W Ośrodku w lutym

7 lutego 2019 roku w Elblągu, Ełku i Olsztynie odbył się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla Uczniów Gimnazjum z województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięło w nim udział 176 uczniów, którzy w ciągu 90 minut mieli do rozwiązania 12 zadań. Aby zostać laureatem konkursu, uczeń powinien otrzymać co najmniej 42 punkty z 50 możliwych do zdobycia. Tegoroczny test Radość tworzenia!? sprawdzał wiadomości i umiejętności uczniów związane przede wszystkim z analizą i interpretacją tekstów, a także umiejętnością zapisania w różnych formach wypowiedzi poczynionych ustaleń. Sam udział w etapie wojewódzkim konkursu należy traktować jako sukces ucznia i przygotowującego go nauczyciela. Chyląc czoła przed wszystkimi uczestnikami konkursu i ich nauczycielami, życzę uczniom tytułu laureata, a ich opiekunom merytorycznym wymiernej satysfakcji. Konkurs realizowany jest przez W-M ODN w Olsztynie na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Wojciech Tański

Od 11 do 15 lutego 2019 roku w Muzeum Historycznym w Elku odbyły się zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i uczniów, wraz z wystawą "Od zaborów do niepodległości". W zajęciach uczestniczyły grupy z 12 szkół podstawowych, średnich i innych placówek oświatowych powiatu ełckiego.
Zapraszamy do obejrzenia galerii do zdjęć
Jacek Rutkowski

14 lutego w Elblągu, Ełku i Olsztynie odbył się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki dla Uczniów Szkół Podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięło w nim udział 87 uczniów, którzy w ciągu 90 minut mieli do rozwiązania 28 zadań. 31 uczniów zostało laureatami, a 42 finalistami. Aby zostać laureatem konkursu, uczeń powinien otrzymać co najmniej 72 punktów z 80 możliwych do zdobycia.
14 lutego w Elblągu, Ełku i Olsztynie odbył się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki dla Uczniów Gimnazjum z województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięło w nim udział 140 uczniów, którzy w ciągu 90 minut mieli do rozwiązania 24 zadania. 70 uczniów zostało laureatami, a 60 finalistami. Aby zostać laureatem konkursu, uczeń powinien otrzymać co najmniej 72 punktów z 80 możliwych do zdobycia.
Sam udział w etapie wojewódzkim konkursu należy traktować jako sukces ucznia i przygotowującego go nauczyciela. Konkursy były realizowane przez W-M ODN w Olsztynie na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Przewodniczący Komisji Konkursowych
Leszek Kalinowski

15 lutego w Elblągu, Ełku i Olsztynie odbył się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla Uczniów Szkół Podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięło w nim udział 169 uczniów, którzy w ciągu 90 minut mieli do rozwiązania 20 zadań. 15 zadań zamkniętych i 5 otwartych. Tytuł laureata  uzyskało 97 uczestników, a finalisty  57. Gratulując laureatom i finalistom oraz ich opiekunom, należy podkreślić fakt, że wszystkich 169 uczestników etapu wojewódzkiego i ich opiekunów odniosło sukces, ponieważ zostali oni wyłonieni z 3341 uczniów, przystępujących do etapu szkolnego konkursu.
Konkurs realizowany jest przez W-M ODN w Olsztynie na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Henryk Sienkiewicz

16 i 17 lutego w W-M ODN w Olsztynie odbyły się zajęcia "Sztuka prowadzenia lekcji polonistycznych. Metodyka pracy z lekturą obowiązkową w kontekście egzaminu w kl. VIII.” W warsztatach wzięło udział 70 nauczycieli, którzy ćwiczyli nowe rozwiązania dydaktyczne przed intrygującym sprawdzianem skuteczności nauczania, jakim jest pierwszy egzamin w ośmioklasowej szkole podstawowej. Dzielenie się doświadczeniem zawodowym i sprawdzoną „dobrą praktyką” jest najlepszą i jak dotąd niezastąpioną formą doskonalenia się. - stwierdzili bardzo zadowoleni ze szkolenia nauczyciele.
Elżbieta Jermacz

Skip to content