W Ośrodku w kwietniu

1 kwietnia 2022 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbył się warsztat dla nauczycieli geografii pt.: „Duma Cię rozpiera, koleżance imponujesz, gdy własne pomoce z gęstości zaludnienia na warsztacie przygotowujesz!”. Podczas zajęć uczestnicy wzięli udział w lekcji dotyczącej gęstości zaludnienia. Pracowali, wykorzystując model podziału administracyjnego i w formie gry dydaktycznej decydowali o rozmieszczeniu ludności. W drugiej części zajęć, samodzielnie wykonywali pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia lekcji, które zabrali do swoich szkół. Zajęcia prowadził Jakub Sypniewski współautor podręcznika, ćwiczeń i obudowy metodycznej wyd. MAC, nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery" w Poznaniu, doradca metodyczny ODN. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

5 kwietnia odbyło się spotkanie online z przyrodą: „Ptasie pogotowie, czyli skrzydlata pierwsza pomoc”, w którym udział wzięło ponad 50 osób. Jak się zachować gdy znajdziesz rannego ptaka? Czy pomagając można zaszkodzić? Gdzie szukać pomocy? Czy znasz zasadę 3xc? A może chciałbyś zostać Ptasim Strażnikiem? Swoją wieloletnią wiedzą oraz doświadczeniem pracy w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie podzieliła się dr nauk weterynaryjnych Ewa Rumińska. Ofertę edukacyjną oraz działania w ramach wolontariatu Ptasiej straży przybliżyła uczestnikom edukatorka oraz wolontariuszka Kamila Radzimińska-Arczak.
Alicja Szarzyńska

7 kwietnia w Sali Senatu Centrum Ekspozycyjnego Stara Kotłownia UWM odbyła się konferencja i debata „(D)OCENIANIE W SZKOLE W ZGODZIE Z PRZEPISAMI PRAWA OŚWIATOWEGO” pod patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. Konferencja miała charakter informacyjny i wspierający dyrektorów, a co za tym idzie szkoły w dyskusji z rodzicami i uczniami, uczestniczyło w niej 110 osób. Gośćmi spotkania byli: prof. dr hab. Sławomir Przybyliński, prorektor UWM, Krzysztof Marek Nowacki – W-M Kurator Oświaty, dr Paweł Fortuna z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Justyna Cholewińska i Jarosław Durszewicz (Instytut Zwinnej Edukacji. Debata o ocenianiu odbyła się z udziałem Danuty Sterny, Aleksandry Rodzewicz, wizytatorów Kuratorium Oświaty w Olsztynie, dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

8 kwietnia miały miejsce warsztaty plastyczne- Pisanka wielkanocna-Jajko czesane.  Uczestniczki warsztatów poznały metodę ozdabiania jajek wełną czesankową. Warsztaty te, nawiązywały do tradycji świąt wielkanocnych. Panie uczestniczące w zajęciach, wykonały na bazie jajka ze styropianu i wełny czesankowej piękne pisanki. Zajęcia te pokazały nowe możliwości plastyczne, do wykorzystania na lekcjach plastyki, techniki w szkole.
Barbara Wiśniewska-Sielaszuk

9 kwietnia zorganizowano zajęcia terenowe: „Poznajemy rzeki województwa warmińsko-mazurskiego - wyprawa do rezerwatu krajobrazowo-geomorfologicznego „Źródła rzeki Łyny”. Pierwszym punktem zajęć był pomnik Gregoroviusa w parku, na stokach zamku w Nidzicy. Następnie uczestnicy odwiedzili cmentarz z I wojny światowej w Szkotowie, grodzisko w Gardynach. Kolejnym punktem zajęć terenowych było miejsce, gdzie swój początek bierze rzeka Łyna. Rezerwat „Źródła Rzeki Łyny" to położony w głębokim wąwozie źródliskowy obszar, z którego wypływa wiele strumieni dających początek Łynie. Osobliwością rezerwatu jest występowanie zjawiska erozji wstecznej wód wypływających ze źródeł. Odwiedziliśmy również cmentarz z I wojny światowej w Orłowie oraz rezerwat leśny Koniuszanka II, który obejmuje niezwykle malowniczy, przełomowy odcinek rzeki Koniuszanki, przy jej ujściu do jeziora Omulew. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

23 kwietnia odbyły się zajęcia terenowe: Poznajemy „Bieszczady Północy”, czyli Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, podczas których uczestnicy poznali ścieżkę dydaktyczną „Ptasi Raj” przy rezerwacie przyrody „Zatoka Elbląska”, zabytki Łęcza (dom podcieniowy, ruiny wiatraka holenderskiego, barokowy kościół). Odwiedzili Kadyny – wieś położoną nad Zalewem Wiślanym, na obszarze Rezerwatu Kadyński Las. Ścieżka przyrodniczo – historyczna „Kadyński Las" wytyczona została zboczem Klasztornej Góry wznoszącej się ponad Kadynami. Na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Kadyński Las" uczestnicy odwiedzili m.in.:
- liczący ponad 700 lat dąb szypułkowy, będący jednym z trzech najstarszych i najokazalszych dębów w Polsce. „Dąb Bażyńskiego" swoją nazwę otrzymał na cześć pierwszego właściciela majątku rycerskiego w Kadynach Jana Bażyńskiego,
- liczące 219 stopni schody prowadzące na szczyt Klasztornej Góry.
-Klasztor Ojców Franciszkanów,
-punkt widokowy z przepięknym otwarciem na Dolinę Ceglanego Potoku, cegielnię, Zalew oraz Mierzeję Wiślaną.
Ostatnim punktem wyprawy na Wysoczyznę Elbląską był punkt widokowy w Suchaczu.
Zajęcia poprowadziła Hanna Kruk, główny specjalista ds. ochrony przyrody i edukacji ekologicznej - Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

