W Ośrodku w listopadzie

7 listopada 2018 r. w Ełckim Centrum Kultury odbyło się XV Forum Wychowawcze Szkół pod hasłem „Szkoła wierna dziedzictwu” pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego, Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza. Sala widowiskowa zgromadziła ponad 300 osób. Wszyscy zgodnie przyznali, że potrzeba nie tylko refleksji nad szlachetną ideą patriotyzmu, lecz przede wszystkim podjęcie systemowych działań wychowawczych, tak by przyszłe pokolenia Polaków nie tylko z nostalgią wspominały wielkie wydarzenia ale same wpisywały się w łańcuch pokoleń głoszących patriotyzm swoim codziennym życiem. Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Zuzanna Hołubowicz, Małgorzata Burba

9 listopada w Regionalnym Ośrodku Kultury “Mazury Garbate” w Olecku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy “Od zaborów do niepodległości”. Prezentowane zbiory ukazują drogę Polaków do niepodległej ojczyzny i pierwsze lata Rzeczpospolitej. Zgromadzone dokumenty to oryginalne zabytki ze zbiorów prywatnych Jacka Rutkowskiego- nauczyciela-konsultanta W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku. Wystawa wraz z prezentacją multimedialną i scenariuszem zajęć będzie udostępniona szkołom powiatów oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego, ełckiego i piskiego do czerwca 2019.
Jacek Rutkowski

13 listopada  odbyła się Regionalna Konferencja „Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju-edukacja globalna w podstawie programowej”. Innowacyjne programy działań, wymiana myśli i dobrych praktyk szkolnych 2018/2019. W konferencji uczestniczyło 60 osób. Konferencję we współpracy z ORE i MSZ zorganizowały i prowadziły nauczycielki konsultantki W-M ODN Filii w Olecku-regionalne koordynatorki i trenerki edukacji globalnej-Jolanta Grędzińska-Kosiorek i Małgorzata Burba.
Konferencja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku-jednej z 16 szkół –liderów edukacji globalnej, uczestniczących w projekcie „Edukacja globalna. Przedsięwzięcie było współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

17 listopada w Internecie Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie odbył się grant Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Wolontariat w szkole”. W 6 – godzinnym szkoleniu brało udział 20 nauczycieli. Uczestnicy poznali: regulacje prawne wolontariatu, przykłady działań o charakterze woluntarystycznym, przepisy regulując powstanie Rady Wolontariatu w szkole, a także etapy tworzenia szkolnego koła wolontariatu oraz sposoby pracy z uczniami. W trackie zajęć prowadzonych przez praktyków, istniała możliwość dzielenia się pomysłami oraz prezentacja dobrych praktyk.
Bożena Osik

20 listopada w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej odbyła się Międzypowiatowa Grywalizacja – ”Czysta i dostępna energia” Zadania edukacyjne tzw. stacje dotyczyły celu: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie. Przystąpili do niej uczniowie z 13 szkół województwa warmińsko-mazurskiego.
Liderem organizacyjnym grywalizacji był nauczyciel Szkoły Podstawowej w Judzikach Andrzej Malinowski we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli –Filią w Olecku. Autorami zadań byli nauczyciele ze Szkół-Liderów edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie warmińsko-mazurskim. Rozgrywki edukacyjne odbyły się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Przedsięwzięcie jest rezultatem współpracy koordynatorek regionalnych: Jolanty Grędzińskiej-Kosiorek i Małgorzaty Burby z ORE, MSZ oraz nauczycielami-Liderami Edukacji na rzecz rozwoju. Impreza była współfinansowana w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek


24 listopada w Internecie Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie odbyły się warsztaty w ramach grantu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Realizacja doradztwa zawodowego w szkole”. Szkolenie zostało przeprowadzone dla dwóch grup po 20 osób każda. Pierwsza grupa miała zajęcia 10 listopada, a druga 24 listopada. Podczas zajęć omówiono następujące zagadnienia: Doradztwo zawodowe w świetle prawa oświatowego; Projektowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego; Dostosowanie doradztwa zawodowego do potrzeb rozwojowych ucznia.
Ewa Wierczuk
Możesz również polubić…

Skip to content