W Ośrodku w lutym

1 lutego 2020 r. czwarta grupa nauczycieli spotkała się na szkoleniu Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku. W trakcie kursu prowadząca Bożena Osik przedstawiła zgromadzonym ścieżkę kariery nauczyciela związaną ze zdobywaniem kolejnych stopni awansu zawodowego oraz tytułu honorowego Profesora Oświaty.
Bożena Osik

5 i 12 lutego odbyły się kolejne edycje warsztatu Uczymy jak się uczyć- techniki ułatwiające uczenie się i zapamiętywanie. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zobaczyć jak ważna jest znajomość własnego menu uczenia się i uczenia się uczniów. Ponadto podczas spotkania zostało zaprezentowanych kilka mnemotechnik. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert

8 lutego odbyła się druga edycja warsztatów Wykorzystanie zasobów internetu do tworzenia krzyżówek i rebusów. Nauczyciele tworzyli materiały dydaktyczne, wykorzystując przedstawione zasoby stron internetowych.
Bożena Osik

10 lutego w Elblągu, Ełku i Olsztynie odbył się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięło w nim udział 251 uczniów, którzy w ciągu 90 minut mieli do rozwiązania 9 zadań. Aby zostać laureatem konkursu, uczeń powinien otrzymać co najmniej 42 punkty z 50 możliwych do zdobycia. Tegoroczny test Świat bez „czułego narratora” sprawdzał wiadomości i umiejętności uczniów związane przede wszystkim z analizą i interpretacją tekstów, a także umiejętnością zapisania w różnych formach wypowiedzi poczynionych ustaleń. Sam udział w etapie wojewódzkim konkursu należy traktować jako sukces ucznia i przygotowującego go nauczyciela. Chyląc czoła przed wszystkimi uczestnikami konkursu i ich nauczycielami, życzę uczniom tytułu laureata, a ich opiekunom merytorycznym wymiernej satysfakcji. Konkurs realizowany jest przez W-M ODN w Olsztynie na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Wojciech Tański

10 lutego 2020 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyła się pierwsza część szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych (klas I-VI) poświęcona edukacji globalnej, które realizowane było przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Źródła” w Łodzi. Szkolenie obejmowało: zagadnienia edukacji globalnej, wyjaśniające podstawowe pojęcia związane z globalizacją, pomocą rozwojową etc.; kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa oraz język edukacji globalnej; prezentację wybranych gier i zabaw o tematyce edukacji globalnej, które można wykorzystać podczas zajęć.
Alicja Szarzyńska

12 lutego w Elblągu, Ełku i Olsztynie odbył się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla Uczniów Szkół Podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięło w nim udział 279 uczniów, którzy w ciągu 90 minut mieli do rozwiązania 20 zadań. 15 zadań zamkniętych i 5 otwartych. Należy podkreślić fakt, że wszystkich 279 uczestników etapu wojewódzkiego i ich opiekunów odniosło sukces, ponieważ zostali oni wyłonieni z 3244 uczniów, przystępujących do etapu szkolnego konkursu. Tytuł laureata  uzyskało 69 uczestników, a finalisty  124.
Konkurs realizowany jest przez W-M ODN w Olsztynie na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Henryk Sienkiewicz

14 lutego w Elblągu, Ełku i Olsztynie odbył się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki dla Uczniów Szkół Podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięło w nim udział 99 uczniów, którzy w ciągu 90 minut mieli do rozwiązania 21 zadań. Aby zostać laureatem konkursu, uczeń powinien otrzymać co najmniej 51 punktów z 60 możliwych do zdobycia. Tytuł laureata  uzyskało 48 uczestników, a finalisty  39.
Sam udział w etapie wojewódzkim konkursu należy traktować jako sukces ucznia i przygotowującego go nauczyciela. Konkurs był realizowany przez W-M ODN w Olsztynie na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Leszek Kalinowski

