W Ośrodku w listopadzie

4 listopada 2021 r. oraz 15 listopada 2021 r. odbyły się dwie edycje szkolenia „Ćwiczenia rozwijające pamięć i uwagę dzieci w edukacji wczesnoszkolnej”. Oba szkolenia miały charakter warsztatowy, prowadziła je Agnieszka Spikert. Pierwsze odbyło się w formie stacjonarnej a drugie,  na życzenie zainteresowanych nauczyciel, miało formę zdalnej wideokonferencji na platformie google-meet. Celem szkoleń było ukazanie co ma wpływ na szybkie zapamiętywanie i zapoznanie z kilkoma mnemotechnikami przydatnymi w pracy z dzieckiem młodszym.
Agnieszka Spikert

6 listopada nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych rozpoczęli emocjonalną i intelektualną przygodę z warsztatem AH-009 Wartości dobra, piękna i prawdy, szacunku dla innych – ideały młodego człowieka na motywach wybranych lektur obowiązkowych w kontekście egzaminu ósmoklasisty. Z uwagi na wyjątkowe zainteresowanie tematem, zdecydowałam się na uruchomienie 3. grup online. Mimo koszmarnego „czarnego piątku”, 13. listopada udało się zakończyć projekt, w którym uczestniczyło 250 osób. To szczególne zainteresowanie tematem jest wyrazem tęsknoty nauczycieli za przyzwoitością i czułością. Ten bukiet wartości zabieram w dalszą podroż. Polonistom dziękuję. Państwu życzę radości tworzenia. Do zobaczenia w innych okolicznościach.
Elżbieta Jermacz

8 listopada w Piszu, w ramach współpracy z pracodawcami, przedstawiciele naszego Ośrodka: wicedyrektor Henryk Sienkiewicz i Jolanta Grędzińska-Kosiorek uczestniczyli  w wizycie studyjnej w przedsiębiorstwie Puidukoda Polska Sp. z o.o. W czasie niezwykle interesującego spotkania, prezes Spółki Tomasz Lipowski, przedstawił innowacyjny program rekrutacji uwzględniający wsparcie osób na różnych etapach drogi zawodowej – zarówno tych początkujących jako miejsce dla Start’upów, jak również dla osób, które chcą zmienić lub przedłużyć swoją karierę zawodową. Prezentowany projekt wpisuje się w formę współpracy ze szkołami branżowymi, studentami oraz przedsiębiorcami w zakresie edukacji i zapoznania z nowymi technologiami m.in. technologią CLT (Cross laminated timber) włącznie z programem praktyk przewidzianych dla uczniów szkół branżowych. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

8 listopada w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyła się konferencja “Współpraca szkoły z pracodawcami jako działanie wzmacniające jakość kształcenia zawodowego, podnoszące kompetencje ucznia oraz znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Powiat Piski. W konferencji uczestniczyli: Wojciech Cybulski, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, przedstawiciele Zarządu Powiatu Piskiego, dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, doradcy zawodowi oraz prelegenci. W-M ODN w Olsztynie i Filię w Olecku reprezentowali: dyrektor Henryk Sienkiewicz oraz Jolanta Grędzińska-Kosiorek, która wygłosiła prelekcję  „Wdrażanie zmian w kształceniu dorosłych-założenia Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030”. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

8 listopada doradca metodyczny do spraw muzyki na zaproszenie Tomasza Łukaszuka odwiedził Zespół Szkolno- Przedszkolny w Purdzie. Lekcja otwarta w klasie IV na temat: „Gdy piosenka szła z wojskiem” pozwoliła przenieść się w czasy odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Za piękną lekcję historii i patriotyzmu serdecznie dziękujemy.
Adam Zmysłowski

13 listopada odbyło się szkolenie „Metoda projektu w kształceniu bezpośrednim i w edukacji zdalnej w edukacji wczesnoszkolnej”. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze sposobami pracy metodą projektów i możliwościami jej wykorzystania w zdalnej edukacji. Uczestnicy spotkania poznali kilka przykładów praktycznego wykorzystania tej metody i sami tworzyli scenariusze projektów w pracy z dzieckiem młodszym.
Agnieszka Spikert

