W Ośrodku w listopadzie

14 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie online w ramach Klubu Pomysłowego Katechety – sieć współpracy i samokształcenia.
Grażyna Wiśniewska – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Agnieszka Karczewska – Gzik – kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich przybliżyły cele projektu niepodległa.pl. Następnie Grzegorz Primus – prezes firmy tworzącej materiały grywalizacyjne, omówił dostępne już gry, a także misje dotyczące św. Jana Pawła II. Kilkanaście kolejnych „misji” będzie udostępnione do końca roku 2020 r.
W części drugiej spotkania ksiądz Maciej Bartnikowski przedstawił sylwetkę nowego błogosławionego Carlo Atticusa – nastolatka z Włoch.
Bożena Osik

25 listopada odbyła się konferencja Jak podołać wyzwaniom? - Moje doświadczenia z wdrażania podstawy programowej w zdalnym nauczaniu. Adresatem wydarzenia byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Podczas spotkania wystąpili nauczyciele praktycy edukacji wczesnoszkolnej: Ewa Kopacka (SP 15 w Olsztynie), Marzena Wiecierzycka (SP 3 w Olsztynie) oraz Judyta Lipińska i Paulina Kowalska (SP 9 w Olsztynie). Nauczycielki zaprezentowały swój pomysł na zdalną pracę z dziećmi młodszymi w realizacji podstawy programowej. Przedstawiły również wykorzystywane narzędzia i metody pracy. Był to również czas na wspólną rozmowę i wymianę doświadczeń na temat radzenia sobie z problemami zdalnego nauczania.
Agnieszka Spikert

25 listopada nauczyciele języka polskiego zakończyli pod kierunkiem Kasi Pietrzyk cykl zajęć  Cyfrowy nauczyciel. W projekcie wzięło udział 120 zainteresowanych polonistów, którzy poznali Learning Apps jako program on line do tworzenia aplikacji na tablice interaktywne oraz na telefony i tablety; Wordwall - do szybkiego tworzenia ciekawych ćwiczeń interaktywnych; Quizizz - do budowy nowoczesnych testów on line; Kahoot -  do grywalizacji i zabawy na całego. Zakładaliśmy  bloga w programie Blogger i WordPress. Omówiona została  rola komunikatorów internetowych (Whatsapp, Skype, Messenger).
Wielkie emocje wzbudziła interaktywna, nowoczesna prezentacja w  Gennialy.
Ela Jermacz

Skip to content