W Ośrodku w listopadzie

16-18 listopada 2017 r. we współpracy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie zrealizowany  został grant Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie na temat: Czytanie w procesie  kształcenia i wychowania w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego, skierowany do nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy. Wzięło w nim udział ponad 300 osób z całego województwa. Więcej
Wojciech Tański

18 i 19 listopada w W-M ODN w Olsztynie  w ramach wdrażania podstawy programowej  z języka polskiego  odbyły się zajęcia nt.  Budowanie wiązek zadań rozwijających umiejętności uczniów w zakresie kształcenia literackiego, kulturowego, językowego, tworzenia wypowiedzi oraz samokształcenia. Przygotowanie do egzaminu z języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej.
W szkoleniu uczestniczyło 80 osób. Ekspertem była dr Wioletta Kozak z CKE w Warszawie, współautorka podstawy programowej i informatora egzaminacyjnego. Dziękuję Polonistom za ogromne zaangażowanie, twórcze rozwiązywanie problemów i wiarę, że wspólnie udźwigniemy to wyjątkowe zadanie, którym jest nowy, trudny model egzaminu ósmoklasisty.
Elżbieta Jermacz

22  listopada w W-M ODN w Olsztynie odbyły się warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego zorganizowane przez  Akces Edukacja przedstawiciela Lego Education i partnera merytorycznego fundację Ale Nauczanie.
Warsztaty trwały 2 godziny. Podczas spotkania nauczyciele zapoznali się z innowacyjnymi rozwiązaniami proponowanymi przez Lego Edukaction, a następnie przedstawiona została „Metoda 6 klocków-mniej znaczy więcej „ ,która opiera się na koncepcji wykorzystywania w codziennej praktyce krótkich i przystępnych ćwiczeń mających uatrakcyjnić dzieciom proces zdobywania wiedzy oraz rozwijania umiejętności i postaw cennych w ich dalszym, dorosłym życiu. Nauczyciele mogli doświadczyć na sobie efektywność tej koncepcji i ocenić przydatność takiej pomocy dydaktycznej w codziennej pracy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Iwona Jurczak

23 listopada nauczyciele mieli okazję brać udział w „Warsztacie z programowania dla najmłodszych kl.1-3 - WeDo 2.0.” Szkolenie organizowane było przez Akces Edukacja przedstawiciela Lego Education i partnera merytorycznego fundację Ale Nauczanie. Uczestnicy z klocków lego konstruowali małe roboty, które następnie programowano dzięki czemu urządzenia wprawiano w ruch.
Agnieszka Spikert

24 listopada odbyła się seria warsztatów „LEGO® MoreToMath - Matematyka to nie tylko cyferki”. W kursie wzięło udział 48 nauczycieli. Tu również bohaterem były klocki lego. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu mieli okazję przekonać się, że za pomocą klocków można zorganizować dzieciom wspaniałe ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

25 listopada 30-osobowa  grupa polonistów uczestniczyła w zajęciach z cyklu  „Wdrażanie podstawy programowej ośmioletniej szkoły podstawowej w zakresie języka polskiego”. Tym razem zajmowaliśmy się budową argumentu i tworzeniem planu własnej wypowiedzi  oraz rolą akapitów w tworzeniu wypowiedzi. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i będą kontynuowane.
Elżbieta Jermacz

27 listopada w W-M ODN Filii w Olecku odbyło się szkolenie Bezpieczeństwo na zajęciach wychowania fizycznego. Ocenianie ucznia z wychowania fizycznego wg nowej podstawy programowej. W szkoleniu uczestniczyło ponad 50 nauczycieli wychowania fizycznego.  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Zbigniew Bogdan

Skip to content