W Ośrodku w kwietniu

7 kwietnia 2018 r. w Muzeum Przyrody w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca wojewódzki konkurs „Ptaki – literackie i fotograficzne impresje”. Organizatorzy Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Muzeum Przyrody w Olsztynie. Podczas konferencji wręczono uczestnikom 28 nagród. Lista nagrodzonych placówek. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska, Wojciech Tański

12-13 kwietnia 2018r. w Ośrodku TVP w Sarnówku k/Iławy odbyła się  konferencja poświęcona Iławskiemu Biskupinowi – reliktowi osady obronnej z wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich znajdującemu się na terenie Nadleśnictwa Iława. Organizatorzy: Nadleśnictwo Iława, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

14 kwietnia i 21 kwietnia (w dwie kolejne soboty) w W-M ODN w Olsztynie odbyły się warsztaty dla nauczycieli polonistów szkół podstawowych Tworzenie rozprawki i innych tekstów argumentacyjnych. Były one odpowiedzią na potrzeby i obawy nauczycieli. W związku ze zmianami programowymi w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej, w wielu nauczycielach zrodził się twórczy niepokój wynikający z wpisania do Podstawy programowej nieznanych dotąd treści, szczególnie, m.in.: poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania, tworzenia tezy i hipotezy oraz wykorzystania argumentów przy tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych; odróżnianie przykładu od argumentu; przeprowadzanie wnioskowania jako elementu wywodu argumentacyjnego.
Dwudniowe zajęcia poprowadził wybitny nauczyciel, praktyk, edukator i egzaminator  Paweł Wyszkowski. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 32 nauczycieli zyskało poczucie pewności dydaktycznej i merytorycznej. Kolejne edycje szkolenia planowane są w nowym roku szkolnym.
Elżbieta Jermacz

Możesz również polubić…

Skip to content