17 listopada w W-M ODN w Olsztynie  odbyło się spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – Wojciecha Cybulskiego, z doradcami metodycznymi zatrudnionymi w Ośrodku. W spotkaniu uczestniczyli także  dyrektor, wicedyrektor Ośrodka oraz koordynator doradców. Podczas spotkania  gość omówił istotne kwestie związane z rolą doradców metodycznych w kontekście nowych regulacji prawnych i wynikających z nich zadań. Podkreślił, jak ważna jest bezpośrednia współpraca doradców metodycznych z nauczycielami, zwłaszcza w zakresie wspierania ich w praktycznych rozwiązaniach metodycznych. Spotkanie przebiegało w przyjaznej  i merytorycznej atmosferze. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Katarzyna Pietrzyk

17 listopada  we współpracy z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Olsztynie, Jolanta Grędzińska-Kosiorek uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Politechnikę Białostocką, promującą projekt „Smart Education for Industry 4.0”. Konferencję zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Politechniką Białostocką oraz Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju.  Szczególnie interesującą częścią konferencji była prezentacja specjalistycznej pracowni DemoLAB oraz wybranych projektów studenckich Wydziału Mechanicznego- jako inspiracja dla organizatorów kształcenia zawodowego z innych województw. Ważnym punktem spotkania była również dyskusja w sprawie wyzwań edukacyjnych oraz współpracy badawczo-rozwojowej. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

16 i 19 listopada w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2021’ odbyły się warsztaty w klasach I i VII nawiązujące do tematyki Celów Zrównoważonego Rozwoju. Tegoroczne hasło TEG brzmi: „Działajmy razem! To nasz wspólny świat”. Szczególnym zainteresowaniem uczniów klas najmłodszych cieszył się teatrzyk kamishibai „Opowieści z zielonego parku” zaprezentowany przez  Agnieszkę Makarewicz z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku, współpracującej z Filią W-M ODN oraz siecią Liderów EG, koordynowaną przez Małgorzatę Burbę i Jolantę Grędzińską-Kosiorek. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek i Małgorzata Burba

19 listopada w Szkole Podstawowej w Pogorzeli odbyło się uroczyste podsumowanie Tygodnia Edukacji Globalnej 2021’ pod hasłem: „Działajmy razem! To nasz wspólny świat”. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele: Rady Miejskiej, Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych UM w Gołdapi, oddziału Banku Pekao
w Olecku oraz Jolanta Grędzińska-Kosiorek i Małgorzata Burba – regionalne koordynatorki EG, nauczycielki konsultantki W-M ODN Filii w Olecku. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pogorzeli z niebywałym zaangażowaniem prezentowali wypracowane działania zespołowe w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju. Poniżej zamieszczone relacje zdjęciowe i filmowe najlepiej oddają atmosferę tej niesamowitej gali. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Relacja filmowa z podsumowania Tygodnia Edukacji Globalnej w Szkole Podstawowej w Pogorzeli.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek i Małgorzata Burba

20 listopada w W-M ODN odbyły się warsztaty: Bum Bum Rurki w edukacji muzycznej w klasach I – III, kierownikiem była Ewy Kopacka, doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej, a  poprowadził je doradca metodyczny do spraw muzyki Adam Zmysłowski. W czasie zajęć uczestniczki  zdobyły nowe  umiejętności, które będą  mogły wykorzystać  ze swoimi uczniami w edukacji muzycznej, matematycznej, polonistycznej. Możliwości te daje kolorowy instrument perkusyjny zwany Bum Bum Rurki. Pozytywne opinie po warsztatach sprawiły, że w grudniu odbędzie się druga edycja szkolenia.
Ewa Kopacka, Adam Zmysłowski

20 listopada odbyło się szkolenie „Oswoić emocje, czyli jak nauczyć dzieci rozwiązywania problemów i ich komunikowania”. Celem szkolenia było zwrócenie uwagi na znaczenie emocji w prawidłowym funkcjonowaniu dziecka, zwłaszcza w obecnej sytuacji wywołanej pandemią. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznania sposobów rozmawiania z dziećmi na temat emocji i  radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami. Podczas spotkania zaprezentowano szereg pomocy dydaktycznych niezbędnych w pracy z dzieckiem młodszym podczas poruszania powyższej tematyki.
Agnieszka Spikert

