W Ośrodku w lutym

10 lutego 2018 r. w W-M ODN w Olsztynie odbył się ośmiogodzinny warsztat z szycia lalek dla dzieci. Nauczycielki poznały proporcje budowy ciała małego dziecka, a także miały możliwość samodzielnego uszycia lalki – podusi, którą można podarować już bardzo małemu dziecku, gdyż zrobiona jest z naturalnych materiałów – runo owcze, flanela, trykot. Całość poprowadziła Barbara Piesak, doświadczony nauczyciel przedszkola, wykładowca akademicki i ogromna pasjonatka swojego zawodu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Iwona Jurczak

10 lutego w Elblągu, Ełku i Olsztynie odbył się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla Uczniów dawnego Gimnazjum z województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięło w nim udział 195 uczniów, którzy w ciągu 90 minut mieli do rozwiązania 12 zadań otwartych. Aby zostać laureatem konkursu, uczeń powinien otrzymać co najmniej 42 punkty z 50 możliwych do zdobycia. Tegoroczny test Tak trudno być człowiekiem sprawdzał wiadomości i umiejętności uczniów związane przede wszystkim z czytaniem ze zrozumieniem, tworzeniem pytań do tekstu, pisaniem planu wypowiedzi i interpretacją porównawczą dwóch tekstów poetyckich. Konieczność napisania przez uczestników interpretacji porównawczej dwóch wierszy Tadeusza Różewicza - List do ludożerców i Koncert życzeń - nie była zadaniem łatwym, ponieważ poszerzała wymagania z podstawy programowej przewidziane dla III etapu edukacyjnego i tym samym wymagała dodatkowego nakładu pracy zarówno uczestników konkursu jak i przygotowujących ich nauczycieli. Sam udział w etapie wojewódzkim konkursu należy traktować jako sukces ucznia i przygotowującego go nauczyciela. Chyląc czoła przed wszystkimi uczestnikami konkursu i ich nauczycielami, życzę uczniom tytułu laureata, a ich opiekunom merytorycznym wymiernej satysfakcji. Konkurs realizowany jest przez W-M ODN w Olsztynie na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Wojciech Tański

14 lutego w Elblągu, Ełku i Olsztynie odbył się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki dla Uczniów Gimnazjum z województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięło w nim udział 98 uczniów, którzy w ciągu 90 minut mieli do rozwiązania 29 zadań. 58 uczniów zostało laureatami, a 40 finalistami. Aby zostać laureatem konkursu, uczeń powinien otrzymać co najmniej 68 punktów z 80 możliwych do zdobycia. Sam udział w etapie wojewódzkim konkursu należy traktować jako sukces ucznia i przygotowującego go nauczyciela. Konkurs realizowany jest przez W-M ODN w Olsztynie na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z etapu wojewódzkiego konkursu w Olsztynie.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Leszek Kalinowski

17 lutego w Elblągu, Ełku i Olsztynie odbył się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla Uczniów Szkół Podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięło w nim udział 192 uczniów, którzy w ciągu 90 minut mieli do rozwiązania 20 zadań. 15 zadań zamkniętych i 5 otwartych. Tytuł laureata  uzyskało 41 uczestników, a finalisty 103. Gratulując laureatom i finalistom oraz ich opiekunom, należy podkreślić fakt, że wszystkich 192 uczestników etapu wojewódzkiego i ich opiekunów odniosło sukces, ponieważ zostali oni wyłonieni z 2957 uczniów, przystępujących do etapu szkolnego konkursu.
Konkurs realizowany jest przez W-M ODN w Olsztynie na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z etapu wojewódzkiego konkursu w Olsztynie.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Henryk Sienkiewicz

21 lutego w Szkole Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego  w Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora
Tematyka: Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej - obserwacje lekcji w klasach IV-VII oraz w edukacji wczesnoszkolnej. Nadzór dyrektora szkoły nad przebiegiem procesu oceniania.
Bardzo dziękuję pani Dyrektor Barbarze Bogacz za zaproszenie i przygotowanie spotkania. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
Ewa Nosowicz

21 lutego odbyło się kolejne spotkanie w ramach Projektu „Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji”.
Tematem spotkania, w którym uczestniczyło 21 dyrektorów szkół ze stażem do 3 lat, było omówienie podstawowych obowiązków dyrektora szkoły/placówki wynikających z prawa oświatowego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Józef Paszuk

Skip to content