W Ośrodku w maju

10-13 maja 2016 r. grupa dyrektorów przedszkoli z naszego województwa uczestniczyła w szkoleniowej konferencji wyjazdowej (wyjazd studyjny) do Poznania i Berlina. Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu uczestniczyłyśmy w wykładzie dr Anny Basińskiej na temat uczenia języka angielskiego w przedszkolach w ramach programu TABLIT.  Byłyśmy  z wizytą w Przedszkolu nr 144 gdzie obserwowałyśmy dwa zajęcia z jęz. angielskiego z wykorzystaniem środków multimedialnych. W Berlinie odwiedziłyśmy dwa przedszkola, państwowe i prywatne. Poznałyśmy ich funkcjonowanie oraz system edukacji najmłodszych. W Przedszkolu prywatnym funkcjonowały grupy integracyjne. Liczebność grupy to 15 dzieci i dwóch opiekunów. Miałyśmy możliwość porównania systemów opieki przedszkolnej w Polsce i Niemczech, które są podobne. Placówkom pozostawia się dużą dowolność ponieważ „Kinderkrippen” oraz „Kindergarten” nie są częścią publicznego systemu szkolnictwa w Niemczech, nie istnieje uniwersalny sylabus, określający program nauczania a tylko generalne cele i założenia pedagogiczne.
Teresa Pupel

11-12 maja Odbyły się warsztaty edukacyjno –wychowawcze „Organizacja Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016” dla nauczycieli organizujących wyjazd młodzieży . Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem uczestników podzielono na 2 grupy (53 osoby). Forma została zorganizowana we współpracy z partnerami społecznymi i Wojewódzką Komendą Policji. Głównym tematem warsztatów była logistyka wydarzenia i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom
Zuzanna Hołubowicz

12 maja Zbigniew Bogdan po raz czwarty był przewodniczącym jury Powiatowego Konkursu Poezji Obcojęzycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku. W Konkursie wzięło udział 27 uczniów szkół powiatu oleckiego.
Zbigniew Bogdan

14 maja w Orzyszu odbyła się I Gminna Konferencja Edukacyjna „Edukacja – wspólna odpowiedzialność, wspólny sukces” dla kadry oświatowej. Konferencję zorganizował Burmistrz Miasta Orzysza we współpracy z Warmińsko – Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.  Prelegentem podczas konferencji był profesor Grzegorz Mazurkiewicz, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencję prowadziła Ewa Nosowicz – konsultant W-M ODN w Olsztynie. Następnie nauczyciele i dyrektorzy szkół pracowali metodą world cafe, zastanawiając się nad tematami: „Najważniejszy w szkole jest?”, „Jaka jest, powinna być rola nauczyciela?”, „Jaka jest, powinna być rola dyrektora?”, „Czym jest jakość w naszej szkole i jak o nią dbamy”, „Czego potrzebujemy , aby nasza szkoła była dobra”. Konferencję otworzył Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski, a udział w  niej wzięli: wicemarszałek Wioletta Śląska – Zyśk, wicestarosta Marek Wysocki, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Myka, dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i przedszkoli  gminy Orzysz. Za kwestie merytoryczne, konstrukcję programu oraz prowadzenie konferencji odpowiedzialni byli:   Henryk Sienkiewicz wicedyrektor W-M ODN w Olsztynie oraz Ewa Nosowicz, nauczyciel konsultant W-M ODN. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

14 maja odbyła się konferencja „Zrozumieć matematykę czy zrozumieć ucznia”.  Adresatem  wydarzenia byli nauczyciele uczący matematyki na wszystkich szczeblach edukacyjnych (również edukacji wczesnoszkolnej) .
Konferencja była zwieńczeniem  Forum Nauczycieli Matematyki prowadzonego przez Henryka Sienkiewicza i Józefa Paszuka. Był to cykl spotkań nauczycieli matematyki realizowany w roku szkolnym 2015/2016.
Podczas konferencji nauczyciele mieli okazję usłyszeć dwa niezwykle refleksyjne wykłady. Pierwszy, „O próżności ludzi dorosłych”, poprowadził dr Mirosław Dąbrowski (wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego). Autorem drugiego wykładu, „…która nigdy nie znika”,  był  dr Jerzy Chodnicki – nauczyciel matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.
Po wykładach uczestnicy podzieleni na grupy uczestniczyli w warsztatach. Nauczycielom I i II etapu edukacyjnego zaproponowano warsztaty: „Jak grać, żeby ….wspólnie się uczyć”,  który poprowadził dr Mirosław Dąbrowski oraz „Dodawanie i odejmowanie bez łez”, który poprowadził David Cain – specjalista ds. matematyki i native speaker z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu. Natomiast nauczyciele III i IV etapu edukacyjnego uczestniczyli w warsztatach: „Z kartką papieru w przestrzeń”, który poprowadzili  Henryk Sienkiewicz z W-M ODN w Olsztynie oraz Barbara Ejsmont, nauczyciel matematyki w szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku.
Z informacji zwrotnych od uczestników konferencji można wywnioskować, że było to ważne wydarzenie, które nakłoniło wszystkich do refleksji nad edukacją matematyczną i wzbogaciło warsztat pracy nauczycieli. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

