W Ośrodku w grudniu

1 grudnia 2019 r. nauczyciele wychowania przedszkolnego spotkali się na warsztatach „Gimnastyka buzi i języka”. Zajęcia prowadziła doświadczona nauczycielka wychowania przedszkolnego, logopeda z długoletnim stażem pracy Magdalena Bartczak. Uczestnicy dowiedzieli się jak postawić sobie cele ćwiczeń z dziećmi, zorganizować proste ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, oraz wykorzystać podstawowe wiadomości o budowie aparatu artykulacyjnego.
Iwona Jurczak

1 grudnia Jak zorganizować atrakcyjne zajęcia dla dzieci w okresie Adwentu? Temu zagadnieniu były poświęcone warsztaty na temat Boże Narodzenie i Adwent w Klanzie. Zajęcia prowadziła Anna Rodziewicz - trener Klanzy. Podczas zajęć uczestnicy poznali zabawy muzyczne i plastyczne oraz pląsy powiązane z tematyką świąt Bożego Narodzenia.
Agnieszka Spikert

2 grudnia odbyły się warsztaty z cyklu „Wykłady z historii najnowszej. W służbie II Rzeczypospolitej”. Przedstawiono m.in. sylwetki zasłużonych żołnierzy Wojska Polskiego – gen. Mikołaja Bołtucia („Najwyższa cena – generałowie Wojska Polskiego polegli we wrześniu 1939”) i admirała Józefa Unruga („Gorzkie zwycięstwo – generał na zmywaku”). Zajęcia były skierowane do nauczycieli historii województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie poprowadzili Dawid Zagził i Krzysztof Kierski z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Iwona Jóźwiak i Jacek Rutkowski z W-M ODN. Uczestnicy otrzymali komplety płyt CD, które mogą stanowić doskonałe uzupełnienie środków dydaktycznych w pracy historyka.
Iwona Jóźwiak

4 grudnia 2019 r. odbyły się warsztaty Ocena pracy nauczyciela. Zainteresowani nauczyciele poznali przepisy związane z procedurą oceny pracy, a także poszukiwali dowodów realizacji wymagań opisanych w aktualnych aktach prawnych dotyczących oceny pracy.
Bożena Osik

5 grudnia Czy jeszcze wysyłamy tradycyjne kartki świąteczne? Jak samemu zrobić niepowtarzalną kartkę świąteczną? O tym przekonali się nauczyciele podczas zajęć na temat Kartki świąteczne. Uczestnicy poznali proste sposoby na stworzenie atrakcyjnych kartek świątecznych z wykorzystaniem papieru, igły i kolorowych nici. W czasie warsztatów powstało wiele pięknych kart, które z pewnością sprawią radość ich adresatom.
Agnieszka Spikert

7 grudnia nauczyciele wychowania przedszkolnego spotkali się na „warsztatach bożonarodzeniowych w przedszkolu”. Wspólnie wykonaliśmy ozdoby witrażowe na okna z kalki technicznej oraz bibuły niekarbowanej, a także wyszywane ozdoby ze złotej nitki i granatowego papieru. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Iwona Jurczak

7 grudnia w ramach przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego odbyły się zajęcia Tworzenie tekstów argumentacyjnych w szkole podstawowej . Warsztaty poprowadził doradca metodyczny, Paweł Wyszkowski. Celem głównym zajęć było poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania, oraz rozpoznawania manipulacji językowej.
Elżbieta Jermacz

8 grudnia realizowaliśmy 5. priorytet MEN dotyczący kreatywności. Zainteresowani nauczyciele uczestniczyli w seminarium Innowacje pedagogiczne w pracy nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Marzymy o tym, by nauczyciel twórczy wypełniał zadania wynikające z roli w sposób odbiegający od rutynowych, algorytmicznych stylów zachowania, dostrzegał indywidualne możliwości dziecka i unikał schematów w działaniu.
Elżbieta Jermacz

