W Ośrodku w grudniu

7 grudnia 2020 r. w W-M ODN Fila w Olecku odbyło się szkolenie online „Różnorodne formy pracy w świetlicy szkolnej inspirowane świętami Bożego Narodzenia”. Nauczyciel konsultant Marta Rózio wsparła uczestników wiedzą w obszarze nowych technologii informacyjnych- uczestnicy zapoznali się z zasobami online oraz bezpłatnymi aplikacjami internetowymi. Część warsztatową poprowadziły nauczycielki ze SP nr 4  w Olecku- Karolina Domel i Magdalena Szlaszyńska, Urszula Iwanicka ze SP nr 3 w Gołdapi oraz Agnieszka Domel ze SP nr 3 w Olecku. Święto Bożego Narodzenia  staje się corocznie twórczą inspiracją  dla nauczycieli świetlic szkolnych, a spotkanie jest okazją  do prezentacji ciekawych pomysłów,  interesujących metod pracy z uczniami, szczególnie z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, tak przydatnych w nauczaniu zdalnym.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Małgorzata Burba

8 grudnia w Filii W-M ODN w Olecku odbyło się szkolenie online „Doradztwo zawodowe–kreatywnie i z pasją” połączone z FORUM DORADZTWA ZAWODOWEGO, we współpracy z PCPPP w Ełku. Uczestnikami szkolenia byli doradcy zawodowi z powiatów: gołdapskiego, ełckiego, oleckiego, piskiego i giżyckiego. W czasie szkolenia, zaproszeni doradcy praktycy dzielili się swoimi doświadczeniami w stosowaniu interaktywnych narzędzi w procesach doradczych. Spotkanie zakończono panelem dyskusyjnym na temat „Uczeń ze SPE w procesie doradczym. Jak może mu pomóc doradca zawodowy?”.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek, W-M ODN Filia w Olecku

10 grudnia w Filii W-M ODN w Olecku odbyło się szkolenie online „Wykorzystanie w branżowych szkołach narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość-przykłady szkolnych rozwiązań.” Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele przedmiotów zawodowych.
Dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia cieszyły się zagadnienia dotyczące lekcji odwróconej  i nauczania wyprzedzającego w zdalnym nauczaniu oraz  wybrane interaktywne narzędzia w kształceniu zawodowym.
Szczególnie cenne były  prezentacje zaproszonych nauczycieli praktyków z ełckich szkół branżowych, branży mechatronicznej i gastronomicznej w stosowaniu narzędzi i metod, które sprawdzają się w zdalnym nauczaniu przedmiotów zawodowych.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek, W-M ODN Filia w Olecku

17 grudnia Instytut Badań Edukacyjnych realizował badanie online „Rola pracodawców w doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego - nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu”. W badaniu uczestniczyła Jolanta Grędzińska-Kosiorek, dzieląc się swoim doświadczeniem w obszarze dydaktyki i organizacji kształcenia zawodowego.
Wyniki badania pozwolą wypracować rekomendacje służące wsparciu doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz będą stanowiły ważne uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na temat funkcjonowania szkolnictwa branżowego w Polsce.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek, W-M ODN Filia w Olecku

18 grudnia poloniści uczestniczyli w konferencji Film i popkultura w działaniach edukacyjnych, zorganizowanej we współpracy z Instytutem Filmoznawstwa i Filmoteką Szkolną. Spotkanie poprowadził dr Karol Jachymek – kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, który próbował razem z nami znaleźć odpowiedź na pytania: Czy ciągle zanurzenie młodzieży w popkulturze jest szkodliwe? A może to nasza (z reguły) mało wystarczająca obecność w świecie gier komputerowych, TikToka, Instagrama, kanałów na YouTubie, GIF-ów, memów, kina superbohaterskiego, popularnych aplikacji, a także innych internetowych praktyk i mód stanowi prawdziwe wyzwanie dla budowania dialogu z młodszym pokoleniem?
Ela Jermacz, Janusz Brojek

19 grudnia, w dzień św. Mikołaja według kalendarza juliańskiego, odbyła się wideokonferencja „Podręczniki i inne potrzeby szkolnictwa ukraińskiego w Polsce”, zorganizowana przez W-M ODN w Olsztynie we współpracy z Fundacją Prosvita z Wałcza.
Podczas konferencji został zaprezentowany pierwszy zeszyt ćwiczeń z ukrainoznawstwa Подорож Україною („Podróż po Ukrainie”) autorstwa M. Syrnyka, N. Bogdanets-Biloskalenko i O. Linnik.
Uczestnicy spotkania poznali autorów książki oraz kolejne plany wydawnicze, które uatrakcyjnią nauczanie języka ukraińskiego. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Lubomira Tchórz, doradca metodyczny w zakresie języka ukraińskiego

Skip to content