W Ośrodku w czerwcu

3 czerwca 2017 r. odbyło się szkolenieJak oswoić poezje, czyli zabawy wierszem w edukacji wczesnoszkolnej”. Osobami prowadzącymi zajęcia byli: Agnieszka Spikert- nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i Wojciech Tański- nauczyciel konsultant ds. języka polskiego. Szkolenie miało charakter warsztatowy.
Podczas zajęć uczestnicy poznali ciekawe sposoby pracy z poezją na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. W sposób praktyczny dowiedzieli się jak przybliżyć dziecku świat przedstawiony w poezji. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

5 czerwca w ramach współpracy województwa warmińsko – mazurskiego z obwodem kaliningradzkim pięcioro nauczycieli konsultantów z Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie uczestniczyło w wizycie studyjnej w Kaliningradzie. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia nauczycieli. Jednym z jego elementów było szkolenie, w którym wzięli udział  nauczyciele z Gimnazjum nr 1 w Kaliningradzie. Przeprowadziła je Agnieszka Spikert. Podczas zajęć rosyjscy nauczyciele poznawali narzędzia TOC oraz sposoby ich wykorzystania w edukacji. Szkolenie zostało bardzo ciepło przyjęte przez naszych rosyjskich kolegów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
Agnieszka Spikert

6 – 8 czerwca w Sportowej Szkole Podstawowej w Ełku odbył się Wojewódzki Turniej Sportowy Mali Mistrzowie na Start O Puchar Prezydenta Miasta Ełku.
W turnieju wzięło udział 18 reprezentacji uczniowskich z poziomu klas I, II, III szkół podstawowych. Turniej był podsumowaniem 3-letniej, pierwszej edycji realizacji ogólnopolskiego programu Mały Mistrz. (Wojewódzka inauguracja programu MM- SP 4 Ełk, IX 2014 r.) Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z 2014 r. i 2017 r.
Zbigniew Bogdan

8 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie sieci wsparcia i współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Tematem przewodnim sieci była edukacja matematyczna w edukacji wczesnoszkolnej. Koordynatorem sieci była Agnieszka Spikert, a uczestniczyło w niej 15 nauczycieli naszego województwa. W ciągu roku szkolnego odbyły się 4 spotkania. Każde ze spotkań poświęcone było innemu zagadnieniu i opierało się na wymianie doświadczeń uczestników. Na ostatnim spotkaniu uczestnicy skoncentrowali się na wykorzystaniu tabletów w edukacji matematycznej. Osobą prowadzącą spotkanie była Judyta Lipińska- nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie. Uczestnicy uczyli się od pani Judyty wykorzystywać różnorodne aplikacje, kodować oraz odczytywać i zapisywać zadania za pomocą kodu QR.
W przyszłym roku szkolnym planowana jest kolejna edycja sieci współpracy i wymiany doświadczeń. Tym razem (na życzenie uczestników) skoncentrujemy się na edukacji polonistycznej i wychowaniu patriotycznym. Chętnych zapraszamy na pierwsze spotkanie sieci, które odbędzie się pod koniec września. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

10 czerwca w siedzibie W-M ODN w Olsztynie odbyło się szkolenie  Flażolet jako najprostszy instrument w pracy z dzieckiem młodszym. Adresatem szkolenia byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Zadaniem szkolenia było praktyczne przygotowanie nauczycieli do wprowadzenia tego instrumentu do pracy z dziećmi. Dlatego kurs obejmował naukę gry na flażolecie, opanowanie podstawowego repertuaru oraz podstawy metodyki nauki gry dzieci młodszych na flażolecie.
Planujemy kolejne edycje tego kursu w związku z tym, że wchodząca w życie z dniem 1 września 2017 r. nowa podstawa programowa rekomenduje naukę gry na flażolecie w klasach młodszych. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z nowa ofertą na rok szkolny 2017/2018. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

14 czerwca odbyło się ostatnie ze szkoleń poświęconych wdrażaniu nowej  podstawy programowej. W-M ODN w Olsztynie i Filia w Olecku zrealizowały 65 szkoleń w których wzięło udział 3 125 nauczycieli.
Henryk Sienkiewicz

17 czerwca w naszym ośrodku przeprowadzony został międzynarodowy egzamin PTE General Level 3, (odpowiednik FCE). Była to piąta edycja tego egzaminu, który akredytowane Centrum Egzaminacyjne Szkoła Językowa Modern School z Olsztyna przeprowadziło w naszym Ośrodku. Tym razem 30 nauczycieli ubiegało się o potwierdzenie znajomości języka angielskiego na europejskim poziomie B2.
Uzyskanie certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie, jest jednym z warunków koniecznych do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Henryk Sienkiewicz

19 czerwca w ramach projektu Kompleksowego Wspomagania Szkół odbyły się wizyty studyjne szkół uczestniczących w projekcie. Były to szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 w Działdowie oraz Szkoła Podstawowa w Petrykozach. Nauczyciele tych szkół najpierw gościli w Szkole im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie, gdzie obserwowali zajęcia z matematyki w klasie trzeciej oraz zwiedzali ogród szkolny. Następnie uczestnicy gościli w Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie. Tam również obserwowano zajęcia z matematyki w klasie trzeciej. Po obserwowanych lekcjach nastąpiły rozmowy i wymiana doświadczeń między nauczycielami szkół. Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia byli zdania, że możliwość obserwowania zajęć w innych szkołach oraz rozmowa na temat poczynionych obserwacji niezwykle wzbogaca warsztat pracy nauczycieli. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

26 czerwca w ramach oferty wakacyjnej W-M ODN w Olsztynie odbył się warsztat  Odkrywanie dziedzictwa kulturowego regionu czyli quest jako metoda w edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia terenowe. Osobami prowadzącymi szkolenie były Agnieszka Spikert i Alicja Szarzyńska.
Questing jest rodzajem edukacyjnej gry terenowej o charakterze edukacyjnym polegającej na odkrywaniu dziedzictwa kulturowego danego regionu.
Zajęcia miały charakter warsztatowy. W pierwszej części uczestnicy poznawali tajniki questu a następnie podzieleni na grupy tworzyli quest. Dotyczył on Starego Miasta w Olsztynie i znajdujących się na nim najbardziej interesujących obiektów. W drugiej części warsztatu uczestnicy testowali swój quest przechodząc trasę omówionej w nim wycieczki poznawczej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

28 czerwca na terenie W-M ODN odbyło się szkolenie Rozwijanie twórczego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC . Osobą prowadzącą szkolenie była Agnieszka Spikert. W trakcie szkolenia, które miało charakter warsztatowy uczestnicy poznawali narzędzia myślowe (chmura, gałąź logicznego myślenia i drzewko ambitnego celu) oraz sposoby ich wykorzystania w różnych obszarach edukacji. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

Możesz również polubić…

Skip to content