W Ośrodku w czerwcu

6 czerwca 2023 r., w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się obchody 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Gala jubileuszowa była doskonałą okazją do uhonorowania osób, które wniosły wyjątkowy wkład w ochronę środowiska. W trakcie ceremonii wręczono „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu” wyróżnionym osobom. Wśród wyróżnionych laureatów znalazła się Alicja Szarzyńska. Więcej informacji
Alicja Szarzyńska

16 czerwca odbyła się debata o ocenianiu, zorganizowana przez Gminę Orzysz we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Filia w Ełku i Fundację Szkoły Bez Ocen. Debata odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie, była to IV Gminna Konferencja Oświaty „ Doceń mnie, a nie oceń. Interdyscyplinarne podejście do dziecka z niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej”. Debatę otworzył Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski, który zapewnił uczestnikom niezbędne warunki do merytorycznej dyskusji (za co serdecznie dziękujemy). Po omówieniu celów oceniania szkolnego, wynikających z prawa oświatowego oraz pokazaniu dobrej praktyki zaczęła się właściwa debata. Do dyskusji w panelu ekspertów przystąpili Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, Agnieszka Grądzka - Dyrektorka Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Piszu, Monika Paszko - Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Rękusach, Marta Rózio - Konsultant z WMODN Filia w Ełku (główna inicjatorka przedsięwzięcia), Bogda Kraśko oraz Urszula Zapolnik - Chrzanowska - nauczycielki ze szkół w Pisanicy i Dąbrówce oraz Kamila i Oskar - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rękusach. Zdjęcia Urząd Miejski w Orzyszu, Zdjęcia Instytut Zwinnej Edukacji, Zdjęcia WMODN Filia w Ełku
Marta Rózio

21 czerwca w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie odbyło się podsumowanie części działań projektu „Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze Warmii i Mazur”. Do akcji włączyło się szereg placówek z całego województwa.

Podczas uroczystości koordynatorki: Alicja Szarzyńska i Katarzyna Pietrzyk przekazały szkołom certyfikaty, jak również nagrody rzeczowe i książkowe. Laureaci konkursu na napisanie ilustrowanej baśni pt. „Jak pokonać Smoga” również zostali nagrodzeni.

Akcja czytelnicza ma swój ciąg dalszy w postaci rywalizacji placówek na jak największą liczbę wyświetleń filmiku na You Tube o przebiegu akcji w poszczególnych placówkach. Pod poniższym linkiem znajdą Państwo szybki dostęp do filmików: Link do bloga  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Katarzyna Pietrzyk, Alicja Szarzyńska

21 czerwca w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyła się Inauguracja olsztyńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego. To wyjątkowe wydarzenie upamiętnia wielkiego naukowca i najsłynniejszego mieszkańca Warmii - Mikołaja Kopernika. W stolicy Warmii przez cztery dni (21-24 czerwca) w różnych miejscach odbywały się wykłady i dyskusje poświęcone biografii Mikołaja Kopernika, co ciekawe obchodom towarzyszyła również wyjątkowa oprawa artystyczna.

Olsztyńską część obchodów zainaugurował wykład prof. Karla Galle’a z Waszyngtonu „An Astronomer and His Castles: The Scientist as Public Servant in Copernicus’s Era and Our Own”. Pierwszego dnia rozstrzygnięto również światowy konkurs na plakat z okazji obchodów. Odbył się także koncert pt. „Kanonik warmiński”. W rolę narratora wcielił się świetny aktor Adam Ferency, a zaśpiewała sopranistka Ewa Alchimowicz-Wójcik.
W kolejnych dniach zaplanowano zwiedzanie olsztyńskiego zamku. Tam też odbył się koncert zespołu wokalnego ProForma oraz pokaz wypalania form ceramicznych w piecu raku. W piątek z kolei ruszono szlakiem kopernikowskim. W Lidzbarku Warmińskim odbyły się dwie naukowe debaty, a we Fromborku uczestnicy Kongresu wysłuchali koncertu organowego. Na zakończenie obrad w Centrum Konferencyjnym zaprezentowała się Orkiestra Akademicka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Studio Wokalne UWM.
Cieszymy się, że w wydarzeniach mogły wziąć udział szkoły kopernikańskie naszego województwa. Z myślą o 30 szkołach noszących imię Kopernika w regionie powstała książka albumowa „Szkoły kopernikowskie województwa warmińsko-mazurskiego”. Ta merytoryczna i ikonograficzna dokumentacja została wydana specjalnie w 550. rocznicę urodzin Patrona, a autorkami są Izabela Lewandowska i Iwona Jóźwiak. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Iwona Jóźwiak

24 czerwca nauczyciele z województwa warmińsko – mazurskiego wzięli udział w wycieczce dydaktyczno – rekraacyjnej do Muzeum K.I. Gałczyńskiego, do Leśniczówki Pranie. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Czyste Powietrze” dofinansowanego ze środków NFOŚ i GW, z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
Podczas wyprawy zapoznaliśmy się z  biografią K. I. Gałczyńskiego, historią jego pobytów na Mazurach, teatralnych dokonania poety, muzyką w wierszach (i do jego wierszy!) oraz osobliwym związku z żoną Natalią.
Wystawa w muzeum oparta jest na oryginalnych przedmiotach należących do Gałczyńskiego, całość uzupełniają multimedia, umożliwiające m.in. posłuchanie głosu poety, jego poezji, muzyki, która go inspirowała, jak i utworów muzycznych skomponowanych  do dzieł autora „Niobe”.
W drugiej części spotkania przyszedł czas na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce - udział w „Podchodach literackich”, które zwieńczyła pantomima wiersza „Strasna zaba” w wykonaniu nauczycieli i doradców metodycznych: K. Pietrzyk, W. Zielińskiej i A. Serwińskiej.
Spotkanie zakończyło się słuchaniem/czytaniem/przeżywaniem poezji K.I. Gałczyńskiego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Ewa Kiryła, Alicja Szarzyńska

30 czerwca, w ramach szkoleń wakacyjnych, odbyła się kolejna odsłona Questu z Mikołajem Kopernikiem po Olsztynie, na którą zaprosiły nauczycieli jego twórczynie: Alicja Szarzyńska i Katarzyna Pietrzyk. Podczas spotkania z nauczycielami wędrowaliśmy, korzystając z folderów questu, rozwiązując zagadki, ale jednocześnie odkrywaliśmy nowe interesujące miejsca dawnego Olsztyna, w tym uporządkowane pozostałości po cmentarzu ewangelickim (w pobliżu stacji Śródmieście), jak również w budynku Urzędu Wojewódzkiego obraz przedstawiający Mikołaja Kopernika jako lokatora podolsztyńskich miejscowości. Zachęcamy do korzystania z Questu i zwiedzania naszego miasta w jego nieoczywistej odsłonie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
Katarzyna Pietrzyk, Alicja Szarzyńska

Skip to content