W Ośrodku w grudniu

1 grudnia 2021 r. na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim odbyło spotkanie Klubu Aktywnego Dyrektora p.t. „Motywowanie siebie i zespołu w trudnym czasie pandemii. Język relacji”. Gościem spotkania była Barbara Światły, certyfikowany coach ACC w International Coach Federation i certyfikowany trener biznesu w Certified International Professional Trainer, która odniosła się do budowania relacji i używania języka wspierającego relacje, by z pozycji osoby zarządzającej zespołem motywować siebie i innych do rozwoju zawodowego i osobistego. Świąteczny charakter spotkania podkreśliło wspólne śpiewanie kolęd z  zespołem Enej. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Ewa Nosowicz

2 grudnia odbyło się szkolenie „Metody czynnej ochrony ptaków na przykładzie działalności Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków  (PTOP)”, które prowadził Sebastian Menderski kierownik Biura Regionalnego w Olsztynie Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Szkolenie odbyło sie w ramach spotkań online z przyrodą, które w bieżącym roku szkolnym realizowane są od września. Udział w nich wzięło ponad 350 nauczycieli z Warmii i Mazur. Tematyka szkoleń: „Bieszczady Północy”, czyli Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Nowe gatunki zwierząt wykryte na terenie Warmii i Mazur jako efekt postępujących zmian klimatycznych, „Silvoterapia – czyli terapia przez kontakt z przyrodą, Edukacja przyrodnicza i leśna – jesienne inspiracje, Bioróżnorodność – europejski potencjał i lokalny skarb. Podczas każdego spotkania organizowane były konkursy wiedzy związane z tematyką zajęć.
Alicja Szarzyńska

4 grudnia odbyło się szkolenie „Efektywne nauczanie matematyki- klocki systemu Numicon”. Szkolenie miało charakter warsztatowy. Jego celem była prezentacja kształtów Numicon i promowanie nauczania matematyki przez działanie. Podczas spotkania uczestnicy poznali sposoby wykorzystania klocków Numicon w edukacji matematycznej w pracy z dzieckiem młodszym.
Agnieszka Spikert

9 grudnia w Olsztyńskim Planetarium podsumowany został konkurs „Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy”, w którym udział wzięło 138 uczniów z 34 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Praca przy odkrywaniu miejsc pamięci narodowej była dla uczniów nie tylko przygodą odkrywania sekretów przeszłości, ale także szansą na zdobycie dla swojej szkoły Certyfikatu „Przyjaciel dziedzictwa kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla. Miejsca pamięci narodowej”. Konkurs zorganizowano przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin „Polskie zamki gotyckie”. Fundatorzy nagród: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

11 grudnia w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku odbyła się uroczystość z okazji 40 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego. Prelekcję "Przyczyny wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce" wygłosił Jacek Rutkowski, nauczyciel-konsultant W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku, który w dniach 13-14.12.2021 w szkołach powiatu ełckiego i oleckiego przeprowadził również zajęcia otwarte związane z obchodami rocznicy.  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Jacek Rutkowski

14 grudnia odbyło się szkolenie na temat „W poszukiwaniu strategii w nauczaniu matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Efekt czy proces?”. Osobami prowadzącymi były Agnieszka Spikert i Ewa Kopacka. Szkolenie miało charakter warsztatowy. Jego celem było zwrócenie uwagi na potrzebę poszanowania dziecięcych strategii rozwiązywania problemów matematycznych i jego wpływ na rozwijanie samodzielnego myślenia dzieci.
Agnieszka Spikert

15 grudnia w Zespole Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Ełku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy  "Od zaborów do niepodległości " i prelekcja autora Jacka Rutkowskiego, nauczyciela konsultanta W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku. Wystawa jest udostępniana w szkołach w ramach starań o certyfikat Kuratorium Oświaty "Szkoła wierna dziedzictwu"
Jacek Rutkowski

16 grudnia zainteresowani nauczyciele województwa warmińsko-mazurskiego wzięli udział w mazurskiej premierze spektaklu „Na tropach Smętka. Pieśń ma wiele głosów”. Wańkowicz opisał w swojej powieści pobyt z 1935 r. w ówczesnych Prusach Wschodnich. Owa podróż, którą odbył razem z córką Martą „Tillą” stała się pretekstem i kanwą dla historycznych, politycznych i filozoficznych rozważań o przeplatających się, skomplikowanych na przestrzeni wieków losach naszego regionu.
Premierze towarzyszył interesujący panel dyskusyjny z udziałem Wiktora Marka Leyka, polityka, dziennikarza i społecznika pochodzącego ze znanej rodziny polskich działaczy narodowych i religijnych na Mazurach oraz doktora Waldemara Brendy, historyka autora licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych dziejom regionu Warmii i Mazur. Panel poprowadziła prof. Joanna Szydłowska z Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Iwona Jóźwiak

17 grudnia we współpracy z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Olecku nauczyciele konsultanci Filii W-M ODN w Olecku zorganizowali galę wręczenia pucharów i nagród w Międzypowiatowym Konkursie „Z klimatem dla przyszłości Planety” połączoną ze szkoleniem „Mamy na to wpływ (…)”. Tematyka konkursu dotyczyła opracowania multimedialnego działań realizowanych na rzecz klimatu w środowisku lokalnym i zaproponowania nowych rozwiązań promujących postawy odpowiedzialności za przyszłość Planety. W konkursie uczestniczyło 36 uczniów szkół podstawowych w kategorii zespołowej. Sponsorami Pucharów i nagród rzeczowych byli: Pekao SA/Olecko, BGŻ BNP Paribas Olecko oraz Kancelaria Notarialna w Olecku. Konkurs zorganizowały koordynatorki sieci współpracy Szkół Liderów EG - Małgorzata Burba i Jolanta Grędzińska-Kosiorek. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek i Małgorzata Burba

Skip to content