W Ośrodku w grudniu

7-8 grudnia 2018 r. członkowie Klubu Aktywnego Dyrektora uczestniczyli w wizycie studyjnej w Warszawie. Temat wizyty: „Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły i przedszkola nad kształceniem kompetencji kluczowych: cyfrowych i uczenia się” był ściśle związany z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny, a także znowelizowanymi w styczniu 2018 r. zaleceniami Parlamentu Europejskiego, dotyczącymi kształcenia kompetencji cyfrowych w edukacji formalnej. Wizyta studyjna zorganizowana była we współpracy z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Program wizyty obejmował wizytę w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach (obserwacje lekcji, spotkanie seminaryjne z kadrą zarządzającą, tematyka: innowacje pedagogiczne w zakresie kompetencji cyfrowych, pozyskiwanie środków na realizację projektów cyfrowych oraz współpracy międzynarodowej, pilotaże oprogramowania w edukacji formalnej), warsztaty w Fundacji Orange FabuLab, projekcję filmu „7 uczuć” oraz udział w dyskusji po filmie na temat emocji dziecka związanych z zacieraniem się granic pomiędzy światem wirtualnym i realnym. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć


Ewa Nosowicz

10 grudnia odbyło się seminarium Realizacja doradztwa zawodowego w szkole, w którym uczestniczyło 100 osób. Zostało ono sfinansowane ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Szkolenie było adresowane do dyrektorów szkół, doradców zawodowych, koordynatorów  doradztwa w szkole, nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Celem seminarium było pokazanie przykładowych możliwości realizacji doradztwa zawodowego w szkole oraz poznanie działań  podejmowanych przez różne podmioty ukierunkowanych na rozwój zawodowy uczniów. Poruszano następujące zagadnienia: doradztwo zawodowe w świetle prawa oświatowego; projektowanie, dokumentowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego; rola diagnozy w doradztwie  zawodowym; przygotowanie wizyty zawodoznawczej; kompetencje kluczowe w doradztwie zawodowym; nowoczesne metody pracy w doradztwie zawodowym; pakt dla rozwoju poradnictwa zawodowego- suma doświadczeń, możliwości i kompetencji; poradnictwo i doradztwo zawodowe w OHP Olsztyn; propozycje współpracy dla Szkół.
Ewa Wierczuk


Skip to content