W Ośrodku w listopadzie

 4 listopada 2015 r.  W- M ODN Filia w Olecku we współpracy z Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji  w Olecku zorganizowała spotkanie z dyrektorami przedszkoli i szkół z terenu powiatu oleckiego na temat nowego systemu wspomagania szkół i zadań instytucji wspierających,  w tym miejsca i funkcji ośrodków doskonalenia nauczycieli w tym systemie. W spotkaniu wzięli również  udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie wojewódzkiej placówki, jej dotychczasowych działań i doświadczeń przedstawiono możliwości wspomagania szkół w wielu obszarach ich pracy.
Małgorzata Burba

15 listopada, w W-M ODN w Olsztynie zakończył realizację szkolenia w ramach grantów Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty,  w obszarze tematycznym Monitorowanie podstawy programowej w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły.
Zajęcia odbyły się w sześciu grupach, w Olsztynie, Ełku i Elblągu. W szkoleniu uczestniczyło 140 dyrektorów i wicedyrektorów szkół z województwa warmińsko-mazurskiego.
Uczestnicy szkolenia bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych oraz chętnie podejmowali dyskusję dotyczącą wymiany doświadczeń. Szczególne zainteresowanie wzbudziła problematyka dotycząca metod i narzędzi do monitorowanie podstawy oraz problematyka dotycząca autoewaluacji wewnętrznego procesu nadzoru pedagogicznego. Efektem szkolenia było przekonanie uczestników o potrzebie  analizy dotychczasowego rozumienia roli i budowy podstawy programowej oraz weryfikacji dotychczasowej praktyki w zakresie monitorowania  jej realizacji.
Za sukces szkolenia uczestnicy uznali wzbudzenie autorefleksji dotyczącej stosowanych dotychczas sposobów monitorowania realizacji podstawy programowej oraz uzupełnienie wiedzy dotyczącej metod i narzędzi służących realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, w tym w szczególności – monitorowania realizacji podstawy programowej.
Józef Paszuk

17 listopada w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Iławie odbyła się konferencja podsumowująca działania proekologiczne pt. Edukacja ekologiczna podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Certyfikaty Zielonej Flagi
Organizatorami konferencji był W-M ODN w Olsztynie i Przedszkole nr 6 w Iławie. Wydatnej pomocy udzieliły wszystkie przedszkola , zdobywcy międzynarodowego certyfikatu Zielona Flaga.
Już wchodząc do placówki odczuć można było odświętny nastrój. W holu przedszkola swoje działania prezentowały wyróżnione przedszkola. Miejsce konferencji również wprowadzało w jesienny nastrój poprzez wystrój, zgromadzone prace dzieci, kroniki przedszkolne obrazujące działania w zakresie ekologii. Szczególnymi gośćmi konferencji byli:
Burmistrz  Miasta Iławy Adam Żyliński, V-ce Burmistrz Miasta Ewa Junkier, Przewodniczący Rady Miasta Wojciech Szymański, Dyrektor MZOSiP Renata Kamińska, oraz zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół i przedszkoli, przewodniczące Rad Rodziców iławskich  przedszkoli  a także przedstawiciel Nadleśnictwa Iława Bogumił Sobotka.
Podczas konferencji  Przedszkola Miejskie nr 6, 3, 5 i Przedszkole Miejskie nr 2 Integracyjne uhonorowano międzynarodowym certyfikatem Zielona Flaga, które wręczyli Burmistrz Iławy Adam Żyliński i Alicja Szarzyńska kierownik OCEE  w Olsztynie
Teresa Pupel

23 listopada odbyło się szkolenie „W-M ODN i biblioteka pedagogiczna we wspomaganiu pracy szkół”, którego celem było wzmocnienie współpracy obydwu placówek na rzecz budowania lokalnego systemu wspierania pracy szkół i nauczycieli, realizowania polityki oświatowej państwa, propagowania innowacyjnych działań edukacyjnych, rozwijania kompetencji czytelniczych i upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Odbyły się również warsztaty  uwzględniające techniki coachingowe – Nauczyciel bibliotekarz w nowej rzeczywistości.
Małgorzata Burba

25 listopada odbyło się kolejne spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora, uczestniczyło w nim 59 osób. Tematyką spotkania warsztatowego było:  „Dyrektor jako lider w budowaniu zespołu nauczycieli”. Warsztaty w dwóch grupach prowadzili Ewa Nosowicz i Józef Paszuk. Organizatorzy bardzo dziękują Dyrektorom szkół i  przedszkoli za bardzo duże zaangażowanie w pracę warsztatową, ale również za systematyczne uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach i  doskonalenie umiejętności zarządzania.
Ewa Nosowicz

26 listopada w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyło się spotkanie informacyjne podnoszące  wiedzę nt. realizacji projektów w Programie Erasmus+ Edukacja szkolna. W spotkaniu uczestniczyło 65 dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących.
Konsultanci regionalni Programu Erasmus+ Ewa Nosowicz i Henryk Sienkiewicz przedstawili zasady działania programu oraz warunki uczestnictwa w sektorze Edukacja szkolna.  Swoimi doświadczeniami podzieliły się również realizatorki projektów  Aleksandra Szarek Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Junior Academy w Olsztynie, koordynatorka projektu Erasmus + KA1- mobilność kadry edukacji szkolnej oraz  Ewa Kopacka nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie, koordynatorka  projektu Erasmus+ – współpraca szkół.
Spotkanie przyczyniło się do wzrostu wiedzy uczestników spotkania,  czego wyrazem były ich  bardzo pozytywne opinie.
Ewa Nosowicz

Możesz również polubić…

Skip to content