W Ośrodku w maju

5 maja 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie online z przyrodą: Bioróżnorodność – europejski potencjał i lokalny skarb część 2. Dzika kuchnia, w którym udział wzięło 30 nauczycieli z Warmii i Mazur. Na czym polega Europejski Zielony Ład? Jakie są założenia, główne kierunki działania oraz nowe wyzwania edukacyjne? Jak wpisują się tu lokalne zasoby i nasze dotychczasowe metody pracy i doświadczenia? Jak uczyć o europejskiej neutralności klimatycznej w oparciu o bioróżnorodność z naszego otoczenia? Szerokie, europejskie tło tego zagadnienia przedstawiła Anna Naumczyk-Szałaj z EUROPE DIRECT Olsztyn. Natomiast Kamila Radzimińska-Arczak z Fundacji Edukacji Leśnej „Drzewice” zaprezentowała filmy edukacyjne do pracy z dziećmi oraz młodzieżą: Zwiastuny wiosny/ rośliny kwitnące, Zwiastuny wiosny/ rośliny jadalne, Ptasie zwiastuny wiosny.  Poza tym prowadząca omówiła wybrane gatunki roślin, które możemy spotkać podczas leśnego spaceru. Uczestnicy dowiedzieli się jak rozpoznać wybrane rośliny, która część jest jadalna, gdzie ich szukać i kiedy zbierać.
Alicja Szarzyńska

7 maja odbyło się ostatnie, w bieżącym roku szkolnym, spotkanie Klubu Pomysłowego Katechety 2021. W pierwszej części ks. prof. Paweł Rabczyński pobudził obecnych do refleksji na temat: „Jak mówić o Kościele dzieciom i młodzieży?”. W trakcie moderowanej dyskusji nauczyciele poszukiwali zrozumiałych dla uczniów symbolów przedstawiających Kościół. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty na temat tworzenia i wykorzystania gier na lekcjach religii. Na zakończenie dokonano ewaluacji spotkań. Spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli religii będą kontynuowanie w nadchodzącym roku szkolnym.
Bożena Osik

7 maja odbyły się zajęcia terenowe: Historia i współczesność Traktu Biskupiego w Bałdach, które przeprowadził Jerzy Laskowski pomysłodawca odtworzenia tradycji witania nowo mianowanych biskupów w Bałdach. Opowiedział on o tradycji i historii Warmii, jej odrębności na tle innych diecezji pruskich. Na spotkaniu uczestnicy odpowiedzieli sobie na pytanie: Dlaczego dzisiaj tak dużo mówi się o Warmii, a prawie nic o Pomezanii i Sambii. W trakcie przejazdu do Butryn uczestnicy poznali osobliwości przyrodniczo – historyczne i kulturowe Lasów Ramuckich. W ramach obchodów powstania związku Polaków w Niemczech zatrzymaliśmy się w Butrynach, gdzie mieszkał i działał ks. Wacław Osiński. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

12 maja odbyły się zajęcia otwarte z edukacji matematycznej dla nauczycieli szkół w Tyrowie i Świątkach objętych działaniem projektu Kompleksowego Wspomagania Szkół. Zajęcia w klasie II prowadziła Ewa Kopacka- nauczyciel doradca i nauczyciel szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie. Zajęcia miały na celu ukazanie metod aktywnych podczas edukacji matematycznej (m.in. metoda stacji zadaniowych). Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

 14 maja zorganizowane zostały warsztaty terenowe: Rozpoznawanie skał polodowcowych i tworzenie kolekcji. Program obejmował: rozpoznawanie skał i tworzenie kolekcji w żwirowni w Witramowie, różnorodność skał (ze względu na genezę, pochodzenie i wiek) w głazach narzutowych w lapidarium geologicznym na Dylewskiej Górze, Glaznoty - różnorodność skał wykorzystywanych w budownictwie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

14 maja odbyły się warsztaty „Wykorzystanie Bum Bum Rurek w różnych sferach edukacji wczesnoszkolnej”. Osobą prowadzącą zajęcia był Adam Zmysłowski - doradca metodyczny i nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie. Celem zajęć było ukazanie jak w prosty sposób można zachęcić dzieci do tworzenia muzyki, orkiestry i zabaw rytmicznych.
Agnieszka Spikert

17 maja w Sulejówku odbyła się konferencja Szkoła – Rodzinie. XII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie. Hasłem przewodnim było  wspieranie wychowawczej funkcji rodziny. Podczas spotkania głos zabrali eksperci, m. in. dr hab. Tomasz Biernat, Teresa Król. Podzielili się refleksjami na temat roli wychowania do życia w rozwijaniu kompetencji społecznych i w kształtowaniu postawy miłości, akceptacji dla człowieka. Nie zabrakło informacji o postawach młodzieży wobec małżeństwa i rodziny, właściwej organizacji tego przedmiotu w szkole
Ewa Kiryła, Józef Rogowski

