W Ośrodku w lutym

4 lutego 2016 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Olsztynie spotkały się dyrektorki przedszkoli w ramach Seminarium Dyrektora Przedszkola a także nauczycielki zainteresowane edukacją wykorzystującą plan Daltoński. W spotkaniu wzięła udział pracownik naukowa UWM w Olsztynie oraz pedagog z Gimnazjum w Olsztynku.
Tematem  spotkania było wspieranie nauczycielek w rozwijaniu samodzielności  dzieci i ich pozytywnego obrazu samego siebie tak istotnego w procesie nauczania. Zajęcia przygotowały i poprowadziły dla nas nauczycielki z Przedszkola Miejskiego nr 10 w Olsztynie Aneta Jędrzejewska, Barbara Mikulska i Sandra Jabłonowska.
Po zajęciach odbyła się dyskusja na temat zalet tego sposobu edukowania dzieci. Wszystkie zgodziłyśmy się co do oceny tego co zobaczyłyśmy. Jesteśmy przekonane, że plan Daltoński daje dzieciom dużo samodzielności, wdraża do współpracy w parach i większych grupach a także uczy organizowania sobie czasu oraz odpowiedzialności za swoje decyzje.
Poprzez uporządkowany plan dnia dziecko wdraża się do samodzielnego podejmowania decyzji kiedy i co będzie realizowało, uczy się zarządzania własnym czasem. Zdobywa nowe umiejętności, które w formie ikonograficznej gromadzi pod swoim zdjęciem. Rolą nauczyciela jest zabezpieczanie pomocy i środków dydaktycznych do realizacji programu. Wymaga to na początku dużego nakładu czasu i pracy ale widać , że warto.
Teresa Pupel

13 lutego odbył się etap wojewódzki konkursu z języka polskiego dla uczniów gimnazjum, organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zleconego W-M ODN w Olsztynie.
W etapie wojewódzkim brało udział 176 uczniów, 88 uzyskało tytuł laureata, a 75 finalisty.
Elżbieta Jermacz -  Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

13 lutego odbył się etap wojewódzki konkursu z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zleconego W-M ODN w Olsztynie. Etap wojewódzki konkursu przeprowadzone w trzech rejonach Elblągu, Ełku i Olsztynie.
Brało w nim udział 109 uczniów, 39 uzyskało tytuł laureata, a 52 finalisty.
Wojciech Tański -  Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

13 lutego w W-M ODN w Olsztynie odbył się warsztat na temat „Zabawy muzyczno - ruchowe w edukacji małego dziecka”. Osobą prowadzącą szkolenie był Piotr Kaja- muzyk, kompozytor, metodyk w zakresie edukacji muzycznej, autor bogatego repertuaru piosenek dla dzieci młodszych oraz przewodników metodycznych. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Celem szkolenia było wyposażenie nauczycieli w umiejętność stosowania różnorodnych zabaw muzyczno-ruchowych wspomagających pracę wychowawczą oraz czynności dydaktyczne w zakresie kształcenia muzycznego na poziomie edukacji małego dziecka (przedszkole i szkoła podstawowa).
Podczas warsztatu uczestnicy poznali sposoby aktywizowania dzieci w zabawach integracyjnych, twórczych i odtwórczych o charakterze muzycznym (śpiew, taniec, aktywne słuchanie muzyki). Zdaniem nauczycieli szkolenie bardzo wzbogaciło ich warsztat pracy. Po szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymali skrypt oraz płytę CD z repertuarem muzycznym. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

20 lutego odbył się etap wojewódzki konkursu z matematycznego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zleconego W-M ODN w Olsztynie. Etap wojewódzki konkursu przeprowadzone w trzech rejonach Elblągu, Ełku i Olsztynie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Olsztyna.
Brało w nim udział 168 uczniów, 88 uzyskało tytuł laureata tym 6 uczniów klasy 5 i jeden uczeń klasy 3 – Jan Kazimierz Marcinkowski z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie, a 66 finalisty.
Henryk Sienkiewicz -  Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

