W Ośrodku w lutym

12 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie online w ramach Klubu Pomysłowego Katechety 21. Podczas spotkania ks. Wojciech Ciarkowski podzielił się z nauczycielami doświadczeniem w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prelegent opowiedział o działaniach scalających środowisko lokalne, w tym o genezie i powstaniu ławki ku czci bł. kard Stefana Wyszyńskiego. Następnie odbyła się dyskusja z wykorzystaniem narzędzia Google Jambord na temat „odzyskiwania” uczniów po pandemii.
Bożena Osik

16 lutego w Klubie Aktywnego Dyrektora odbyło się seminarium online.pt. „Statut jako podstawa funkcjonowania placówki zgodnie z prawem oświatowym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących funkcji oceny”. Gośćmi spotkania byli Autorzy publikacji „Statut nieumarły. Wzór statutu szkoły z komentarzem”, która powstała jako odpowiedź na wielokrotnie zgłaszane uwagi o potrzebie zaprezentowania wzorcowego statutu szkoły: prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska, dr Gabriela Olszowska, Anna Szulc, Łukasz Korzeniowski. W spotkaniu wzięło udział 100 dyrektorów szkół i przedszkoli.
Ewa Nosowicz

19 lutego z okazji 549. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika odbyło się webinarium „Kim był, a kim nie był Mikołaj Kopernik?”, które prowadził dr Wojciech Krzysztof Szalkiewicz, autor publikacji: Mikołaj Kopernik. Wojna i dyplomacja, Punkty naznaczone Mikołaja Kopernika, Złoto Kopernika... 19 lutego obchodzone było święto państwowe Dzień Nauki Polskiej. Jego data jest związana z przypadającą w tym dniu rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika - uczonego, który wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię. Nauczyciele podczas webinarium mieli okazję do zapoznania się z przyszłymi przedsięwzięciami Ośrodka poświęconymi osobie Mikołaja Kopernika, w tym: szkoleniu na temat webquestu oraz questingu, które odbędą się jeszcze w tym roku szkolnym. Są one okazją do przygotowania szkół do obchodów jubileuszu 550 urodzin astronoma, które przypada na rok 2023. Mimo dynamicznej, wietrznej pogody z opadami atmosferycznymi tego dnia frekwencja na szkoleniu dopisała, wzięło w nim udział ponad 50 nauczycieli.
Alicja Szarzyńska, Iwona Jóźwiak, Katarzyna Pietrzyk

25 lutego odbyło się ogólnopolskie sympozjum naukowe w WSD w Ełku „Współczesne wyzwania w formacji chrześcijańskiej”. Tematyka sympozjum wpisuje się w jubileusz 30-lecia istnienia diecezji ełckiej oraz WSD w Ełku. Współorganizatorem był W-M ODN w Olsztynie filia w Olecku. Sympozjum odbywało się w formie hybrydowej.
Wśród zaproszonych prelegentów wystąpili: ks. kan. dr Paweł Tarasiewicz (CO, USA, WSD Ełk); ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień (UKSW); ks. dr Radosław Rybarski (KULJPII); dr Piotr Kosiak (Collegium Civitas); dr Marcin Radziłowicz (UWM Olsztyn) oraz dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska. Sympozjum podsumował ks. dr Tomasz Kopiczko (UKSW).
Ks. kan. dr Marcin Sieńkowski, rektor WSD w Ełku, dziękując uczestnikom sympozjum zauważył, że życie bez formacji jest życiem udawanym. Formacja nadaje życiu właściwy kierunek.
Marta Rózio

26 lutego odbyło się spotkanie online z przyrodą: Wody Polskie - edukacja wodna i społeczna, w którym udział wzięło blisko 50 nauczycieli. Podczas szkolenia uczestnicy poznali ciekawe projekty edukacyjnych realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Spotkanie było również inspiracją do organizowania przez szkoły i przedszkola Światowego Dnia Wody pod hasłem „Wody podziemne - uczynienie niewidocznego widocznym”. Spotkanie prowadziła Emilia Stasińska, Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW w Białymstoku.
Alicja Szarzyńska

Skip to content