W Ośrodku w grudniu

1 grudnia 2022 r. odbyły się warsztaty Kartki na Boże Narodzenie. Uczestnicy szkolenia poznali kilka technik wykonania własnoręcznie kart świątecznych.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

1 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku odbyło się szkolenie „Kreatywne Boże Narodzenie – kultywowanie tradycji świątecznych w świetlicy szkolnej.” Część warsztatową poprowadziły nauczycielki, Monika Rant  oraz Ewelina Stańczyk. Święto Bożego Narodzenia staje się corocznie twórczą inspiracją dla nauczycieli świetlic szkolnych, a spotkanie jest okazją do zrealizowania ciekawych pomysłów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Małgorzata Burba

3 grudnia odbyło się szkolenie Pastorałki na czas Bożego Narodzenia. Zajęcia miały charakter warsztatowy a prowadził je Adam Zmysłowski. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z repertuarem dotyczącym świąt Bożego Narodzenia oraz ukazanie sposobów wykorzystania go podczas zajęć z edukacji muzycznej z najmłodszymi.
Podczas zajęć wykorzystano dzwonki i bum-bum rurki.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

4 grudnia zakończyło się czterodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie trenerów wojewódzkich do wdrażania projektu: „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” na swoim terenie. WMODN w Olsztynie włączył się w to przedsięwzięcie. Warsztaty zorganizowane były przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Celem programu jest nabycie, poszerzenie i uaktualnienie wiedzy (i umiejętności) z zakresu: zdrowia prokreacyjnego, kształtowania u młodzieży postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa, zagrożeń społecznych. Podczas warsztatów, pod okiem specjalistów, uczyliśmy się również, jak wspierać młodych ludzi w okresie dojrzewania oraz w przygotowywaniu do podjęcia przyszłych ról rodzicielskich.
Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do współpracy. Zapisy na Platformie WMODN, szkolenie AW-24 Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo: działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych: projekt MEiN lata 2023-2025.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Kiryła

7 grudnia w Olsztyńskim Planetarium podsumowany został wojewódzki konkurs „Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego „Herbarium Mikołaja Kopernika w ogrodzie dydaktycznym”.
Do konkursu przystąpiły łącznie 22 przedszkola oraz szkoły z Warmii i Mazur. Spotkanie z dyrektorami i koordynatorami Certyfikatu rozpoczął dyrektor Planetarium – dr Jacek Szubiakowski, który wprowadził w tematykę konkursu - czyli dokonania Mikołaja Kopernika i przedstawił ciekawostkę z nim związaną. Otóż w zamkowej bibliotece znajduje inkunabuł zawierający dwa dzieła medyczne we wspólnej oprawie, który niegdyś należał do Kopernika. Jest to jedyna książka z biblioteki Mikołaja Kopernika, która znajduje się w zbiorach polskich. Następnie uczestnicy obejrzeli premierowy film edukacyjny pt. „Polaris”. Kolejnym punktem programu było przedstawienie realizacji zadania konkursowego przez Małgorzatę Ruszczyk ze Szkoły Podstawowej w Hejdyku. Ostatnim punktem konferencji było wręczenie Certyfikatów, dyplomów i nagród. Więcej informacji w Kajecie nr 134 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska, Katarzyna Pietrzyk

10 grudnia w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyły się warsztaty „Lalka motanka - opowiadanie historii o własnej kulturze”, w których udział wzięło ponad 20 nauczycieli z Warmii i Mazur. Spotkanie poprowadziła dr Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), która zapoznała uczestników ze starą, słowiańską tradycją tworzenia lalek – talizmanów, mających przynosić pomyślność i wyrażać szacunek do otaczającej jednostkę przyrody. Tworzenie żadanic i motanek to także pewnego rodzaju autoterapia, relaksacja. Owa tradycja wykonywania tych lalek ma już około 5000 lat. W szczątkowej formie przetrwała ona jedynie na terenie Białorusi i Ukrainy. W Polsce zaś odpowiednikiem motanek czy żadanic jest Marzanna. Na warsztatach uczestnicy własnoręcznie wykonywali motanki.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

14 grudnia odbyły się warsztaty związane ze zbliżającą się 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika. Spotkanie poświęcono autorskim pomocom dydaktycznym – teatrzykowi kamishibai i grze planszowej „Na tropie Kopernika”. Materiały zostały przygotowane przez doradcę metodycznego Iwonę Jóźwiak we współpracy z wydawnictwem „Elset” i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Alna”.
Uczestnicy warsztatów związanych z wielkim astronomem trzymali bezpłatnie grę planszową, a w formie cyfrowej karty narracyjne do teatrzyku kamishibai, scenariusz zajęć, kolorowanki i inne materiały pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Iwona Jóźwiak

14 grudnia odbyło się szkolenie Eksperymenty z kartką papieru w edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia miły charakter warsztatowy. Celem szkolenia było ukazanie możliwości wykorzystania kartki papieru w procesie kształtowania pojęć matematycznych oraz zachęcenie uczestników do eksperymentowania z dziećmi.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

21 grudnia został rozstrzygnięty Międzyszkolny konkurs „Ballady i romanse”. Edukacja humanistyczna może przyjmować różne formy, a poezja Wieszcza jest doskonałym sposobem uczenia przez przeżywanie i twórcze działania, dlatego też z  okazji Roku Romantyzmu Polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie zorganizowany został międzyszkolny konkurs „Ballady i romanse”. Tuż przed imieninami i urodzinami Patrona Jedynki, Adama Mickiewicza, spotkali się uczniowie reprezentujący olsztyńskie szkoły: Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, któremu przypadło pierwsze miejsce,  Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła, Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, by przed publicznością, w artystycznej formie zaprezentować teksty ballad wydanych 200 lat temu.  Nad konkursem honorowy patronat objęli: Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty oraz Warmińsko - Mazurski  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Wiesława Zielińska

Skip to content