W Ośrodku w grudniu

6 grudnia 2017 r. w W-M ODN w Olsztynie odbyło się spotkanie członków Klub Aktywnego Dyrektora. Tematyką spotkania było „Od ewaluacji do obserwacji lekcji czyli jak sprawić, aby nauczyciel widział dokąd zmierza.”
Ciekawymi rozwiązaniami dotyczącymi organizacji obserwacji zajęć i nadzoru pedagogicznego podzieliła się Anita Plumińska – Mieloch, dyrektor Wielkopolskiej Szkoły Roku 2016, autorka innowacji "E-historia", "Wykorzystanie platformy indywidulani.pl do podniesienia jakości nauczania historii", "Eduspace - kreowanie przestrzeni edukacyjnej”, ekspertka MEN, współautorka podręczników do historii, autor zeszytów ćwiczeń i poradników metodycznych dla WSiP serii „Bliżej Historii”.
Na początku spotkania Beata Kucharczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie bardzo ciekawie przedstawiła innowacyjne zmiany w szkole, które są efektem uczestnictwa Pani Dyrektor w Klubie Aktywnego Dyrektora, a także udziału szkoły w projekcie kompleksowego wspomagania w rozwoju przez W- M ODN w Olsztynie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

15 grudnia 2017 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyła się gala ogólnopolskiej sieci „Szkół Liderów Edukacji Globalnej”, podsumowująca projekt 355/M/2016-2017 „Edukacja Globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju.”
Szczególnym punktem programu była Gala wręczenia statuetek, dyplomów i nagród.
Nasz region warmińsko-mazurski ma powody do dumy. Zdobyliśmy w sumie 8 statuetek za osiągnięcia w realizacji założeń Edukacji Globalnej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.  Więcej informacji. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

16 grudnia w naszym ośrodku przeprowadzony został, po raz szósty, międzynarodowy egzamin Pearson Test of English General Level. Tym razem do egzaminu przystąpiło 33 nauczycieli. Wyniki egzaminu poznamy za osiem tygodni. Mamy nadzieję, że osoby, które zaufały nam w zakresie przygotowania do niego i uzyskają pozytywny wynik, zechcą skorzystać także z naszej oferty udziału w kwalifikacyjnym kursie metodycznym w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego. Jak widać na załączonych zdjęciach dobry humor nie opuszczał zdających podczas egzaminu. Mamy również nadzieję, że taki sam będzie im towarzysz w dniu otrzymania wyników. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Henryk Sienkiewicz

18 grudnia w szkole LO nr 6 w Olsztynie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w II Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego FILMoTALK. Konkurs,  zwłaszcza jego drugi etap, okazał się dla większości uczniów bardzo dużym wyzwaniem i nieliczna grupa osób podjęła się nakręcenia filmu o swoim rodzinnym mieście.  Więcej informacji.
Elżbieta Szymborska

Skip to content