W Ośrodku w lutym

2 lutego 2017 r. zakończył się cykl 4 szkoleń „Ferie ze Scottie Go”. Wzięło w nich udział 60 nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych. Zajęcia prowadzili Janusz Brojek i Leszek Kalinowski.
Scottie Go! to gra edukacyjna do nauki programowania dla małych dzieci. Jest ona połączeniem kartonowych klocków służących do układania kodu oraz aplikacji Scottie Go instalowanej na tablecie. Aplikacja pozwala zrobić zdjęcie programowi i przekształcić go na ruch i czynności Scottiego. Szkolenia przygotowywały nauczycieli do wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej.
Leszek Kalinowski

9 lutego odbyła się trzecia konferencja powiatowa “Interdyscyplinarne podejście do edukacji i wychowania” w SP nr 1 w Piszu. W konferencji uczestniczyła rekordowa liczba nauczycieli z powiatu piskiego –140 osób. Tak wysoka frekwencja świadczy o trafności podejmowanych przez Filię działań. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
Zbigniew Bogdan

11 lutego w Elblągu, Ełku i Olsztynie odbył się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla Uczniów Gimnazjum z województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięło w nim udział 117 uczniów, którzy w ciągu 90 minut mieli do rozwiązania 7 zadań otwartych. Aby zostać laureatem konkursu, uczeń powinien otrzymać co najmniej 36 punktów z 40 możliwych do zdobycia. Tegoroczny test Oblicza patriotyzmu sprawdzał wiadomości i umiejętności uczniów związane przede wszystkim z analizą i interpretacją tekstów, a także umiejętnością zapisania w różnych formach wypowiedzi poczynionych ustaleń. Sam udział w etapie wojewódzkim konkursu należy traktować jako sukces ucznia i przygotowującego go nauczyciela. Chyląc czoła przed wszystkimi uczestnikami konkursu i ich nauczycielami, życzę uczniom tytułu laureata, a ich opiekunom merytorycznym wymiernej satysfakcji. Konkurs realizowany jest przez W-M ODN w Olsztynie na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z etapu wojewódzkiego konkursu w Ełku.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Wojciech Tański

18 lutego w Elblągu, Ełku i Olsztynie odbył się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla Uczniów Szkół Podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięło w nim udział 124 uczniów, którzy w ciągu 90 minut mieli do rozwiązania 20 zadań. 15 zadań zamkniętych i 5 otwartych. Tytuł laureata  uzyskało 41 uczestników, a finalisty  63. Gratulując laureatom i finalistom oraz ich opiekunom, należy podkreślić fakt, że wszystkich 124 uczestników etapu wojewódzkiego i ich opiekunów odniosło sukces, ponieważ zostali oni wyłonieni z 2478 uczniów, przystępujących do etapu szkolnego konkursu.
Konkurs realizowany jest przez W-M ODN w Olsztynie na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z etapu wojewódzkiego konkursu w Olsztynie.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Henryk Sienkiewicz

20 lutego w Elblągu, Ełku i Olsztynie odbył się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki dla Uczniów Gimnazjum z województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięło w nim udział 84 uczniów, którzy w ciągu 90 minut mieli do rozwiązania 29 zadań. 55 uczniów zostało laureatami, a 29 finalistami. Aby zostać laureatem konkursu, uczeń powinien otrzymać co najmniej 72 punktów z 80 możliwych do zdobycia. Sam udział w etapie wojewódzkim konkursu należy traktować jako sukces ucznia i przygotowującego go nauczyciela. Konkurs realizowany jest przez W-M ODN w Olsztynie na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z etapu wojewódzkiego konkursu w Ełku oraz Olsztynie.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Leszek Kalinowski

22 lutego w godz. 10.00-18.00 w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyło się  spotkanie  w Klubie Aktywnego Dyrektora. Wykładowca był  prof. Antoni Jeżowski, tematyka spotkania:  Zmiany w prawie oświatowym. Wprowadzenie w problematykę zmian ustrojowych, systemowych i prawnych w ustawie Prawo oświatowe. Spotkanie otworzył Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski
Prof. Jeżowski szczegółowo omówił nowe  prawo oświatowe ze szczególnym uwzględnieniem roli dyrektora szkoły we wprowadzaniu nowego prawa w szkole oraz zmiany w statucie szkoły. W spotkaniu uczestniczyło 90 osób. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Ewa Nosowicz

22 lutego w I LO w Olecku odbyło się szkolenie „ Kompetencje czytelnicze: czytanie informacyjne, krytyczne, refleksyjne a kształtowanie kreatywnej postawy u uczniów”. Spotkanie dla nauczycieli bibliotekarzy zostało zorganizowane przez W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Olecku. Działanie wpisuje się w realizację priorytetu MEN dotyczącego upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Współpraca obydwu placówek służyła wspieraniu pracy szkół i nauczycieli oraz podnoszeniu efektywności procesu edukacyjnego. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
Małgorzata Burba

24-26 lutego w Centrum Szkoleniowym w   Sulejówku odbyło się  3-dniowe szkolenie dla Szkolnych Liderów Edukacji Globalnej z województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i  podlaskiego.
Z udziałem koordynatorów i trenerów regionalnych- Jolanty Grędzińskiej-Kosiorek i Małgorzaty Burby liderzy zostali przygotowani do wspierania zespołów nauczycieli w szkołach przy realizacji  tematyki edukacji globalnej/rozwojowej w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju. W programie uwzględniono również zagadnienia związane z GRYWALIZACJĄ w edukacji, organizacją Tygodnia  Edukacji Globalnej 2017, planowaniem działań regionalnych i ogólnopolskich akcji.  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek - koordynator regionalny EG, Małgorzata Burba- trener EG

25 lutego w W-M ODN w Olsztynie odbyły się zajęcia „Muzyka jako kontekst do tekstu literackiego i pretekst do kształcenia umiejętności pisarskich uczniów”. Spotkanie, które zgromadziło nauczycieli języka polskiego, muzyki i bibliotekarzy, było okazją do wskazania powiązań między muzyką i literaturą w porządku historycznoliterackim, zainspirowania uczniów do wykorzystania swych muzycznych zainteresowań do podjęcia prób poetyckich i prozatorskich. Autorskie rozwiązania dra P. Pietrzaka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników i zachęciły do eksperymentowania słowem i dźwiękiem.
Elżbieta Jermacz

27 i 13 lutego odbył się cykl zajęć "Poniedziałek z Baltiem  nauka kodowania dla nauczycieli szkół podstawowych". Zajęcia prowadzili Janusz Brojek i Leszek Kalinowski. Szkolenia przygotowywały nauczycieli do wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej.
Leszek Kalinowski

28 lutego zakończył się cykl 4 szkoleń „Wtorek z mistrzami kodowania”. Zajęcia prowadziły trenerki Mistrzów Kodowania - Joanna Ciesielska, Ewa Przybysz, Karolina Żelazowska. Wzięło w nich udział 92 nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Szkolenia przygotowywały nauczycieli do wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej.
Leszek Kalinowski

Skip to content