23 kwietnia odbyły się zajęcia „Zróbmy sobie teatrzyk kamishibai”. Zajęcia prowadziły Agnieszka Spikert i Ewa Kopacka. Zajęcia zaczęły się od przedstawienia a następnie omówienia metodyki pracy z teatrzykiem. Celem zajęć było ukazanie możliwości wykorzystania teatru kamishibai w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w licznych projektach edukacyjnych. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się jak zrobić z dziećmi swój własny mały teatrzyk kamishibai. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert, Ewa Kopacka

25 kwietnia odbyły się warsztaty plastyczne- Wiosenna kartka z kalendarza. Panie biorące udział w zajęciach miały możliwość wykonania pracy plastycznej w różnych technikach. Była to propozycja lekcji plastyki w klasie VI szkoły podstawowej z wykorzystaniem techniki akwareli, pasteli olejnych, z dodatkiem elementów liternictwa, kompozycji. Temat pracy nawiązywał do pory roku - wiosny. Powstały bardzo kolorowe, różnorodne prace plastyczne.
Barbara Wiśniewska-Sielaszuk

26 kwietnia odbyło się spotkanie online z przyrodą: Tajemniczy ogród – Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach, w którym udział wzięło ponad 60 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych. Pracownik Nadleśnictwa Kudypy Paulina Rutkowska zapoznała uczestników z różnorodnością gatunków drzew i krzewów zgromadzonych w kudypskim Arboretum. To jedyny ogród botaniczny w północno-wschodniej Polsce. Kolekcja roślin zgromadzonych w Arboretum stanowi ciekawe miejsce do prowadzenia lekcji botaniki, w której chętnie pomogą miejscowi leśnicy.
Alicja Szarzyńska zapoznała uczestników z różnorodnością skał (pod względem ich genezy, pochodzenia i wieku) występujących w głazach narzutowych w Arboretum.
Katarzyna Pietrzyk przedstawiła pomysł na edukacyjny projekt: Lektura powieści „Tajemniczy ogród" Frances Hodgson Burnett sposobem na integrowanie treści edukacji polonistycznej i przyrodniczej. Książka jest wpisana do zestawu lektur uzupełniających. Może stanowić doskonałe źródło do zabawy w poszukiwanie, jak również poznawanie świata fauny i flory w literaturze oraz otaczającym nas świecie (w tym także w Leśnym Arboretum w Kudypach).
Alicja Szarzyńska, Katarzyna Pietrzyk

26 kwietnia w Filii W-M ODN w Olecku odbyło się szkolenie online „Jak przygotować spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów szkół podstawowych na temat współczesnego systemu edukacji i możliwości kształcenia w szkołach ponadpodstawowych?”
Celem spotkania było zaktualizowanie wiedzy na temat współczesnego systemu edukacji z uwzględnieniem projektowania ścieżek rozwoju edukacyjnego i zawodowego. W programie uwzględniono treści dotyczące rozwijania kompetencji przyszłości, kształcenia ustawicznego w zmieniających się realiach rynku pracy oraz możliwości nabywania kwalifikacji rynkowych w ramach ZSK.
Uczestnikami szkolenia byli szkolni doradcy zawodowi, nauczyciele i wychowawcy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz zaproszeni goście: Teresa Garlicka– doradca zawodowy, z PCPP-P w Ełku i Grażyna Orchowska-kierownik do spraw kształcenia zawodowego w ZSM-E w Ełku. Szkolenie było okazją do wymiany doświadczeń i wypracowania modelu spotkania informacyjnego z rodzicami uczniów klas VIII na temat podejmowania trafnych wyborów edukacyjnych.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

28 kwietnia w Klubie Aktywnego Dyrektora odbyło się seminarium online.pt „Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad organizacją pracy zespołów nauczycieli i dokonywaniem samooceny pracy”. Gościem spotkania była Beata Rejmer, dyrektor Zespołu Szkół w Kozielicach (woj. zachodniopomorskie), która podzieliła się swoimi rozwiązaniami w nadzorze pedagogicznym w zakresie organizowania nowatorskich form współpracy nauczycieli, obserwacji zajęć, lekcji koleżeńskich, spacerów edukacyjnych, autoewaluacji pracy nauczycieli). W spotkaniu wzięło udział 48 osób.
Ewa Nosowicz

28 kwietnia odbyło się szkolenie na temat „Rodzina jest jak ogród. O roli rodziny w edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o literaturę dla dzieci”. Osobami prowadzącymi spotkanie była Anna Andrzejczak- pedagog, autorka książki Rodzina patchworkowa, Marceli Potasznik - pedagog, doradca metodyczny i Agnieszka Spikert- nauczyciel konsultant. Celem spotkania było ustalenie co ma wpływ na funkcjonalność rodziny oraz ukazanie roli literatury dla dzieci w wychowaniu prorodzinnym dzieci młodszych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

Skip to content