20 listopada odbyło się spotkanie Klubu Pomysłowego Katechety 2021. W pierwszej części nauczyciele religii wysłuchali wystąpienia ks. dra Bogumiła Wykowskiego – historyka i nauczyciela religii. Ksiądz prelegent opowiedział o swojej pracy katechetycznej. Poruszył m. in. zagadnienia związane z trudnymi sytuacjami na lekcjach, motywowaniu uczniów do nauki oraz korelacji nauki religii z historią w szkole podstawowej. W części drugiej uczestnicy zajęć zostali zapoznani z wybranymi metodami aktywizującymi uczniów do myślenia logicznego na lekcjach religii. Na zakończenie zostały przedstawione materiały dydaktyczne związane z adwentem umieszczone na platformie Moodle.
Bożena Osik

20 listopada odbyło się  szkolenie online: „Praktyczne wykorzystanie map internetowych na lekcjach geografii. Nowy podział regionalny Polski”, w którym udział wzięło ponad 50 nauczycieli z Warmii i Mazur. Uczestnicy zapoznani zostali z nową mapą podziału fizycznogeograficznego Polski, różnorodnością map dostępnych w internecie oraz możliwościami ich wykorzystania na lekcjach geografii. Więcej informacji na temat nowego podziału fizycznogeograficznego
Alicja Szarzyńska

23 listopada odbyło się webinarium: Wykorzystanie „żywych obrazów” na przedmiotach przyrodniczych, w którym udział wzięło ponad 50 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i języka polskiego z Warmii i Mazur. Katarzyna Pietrzyk, doradca metodyczny  W-M ODN w Olsztynie, zapoznała uczestników z aplikacją ThingLink, która umożliwia tworzenie interaktywnych zdjęć.
Alicja Szarzyńska

24 listopada odbyło się spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora w formule online, pt. Nowe spojrzenie na pomoc psychologiczno – pedagogiczną w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły/przedszkola – czyli rozwój na miarę wyzwań współczesności.
Po wykładzie uczestnicy spotkania otrzymali przykładowe wzory dokumentów oraz możliwość indywidualnych konsultacji z osobą prowadzącą spotkanie. Gościem spotkania była Jolanta Aleksandra Rodzewicz – była dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie, absolwentka WSP w Bydgoszczy (logopedia) oraz APS w Warszawie (tyflopedagogika) i doświadczony trener organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w edukacji. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Ewa Nosowicz

24 listopada odbyła się pierwsza edycja warsztatu „Zadbać o klimat w grupie – jak tworzyć sprzyjające uczniowi środowisko”. Punktem wyjścia warsztatowej pracy było spostrzeżenie o fundamentalnym znaczeniu doświadczeń społecznych w profilaktyce zdrowia emocjonalnego uczniów (i nauczycieli). Inspiracje do zajmowania się klimatem grupowym znajdowaliśmy w filozofii, neurobiologii, biznesie i trosce o ochronę środowiska naszej planety. Więcej na ten temat w nadchodzącym numerze „Kajetu”.
Marcin Jaroszewski

26 listopada w W-M ODN odbyły się warsztaty plastyczne- „Wełna czesankowa-czeszemy szaliki-pomysł na prezent”. Uczestniczki warsztatów poznały metodę ozdabiania szalików, beretów,wykonywania aplikacji wełną czesankową. Techniki tej uczyła nas Jolanta Szewczyk, nauczycielka z SP nr 2 w Olsztynie. Warsztaty te, są pomysłem na lekcję plastyki, techniki w klasach starszych, do stworzenia własnoręcznie wykonanego prezentu pod choinkę. Powstały bardzo piękne, kolorowe prace. Zajęcia te pokazały, że można w sposób kreatywny, indywidualny wykonać fajny podarunek, jak również nauczyć dzieci pracy innym narzędziem, materiałami. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć 
Barbara Wiśniewska-Sielaszuk

27 listopada na terenie gminy Rybno odbyło się seminarium  „Dziedzictwo przyrodniczo-historyczne Ziemi Lubawskiej”. Uczestnicy szkolenia poznali ścieżkę edukacyjną wokół jeziora Rybno oraz ścieżkę dydaktyczno- historyczną „Plebiscyt na Warmii i Mazurach w 1920 r.”, odwiedzili także kościół p.w. św. Barbary w Rumianie. Gospodarze Szkoły Podstawowej w Rumianie zaprezentowali projekty i przedsięwzięcia ukazujące dziedzictwo przyrodniczo-historyczne Ziemi Lubawskiej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
Alicja Szarzyńska

Możesz również polubić…

Skip to content