14 lutego w W-M ODN w Olsztynie odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli „Na straży wschodnich rubieży – Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939. Historia i pamięć”.
W zajęciach wzięło udział 16 nauczycieli, a poprowadzili je – znawca tematu, autor publikacji poświęconych KOP - Sebastian Nowakowski (IPN) oraz Jacek Rutkowski i Iwona Jóźwiak (W-M ODN).
Nauczyciele otrzymali materiały dedykowane Korpusowi Ochrony Pogranicza, które pomogą w pracy szkolnej. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Iwona Jóźwiak

15 lutego, okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, odbyła się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie konferencja zorganizowana przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.
Tematy związane z manipulacją słowną i obrazową w internecie przedstawiła prof. UWM Alina Naruszewicz-Duchlińska. Karolina Gaweł z Korczakowskiej Szkoły Marzeń i Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog zaprezentowała nowe metody nauczania przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Dorota Braziewicz z Fundacji Zaawansowanych Technologii, zachęcała nauczycieli do udziału w projektach naukowych E(x)plory. dr Sylwia Stachowska z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM Olsztynie przedstawiła cechy jakie powinien posiadać skuteczny dyrektor. Zuzanna Polak z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej przedstawiała badania zjawiska seksualizacji i jego wpływu na młodych użytkowników internetu.
Leszek Kalinowski

15 lutego   w ramach  cyklu Psychologia pozytywna  odbyły się warsztaty Arteterapia na lekcjach języka polskiego. Oprócz rewelacyjnej polonistki, Marzeny Maczyty, która ukończyła studia podyplomowe z tego zakresu, w zajęciach uczestniczyli pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zajmujący się arteterapią na uczelni. To wyjątkowe doświadczenie pozwoliło  zaprojektować nam polonistom nowy cykl zajęć, który będziemy realizować w  kolejnym  roku szkolnym.
Elżbieta Jermacz

15 lutego odbyło się trzecie spotkanie Klubu Pomysłowego Katechety – siec współpracy. W pierwszej części spotkania nauczyciele religii wysłuchali wykładu ks. dra Piotra Dernowskiego – biblisty na temat: „Eucharystia cud czy porażka?”. Następnie Krzysztof Gajewski, nauczyciel religii oraz opiekun najstarszego Koło „Caritas” w Archidiecezji Warmińskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Butrynach, pokazał w wpływu działań wolontarystycznych na kształtowanie postaw patriotycznych uczniów. Na zakończenie spotkania nauczyciele zapoznali się z propozycjami pomocy na nadchodzący Wielki Post oraz zasobami platformy Moodle przeznaczonymi do analizy.
Bożena Osik

15 lutego rozpoczęło się szkolenie blended Kompetencje kluczowe w procesie kształcenia. Szkolenie trwa 55 godzin: 5 godzin szkolenia stacjonarnego oraz 50 godzin pracy na platformie Moodle W-M ODN w Olsztynie. Nauczyciele będą wykonywać wyznaczone aktywności do 22 marca.
Bożena Osik

16 lutego w ramach  Forum Polonistów  odbyło się seminarium Działania profilaktyczne dotyczące uzależnień w szkole i klasie - wykorzystanie doświadczeń polonistycznych.  Było to kolejne spotkanie, które uświadamiało nam, nauczycielom języka polskiego, jak wielką moc ma literatura i jak lektury szkolne mogą być wykorzystane w działaniach profilaktycznych. Uczestnicy poznali również model lekcji odwróconej.
Elżbieta Jermacz

19 lutego odbyło się spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora. Tematem spotkania były  „Innowacje w edukacji – jak wprowadzać zmiany z uwzględnieniem najnowszej wiedzy na temat uczenia się i nauczania. Droga do sukcesu”. Spotkanie prowadziła Zuzanna Taraszkiewicz, współautorka innowacyjnych rozwiązań oraz osoba wspomagająca proces zmian w Szkole Podstawowej w Radowie MałymZapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Ewa Nosowicz