22 lutego odbył się etap wojewódzki konkursu z fizycznego dla uczniów gimnazjum, organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zleconego W-M ODN w Olsztynie. Etap wojewódzki konkursu przeprowadzone w trzech rejonach Elblągu, Ełku i Olsztynie.
Brało w nim udział 231 uczniów, 71 uzyskało tytuł laureata, a 130 finalisty.
Leszek Kalinowski -  Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

24 lutego w W-M ODN w Olsztynie odbyło się seminarium na temat Trzecioklasista na mecie. W kierunku myślenia czyli o edukacji matematycznej w klasach młodszych. Zajęcia prowadziła Agnieszka Spikert. Adresatem szkolenia byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zainteresowani problemem rozwijania myślenia matematycznego uczniów. Celem spotkania było szukanie odpowiedzi na pytanie- jak organizować zajęcia edukacji matematycznej aby rozwinąć myślenie dzieci.
W czasie zajęć analizowano zadania tekstowe proponowane przez wielu autorów popularnych pakietów edukacyjnych. Celem analizy było poszukiwanie zadań niestandardowych. Ku zaskoczeniu uczestników szkolenia takich propozycji było niewiele i najczęściej były oznakowane przez autorów jako zadania trudne lub poprzedzone komentarzem.  Zatem jeśli nauczyciel chce zaproponować dzieciom zadania o charakterze problemowym sam musi być czujny, projektować odpowiednie zadania oraz pozwolić dzieciom rozwiązywać je korzystając z modeli, symulacji, rysunków.
Uczestnicy w czasie szkolenia tworzyli zadania o charakterze problemowym oraz modyfikowali zadania standardowe tworząc z nich zadania niestandardowe.
Agnieszka Spikert

24 lutego w naszym ośrodku odbyło się kolejne spotkanie Klubu Aktywnego Dyrektora poświęcone problemowi: „Idą zmiany! Jak je wprowadzać? kierowanie zmianą przez dyrektora szkoły”. Spotkanie prowadził Andrzej Matusiewicz, konsultant  Centrum Edukacji Nauczycieli  w  Suwałkach, historyk, regionalista ziemi suwalskiej. Uczestniczyło w spotkaniu pięćdziesiąt osób - dyrektorów szkół z naszego województwa, którzy szczególnie zainteresowali się metodami pracy z radą pedagogiczną w obliczu nadchodzących zmian.
Józef Paszuk

25 lutego odbył się warsztat na temat Visual literatura… Czy dziura w książce ma znaczenie? - Czyli Jak zainteresować dziecko książką. Zajęcia prowadziła Agnieszka Spikert- nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie.
Podczas warsztatu prezentowane były książki obrazowe Joanny Chmielewskiej i Herve Tullet`a oraz  propozycje twórczych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem książek autorów. Uczestnicy projektowali sytuacje dydaktyczne rozbudzające twórcze myślenie i wprowadzające dzieci w świat książek oraz sami projektowali książeczki inspirowane dowolnym kształtem lub dziurą. Ponadto przedstawiono nauczycielom propozycje książek współczesnych autorów o tematyce bliskiej dzieciom. Zwrócono uwagę, że warto odświeżyć zasób lektur proponowanych dzieciom w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

25 lutego w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku odbyło się szkolenie na temat „Jak zorganizować doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole?” Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.
Uczestnikami szkolenia byli wicedyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele, psychologowie pedagodzy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W czasie spotkania wypracowano pomysły na tworzenie Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego z uwzględnieniem potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli oraz tematyki dostosowanej do typu szkoły. Spotkanie było okazją do wymiany dobrej praktyki oraz dzielenia się wiedzą na temat bezpłatnych narzędzi diagnostycznych w doradztwie edukacyjno-zawodowym.
Szkolenie prowadziła - Jolanta Grędzińska-Kosiorek nauczyciel konsultant W-M ODN Filii w Olecku.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

Skip to content