8 grudnia kontynuowaliśmy przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Realizowana była autorska koncepcja Pawła Wyszkowskiego Tworzenie rozprawki i innych tekstów argumentacyjnych na podstawie „Małego Księcia”. Nasza uwaga skupiona była na sztuce odróżniania przykładu od argumentu, wykorzystaniu znajomości zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów. Praktyczne rozwiązania, scenariusze lekcji , innowacyjne modele lekcji zyskały ogromne uznanie uczestników.
Elżbieta Jermacz

10 grudnia w W-M ODN Fila w Olecku odbyło się szkolenie „Świetlica szkolna przestrzenią kreatywności uczniowskiej- czas Bożego Narodzenia”. Część warsztatową poprowadziły nauczycielki ze SP nr 3 w Gołdapi, Katarzyna Miernik, Emilia Sznurkowska oraz Svitlana Skowron ze SP w Gawlikach Wielkich. Święto Bożego Narodzenia staje się corocznie twórczą inspiracją dla nauczycieli świetlic szkolnych, a spotkanie jest okazją do zrealizowania ciekawych pomysłów, jak np. dawanie codziennym przedmiotom nowego życia i interesujących metod pracy w świetlicy szkolnej.
Małgorzata Burba

11 grudnia w W-M ODN w Olsztynie odbyło się spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora, w którym uczestniczyło 74 dyrektorów szkół i przedszkoli. Tematem spotkania była „Edukacja przez działanie - kształcenie kompetencji kluczowych w szkole i przedszkolu z wykorzystaniem rozwiązań LEGO® Education”
Przedświąteczne spotkanie rozpoczęło wspólne, bardzo wzruszające, kolędowanie z członkami zespołu Enej.
W pierwszej części spotkania Anna Zduńczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie, jako uczestniczka wizyty studyjnej do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, podzieliła się refleksami na temat dobrych praktyk dostrzeżonych w te szkole. W drugiej części spotkania Trenerzy LEGO® Education zaprosili Dyrektorów na warsztaty związane z kształceniem kompetencji kluczowych w trzech grupach: przedszkole, klasy I-III i klasy IV-VIII. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Ewa Nosowicz

11 grudnia nauczyciele uczestniczyli w seminarium pod tytułem „Literatura w przedszkolu, jak z nią pracować”. Podczas zajęć poznali definicję bajki, baśni i opowiadania, legendy, wiersze, rymowanki, zapoznali się z praktycznymi sposobami przekazania treści zawartych w utworach literatury dziecięcej; a także korzyści płynących z czytania dzieciom. Pokazane zostały różnice w odbiorze między utworem literackim czytanym lub opowiadanym, a oglądanym w telewizji lub słuchanym z audiobooka. Przedyskutowaliśmy również walory baśni i ich znaczenie dla indywidualnego rozwoju dziecka
Iwona Jurczak

11 grudnia 2019 r. po raz trzeci w roku szkolnym odbyło się szkolenie Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku. Nauczyciele zapoznali się z aktualnymi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela. Konsultant Bożena Osik omówiła ścieżkę awansu nauczyciela (od stażysty do nadania tytułu honorowego profesora oświaty). Nauczyciele mogli także zadawać pytania związane z przebiegiem rozmowy egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej.
Bożena Osik