21 lutego w W-M ODN odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli fizyki  w ramach  sieci współpracy i samodoskonalenia. Tematem spotkania dla fizyków były Doświadczenia obowiązkowe w podstawie programowej dla szkoły podstawowej. Uczestnicy spotkania podzielili się uwagami na temat problemów, z jakimi spotykają się przy realizacji zapisów podstawy programowej dotyczących obowiązkowych doświadczeń. Zaproponowane zostały doświadczenia uczniowskie wraz z kartami pracy.
Julita Majewska

w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyły warsztaty metodyczne „Praktyczne wykorzystanie edukacyjnej platformy multimedialnej MERIDIAN”, w których udział wzięło ponad 50 nauczycieli geografii, historii szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Nauczyciele poznali szeroki wachlarz pomocy dydaktycznych w postaci interaktywnych map, plansz oraz powiązanych z nimi treści multimedialnych (zdjęcia, nagrania audio i video). Mapy i plansze na platformie są uniwersalne i zgodne z nową podstawą programową i są kompatybilne z każdym programem nauczania oraz podręcznikiem. Funkcjonalność kreatora pozwala na dobór treści i generalizację mapy, a przez to na dostosowanie do specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
Alicja Szarzyńska, Alicja Matusewicz, Iwona Jóźwiak

26 lutego odbyło się pierwsze z czterech spotkań w ramach projektu MEN-IPN „Korzenie totalitaryzmu”. W zajęciach wzięło udział 22 nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy mogli wysłuchać ciekawego wykładu wygłoszonego przez dr Pawła Warota, Naczelnika Delegatury IPN w Olsztynie, na temat źródeł totalitaryzmu. W dalszej części dydaktyczno-warsztatowej zapoznano nauczycieli z dokumentem przedstawiającym system nazistowski i komunistyczny na początkowym etapie II wojny św. Wykorzystano tu wywiady z zachodnimi i rosyjskimi historykami, m.in. Normanem Davisem czy Borysem Sokołowem. Ukazano analogię – na płaszczyźnie filozoficznej, ale też organizacyjnej czy politycznej między porównywanymi systemami; odniesiono się m.in. do Wielkiej Czystki, masowych zbrodni, deportacji i eksperymentów medycznych. Kolejne spotkanie planowane jest na koniec marca.
Iwona Jóźwiak

29 lutego zakończyliśmy cykl Psychologia pozytywna  na lekcjach języka polskiego. Tym razem pochyliliśmy się nad Małym geniuszem . Poloniści uczyli się  skutecznie rozbudzać w dziecku pasję do nauki, stosować różne mnemotechniki, prowadzić ucznia do sukcesu , wykorzystując motywację i  „wieloraką” inteligencję dziecka.
Elżbieta Jermacz

29 lutego w W-M ODN odbyły się kolejne spotkanie nauczycieli matematyki w ramach  sieci współpracy i samodoskonalenia. Nauczyciele matematyki skupili się na przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Po przeanalizowaniu materiałów opublikowanych przez CKE nauczyciele zaprojektowali działania, które mogą wspomóc przygotowanie do egzaminu w ostatnich tygodniach.
Julita Majewska

29 lutegow Muzeum Przyrody w Olsztynie odbyły się warsztaty „Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym”. Głównym celem warsztatów była nauka rozpoznawania w stanie bezlistnym podstawowych gatunków drzew i krzewów występujących w naszym regionie.
Program obejmował m.in.: Zajęcia teoretyczne – morfologia drzew i krzewów - cechy służące rozpoznawaniu gatunków w stanie bezlistnym. - Zajęcia praktyczne – rozpoznawanie gatunków roślin w oparciu o pędy. Zajęcia realizowane były na wybranych przykładach pędów. Uczestnicy mogli samodzielnie rozpoznać gatunki poszczególnych roślin analizując cechy konkretnych pędów – w oparciu o zdobytą wiedzę w części teoretycznej. Zajęcia terenowe – rozpoznawanie drzew i krzewów w parku w pobliżu Muzeum Przyrody.
Warsztaty realizowane były przy współpracy z Muzeum Przyrody Oddziała Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Uczestnicy warsztatów otrzymali bezpłatnie „Atlas pędów zimowych”. W książce przedstawiono pędy 202 gatunków roślin drzewiastych, w tym 105 rodzimych oraz 97 zadomowionych, często spotykanych w lasach, zadrzewieniach, parkach, ogrodach.
Warsztaty dofinansowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Alicja Szarzyńska, Agata Chałupa

Możesz również polubić…

Skip to content