W Ośrodku w maju

6 maja 2017 r. odbył się kurs  Tańce i zabawy ludowe we wczesnej edukacji. Osobą prowadzącą szkolenia była Karolina Wizner- instruktor tańca, animator. Podczas szkolenia uczestnicy poznawali warmińskie i mazurskie tańce i zabawy ludowe oraz kilka popularnych tańców ludowych z innych regionów Polski. Uczestnicy szkolenia otrzymali skrypty z opisem choreografii poznanych tańców oraz płyty z akompaniamentem. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert

9 majaw Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, odbyła się konferencja na temat wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Wzięło w niej  udział 217 dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych powiatów: olsztyńskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego, ostródzkiego i Miasta Olsztyn.
Konferencja sfinansowana była ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Henryk Sienkiewicz

13 maja zakończyliśmy kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Kurs realizowany był wg programu zatwierdzonego przez MEN w 2015 roku. Szkolenie ukończyło 28 osób i wszyscy otrzymali świadectwa uprawniające do pełnienia funkcji kierowniczych.
Wg opinii uczestników kursu uzyskali oni nowe kompetencje dotyczące zarządzania szkołą/placówka oświatową, udoskonalili dotychczas posiadane oraz zostali zainspirowani do dalszego doskonalenia swojej wiedzy z zakresu organizacji i kierowania.  Zapraszamy do obejrzenia zdjęcia 
Józek Paszuk

13 maja w siedzibie W-M ODN w Olsztynie odbyło się szkolenie na temat Uczymy się uczyć, czyli techniki ułatwiające uczenie się i zapamiętywanie. Osobą prowadzącą szkolenie była Agnieszka Spikert. Podczas szkolenia uczestnicy poznawali tajniki mnemotechnik, czyli zasady stosowania „żywego” obrazu, przy tym ćwiczyli zdolność koncentracji, kojarzenia i rozwijali wyobraźnię (są to niezbędne umiejętności stosowane podczas wykorzystywania mnemotechnik.
Wśród przedstawionych mnemotechnik znalazły się ŁMS (łańcuchowa metoda skojarzeń) i ZMZ (zakładkowe metody zapamiętywania), czyli popularnie zwane haki pamięci do których należą m.in. zakładki obrazkowe, rymowanki liczbowe i rzymski pokój.
Ponadto uczestnicy poznali metodę piktogramów oraz tworzyli mapy pamięciowe.
Agnieszka Spikert

17 maja w siedzibie W – M ODN odbyło się seminarium  Rozwijanie mowy i myślenia dziecka z wykorzystaniem zabaw twórczych i kart kreatywnych. Osobą prowadzącą szkolenie była Agnieszka Spikert.
Celem szkolenia było pokazanie wykorzystania różnego rodzaju kart kreatywnych do rozwijania myślenia metaforycznego, zabaw twórczych i ćwiczeń w mówieniu. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem nauczycieli. Niestety, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc nie wszyscy zainteresowani mogli brać w nim udział. W związku z tym planujemy kolejne edycje tego kursu, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert

24 maja odbyło się szkolenie „Aktualny program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”. W związku z dużym zainteresowaniem zaplanowaliśmy trzy kolejne jego edycje –  odbędą  w czerwcu br.  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Marcin Jaroszewski

27 i 28 maja odbyło się szkolenie Edukacja polisensoryczna. Edukacja przez ruch- nauka czytania i pisania technikami systemu. Była to już druga edycja tego kursu, w której uczestniczyło aż 30 nauczycieli. Osobą prowadzącą szkolenie była Dorota Dziamska – autorka systemu edukacji przez ruch i koordynatorka zespołu, który opracował nową podstawę programową wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Podczas kursu uczestnicy poznawali zasady systemu edukacji przez ruch i metodę nauki czytania i pisania, która w łagodny, przyjazny dzieciom sposób wprowadza je w świat pisma.
W październiku planujemy realizację nowego programu kursu propagującego edukację przez ruch. Zapraszamy! Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert

30 maja 25 osób uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Portu Lotniczego w Szymanach.  Celem wizyty było zapoznanie uczestników ze specyfiką codziennej pracy lotniska oraz umiejętnościami wymaganymi od pracowników na wybranych stanowiskach pracy.
Przedstawione zostały: strategia rozwoju firmy, specyfika pracy, specyfika zatrudnienia, umiejętności wymagane na różnych stanowiskach pracy, współpraca Portu Lotniczego z innymi instytucjami.  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Ewa Wierczuk

Możesz również polubić…

Skip to content