16 maja w Planetarium odbył się Finał Konkursu plastycznego dla przedszkoli „ Ja i Wszechświat”. Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Przedszkola Miejskie nr 13 i Przedszkole Miejskie nr 36
II miejsce – Przedszkole Miejskie nr 2 i Przedszkole Miejskie nr 9
III miejsce – przedszkole Miejskie nr 21
Nagrody w kategorii pracy  grupowej: „Nasz adres we wszechświecie” – przedszkole Miejskie nr 2, „Ufoludek” zwyciężyło Przedszkole nr 9 , „Droga Mleczna – Przedszkole Miejskie nr 10, „Parasolka Układ Słoneczny” – Przedszkole Miejskie nr  Przedszkole Miejskie nr 32
Nagrody w kategorii pracy rodzinnej:  Aleksandra Babecka – PM nr 13, Anna Apelt – PM nr 21, Mateusz Tomczyk, Błażej Kowalczyk – PM nr 21,
Przyznano również nagrody indywidualne: Małgosia Machura –PM nr 14, Klaudia Rejniak –PM nr 19, Jagoda Bałabańska – PM nr 10.
Przyznano również pięć wyróżnień. Nagrodzone przedszkola i dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez dyrektora Planetarium Jacka Szubikowskiego.
To było prawdziwe święto przedszkolaków.
Teresa Pupel

20 maja nauczyciele konsultanci – Małgorzata Burba i Jolanta Grędzińska – Kosiorek przewodniczyły komisji konkursowej XI Powiatowego Konkursu Recytatorsko – Muzycznego Poezji Jana Pawła II w Wieliczkach.
Gimnazjaliści zaprezentowali wysoki poziom umiejętności recytatorskich i wokalnych, dostarczyli słuchaczom wielu doznań artystycznych, przedstawiając w niezwykle dojrzały sposób wybrane teksty patrona szkoły.  Człowieczeństwo, miłość, piękno, refleksja, wzruszenie to słowa, które w pełni oddają atmosferę konkursu, zorganizowanego przy współpracy W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku.
Małgorzata Burba i Jolanta Grędzińska – Kosiorek

24 maja w W-M ODN Filia w Olecku odbyły się warsztaty Przeciw mowie nienawiści w szkole. Zjawisko tzw. „hejtu” lub „mowy nienawiści” to problem, z którym zetknęło się wielu nauczycieli i pedagogów szkolnych. Zajęcia były odpowiedzią na narastającą falę nienawiści wobec odmienności, uczestnicy poznali sposoby i metody zapobiegania i profilaktyki zagadnienia.
Jacek Rutkowski

30 maja odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora. Tematem spotkanie był „Nadzór pedagogiczny Dyrektora nad koncepcją pracy „budzącej się szkoły”, a prowadziła je Bożena Będzińska – Wosik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi, w której na wizycie studyjnej byli dyrektorzy zrzeszeni w KAD w marcu tego roku.
Gośćmi spotkania byli  Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty, Krzysztof Marek Nowacki oraz Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

31 maja w  Filii W-M ODN w Olecku  odbyło się szkolenie – „Organizowanie zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczno–informacyjne- podsumowanie warsztatów e-learningowych.”
Uczestnikami szkolenia byli doradcy zawodowi, nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: gołdapskiego, węgorzewskiego, oleckiego. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z bogatą bazą dostępnych narzędzi diagnostyczno-metodycznych do prowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zastosowaniem technik coachingowych w procesie doradczym.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

Możesz również polubić…

Skip to content