12-14 grudnia w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu we współpracy z ORE i MSZ odbyła się OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA: KLIMAT DLA LUDZI – LUDZIE DLA KLIMATU, w której wzięły udział nauczycielki konsultantki Filii W-M ODN w Olecku-Małgorzata Burba i Jolanta Grędzińska-Kosiorek, koordynujące od kilku lat działania szkół woj.warmińsko-mazurskiego w obszarze edukacji na rzecz rozwoju.
Towarzyszyła im grupa Szkolnych liderów edukacji na rzecz rozwoju z regionu północno-wschodniej Polski:
1. Monika Taudul- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli
2. Andrzej Malinowski- Szkoła Podstawowa w Judzikach
3. Hanna Turowicz- Szkoła Podstawowa w Sokółkach
4. Ewa Jurkiewicz- Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi.
Szkolni Liderzy EG zaprezentowali innowacyjne działania swoich szkół, z zastosowaniem metodologii Design Thinking oraz TOC, w ramach projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju-Moduł II.”
Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w interesujących warsztatach o bardzo ciekawej tematyce jak „Kosmiczne inspiracje. Układy sondujące atmosferę” czy „Grywalizacja i gry miejskie w edukacji społecznej, obywatelskiej”, „O zmianach i zmienności klimatu”.
Zdobyta wiedza i doświadczenie staną się zapewne inspiracją do prowadzenia zajęć o tematyce odpowiedzialności człowieka za stan klimatyczny naszej planety. Posłużą też do stworzenia bazy wyzwań dla zdalnych zespołów nauczycieli, współpracujących na ogólnopolskiej platformie Edukacji Globalnej.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek i Małgorzata Burba

13 grudnia w Szkole Podstawowej nr 9 w Olsztynie odbyły się zajęcia na temat Rozwiązywanie problemów matematycznych z wykorzystaniem klocków LEGO. Osobą prowadzącą była Judyta Lipińska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Olsztynie. Celem szkolenia było pokazanie jak za pomocą klocków Lego można bawić się matematyką i zachęcić dzieci do rozwiązywania problemów. Kolejny raz uczestnicy warsztatów mogli przekonać się, że można uczyć matematyki przez zabawę. Pani Judyto, dziękujemy za wspaniałe zajęcia!
Agnieszka Spikert

14 grudnia polonistów szkół ponadpodstawowych ogarnęła Magia kina. Cykl ten realizowany jest od kilku lat przy współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej i Filmoteką Szkolną. Tym razem w świat filmu wprowadziła nas Marta Matuszak, absolwentka filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz reżyserii i montażu Akademii Filmu i TV w Warszawie. Tematem konferencji była Twórczość fabularna Krzysztofa Kieślowskiego - od Kina Moralnego Niepokoju do metafizycznej trylogii Trzy kolory. Uczestnicy zapoznali się z najważniejszymi dziełami fabularnej twórczości reżysera, dokonali analizy formalnej wybranych fragmentow filmowych, zaprojektowali sposoby wykorzystania filmów Krzysztofa Kieślowskiego na lekcjach języka polskiego zgodnie z obowiązującą Podstawą Programową. Wszystkim uczestnikom, całej czterdziestce, bardzo dziękuję za niecodzienną przygodę intelektualną.
Elżbieta Jermacz

14 grudnia Czy muzyka klasyczna może być dla dzieci łatwa w odbiorze? Czy można się bawić słuchając muzyki klasycznej? O tym przekonuje Piotr Kaja – muzyk, autor wielu piosenek dla dzieci i podręczników metodycznych do nauczania muzyki w przedszkolu i w klasach młodszych szkoły podstawowej. Po raz kolejny gościł u nas pan Piotr tym razem z warsztatem na temat Noga tu, ręka tam – czyli jak rozpocząć aktywne słuchanie muzyki nie tylko według idei Batii Strauss. Zajęciom towarzyszyła nie tylko muzyka klasyczna ale również taniec i zabawa. Osoby zainteresowane zapraszamy na kolejne edycje zajęć z Piotrem Kają.
Agnieszka Spikert

15 grudnia odbyły się zajęcia na temat Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej. Osobą prowadzącą zajęcia była Ewa Kopacka – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie. Celem warsztatów było przybliżenie nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej metody projektu. W czasie zajęć nauczyciele dowiedzieli się czym jest metoda projektu, jak tworzyć projekt. Zobaczyli również wiele przykładów projektów realizowanych w klasach młodszych. Podczas warsztatów nauczyciele stworzyli kilka propozycji projektów dzięki czemu mogli przekonać się, że praca metodą projektów może być atrakcyjna dla dzieci i przynosić wiele korzyści edukacyjnych.
Agnieszka Spikert

Skip to content