników szkolenia, kurs spełnił ich oczekiwania oraz wyposażył w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego kierowania procesem dydaktycznym i wychowawczym. Za szczególnie mocną stronę kursu uczestnicy kursu uznali powiązanie – w czasie zajęć – teorii zarządzania z praktyką i codziennością szkoły.  Absolwenci kursu uznali, że będą polecali kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołą, prowadzony w W-M ODN w Olsztynie osobom, które będą w przyszłości chciały uzyskać takie kwalifikacje. W nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023 planowane jest uruchomienie kolejnej, już piętnastej, edycji kursu. Zapraszamy.
Józef Paszuk

11 czerwca na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie podsumowano Forum polonistów, prowadzone przez niżej podpisanego i Wiesławę Zielińską. Spotkanie rozpoczął dziekan wydziału – prof. dr hab. Mariusz Rutkowski. Referat wygłosiły: dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM – Literackie relacje o wojnie adresowane do najmłodszych czytelników; dr hab. Iza Matusiak-Kempa, prof. UWM – Wartości a wizja świata i człowieka w nazwiskach Polaków oraz Wiesława Zielińska, doradca metodyczny W-M ODN w Olsztynie – Czego licealista dowie się z lektur obowiązkowych? Ze strony dziekana Wydziału Humanistycznego padła deklaracja dalszej współpracy z Ośrodkiem w zakresie języka polskiego.
Wojciech Tański

14 czerwca w Olsztyńskim Planetarium odbyła się konferencja podsumowująca konkurs ekologiczno-literacki „Urodziny Mikołaja Kopernika i konkurs „Dyktando z Mikołajem Kopernikiem”. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy nagrody książkowe ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Więcej informacji w Kajecie nr 132 str. 6
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska, Katarzyna Pietrzyk

18 czerwca grupa blisko trzydziestu nauczycieli wzięła udział w warsztatach terenowych „Mazurskie lasy pełne tajemnic – Wilczy Szaniec”. Warsztaty zorganizowały Alicja Szarzyńska i Iwona Jóźwiak. Mimo, że od zakończenia II wojny światowej minęło już blisko 80 lat to zainteresowanie tematyką jest wciąż duże nie tylko wśród nauczycieli historii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tym razem udaliśmy się do Wilczego Szańca.
Wilczy Szaniec na Mazurach, koło Gierłoży i 8 km od Kętrzyna, był Kwaterą Główną Adolfa Hitlera po ataku III Rzeszy na ZSRR. Był to rozbudowany kompleks zamaskowanych bunkrów zbudowanych z żelbetonu. Łącznie na terenie kwatery zbudowano około 200 obiektów, m.in. schrony przeciwlotnicze, pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze. Wszystko to mieściło się na powierzchni kliku kilometrów kwadratowych i było otoczone zasiekami i minami.
Warsztaty terenowe dofinansowane były przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Iwona Jóźwiak, Alicja Szarzyńska

22 czerwca zakończyliśmy całoroczną – cykliczną, pracę Grupy superwizyjno-konsultacyjnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nieustannie przekonujemy się, jak cenną pomocą w pracy dydaktycznej, wychowawczej i terapeutycznej jest praktykowana przez nas formuła superwizyjna. Od września kontynuujemy regularne spotkania. Zapraszamy do współtworzenia Grupy. Więcej informacji do znalezienia w artykule: „Grupa konsultacyjno-superwizyjna pomocy psychologiczno-pedagogicznej – instrukcja obsługi”, Kajet nr 124 (1/2020)
Marcin Jaroszewski

22 czerwca w Olsztyńskim Planetarium odbyła się konferencja podsumowująca konkurs plastyczny „Koty Kopernika”, którego organizatorami były następujące instytucje: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie.  W konkursie udział wzięło 168 dzieci z przedszkola i kl. I-III szkoły podstawowej. Komisja konkursowa w składzie: Ewa Kiryła, Iwona Jurczak, Agnieszka Szandrowska-Pykało i Alicja Szarzyńska, wybrała 33 prace plastyczne.
Specjalnym gościem konferencji był Mikołaj Kopernik, który powitał wszystkich uczestników i wręczał dyplomy oraz nagrody.
Przedsięwzięcie dofinansowane było przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

28 czerwca, kilka dni po zakończeniu roku szkolnego, nauczyciele mieli możliwość odbycia wędrówki śladami Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Na miejsce zbiórki stawiło się 22 śmiałków gotowych rozwiązać szereg zagadek związanych z naszym astronomem. Podczas spaceru uczestnicy szkolenia rozwiązywali quest przygotowany przez Katarzynę Pietrzyk i Alicję Szarzyńską. Nauczyciele aktywnie uczestniczyli w odkrywaniu tajemnic związanych z twórcą teorii heliocentrycznej. Wyposażeni w folder questowy i plan Olsztyna, testowali przygotowany przez nas Quest z Mikołajem Kopernikiem. Tak i nauczyciele, jak i quest zdali egzamin celująco. A przy okazji świetnie się bawili oraz poznawali zabytki z czasów, gdy w naszym mieście mieszkał Kopernik. Quest jest doskonałym sposobem na zwiedzanie, turystykę i jednocześnie rozwiązywanie łamigłówek. To metoda łącząca w sobie przyjemne z pożytecznym. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Katarzyna Pietrzyk, Alicja Szarzyńska

Możesz również polubić…

Skip to content