19 maja odbyły się zajęcia otwarte dla nauczycieli klas I-III szkół w Tyrowie i Świątkach. Osobą prowadzącą była Ewa Kopacka - doradca metodyczny i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie. Podczas spotkania obserwatorzy mogli przekonać się jak poprzez zajęcia kulinarne można kształtować u uczniów umiejętności kluczowe takie jak czytanie, umiejętności matematyczne (wykonanie kosztorysu, odliczanie wagi składników), umiejętności z zakresu komunikacji i współpracy. Efektem końcowym zajęć była przepyszna sałatka jarzynowa. Po zajęciach nastąpiło ich omówienie pod kątem realizowanych celów edukacyjnych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

20 maja miały miejsce warsztaty plastyczne - W zgodzie z ekologią-Recyklingowe kwiaty i owady. Zajęcia odbyły się  stacjonarnie w W-M ODN w Olsztynie. Uczestniczki warsztatów w czasie zajęć zapoznały się z różnymi możliwościami wykorzystania, nadania drugiego życia, materiałom z recyklingu, jak również tych, które są pozyskanymi z natury- szyszki, gałązki itp. Warsztaty przeznaczone były dla nauczycieli plastyki i techniki. Panie wykonały piękne kwiaty, owady, które mogą być ozdobą w ogrodzie, domu lub w czasie uroczystości szkolnych. Nawiązanie do ekologii w czasie zajęć plastycznych czy techniki jest bardzo ważnym elementem edukacyjnym, a przy tym kreatywnym i rozwijającym. Zajęcia te mogą być prowadzone na wszystkich poziomach kształcenia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Barbara Wiśniewska-Sielaszuk, Paweł Kowalski

21 maja zorganizowana została wycieczka edukacyjna do Fromborka: Na szlaku z Kopernikiem – miejsca, gdzie żył i pracował wielki astronom, w której udział wzięło 40 osób. Trasa wycieczki: Olsztyn – Elbląg – Frombork – Braniewo - Orneta – Dobre Miasto - Olsztyn. Program wycieczki obejmował m.in.: zwiedzanie Parku Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika na Żurawiej Górze; zwiedzanie Wzgórza Katedralnego, w tym katedry - części kościelnej Muzeum Mikołaja Kopernika;zwiedzenie Muzeum Mikołaja Kopernika i Działu Historii Medycyny oraz ogrodu zielnego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

21 maja odbyła się Konferencja Edukacja Muzyczna Tradycja i Nowoczesność organizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz lokalnych przedstawicieli projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska. Uczestnikami projektu byli nauczyciele muzyki z całego województwa. Należy podkreśli, że to pierwsza tego typu inicjatywa podjęta na naszym terenie od prawie 20 lat! W programie znalazły się warsztaty z użyciem "Bum bum rurek" prowadzone przez doradcę metodycznego, Adama Zmysłowskiego. Wysłuchaliśmy również wykładu Patrycji Kunert- psychologa i czynnej wokalistki, która udowadniała, że śpiew w chórze może być lekiem na postpandemiczną rzeczywistość. Konferencję zwieńczył koncert trzech chórów projektu Akademia Chóralna- Śpiewająca Polska. Wystąpił chór Fajne Nutki z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu, chór Collegium Vocale z I LO im. L. Basińskiego w Ostródzie oraz chór Śpiewak ze szkoły podstawowej im. Armii Krajowej w Ostródzie. Celem konferencji była integracja społeczności nauczycieli muzyki, wymiana doświadczeń, zachęcenie do podjęcia współpracy z W-M ODN oraz zachęcenie do powoływania chórów w projekcie Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Adam Zmysłowski

25 maja odbyło się szkolenie „Matematyczne eksperymenty z kartką papieru w edukacji wczesnoszkolnej”. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Jego celem było zachęcenie nauczycieli do działania i eksperymentowania z dziećmi podczas zajęć z edukacji matematycznej. Podczas spotkania szukaliśmy odpowiedzi na pytania: Czy kartka papieru może mieć tylko jedną stronę? Czy ma znaczenie, w którą stronę skręcimy pasek papieru robiąc wstęgę Möbiusa? Jaki ciężar utrzyma kartka papieru? Czy można przez nią przejść? Jak zbadać prostopadłość i równoległość odcinków? Czy wszystko ma symetrię? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

28 maja odbyło się webinarium: Wykorzystanie metody questingu do odkrywania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warmii i Mazur, w którym udział wzięło 20 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych. Katarzyna Pietrzyk wyjaśniła uczestnikom: co to jest questng, jakie są jego cele i zasady oraz zaprezentowała przykłady różnych questów dostępnych w Internecie, np. http://questing.pl/, https://questy.org.pl/
Alicja Szarzyńska, Katarzyna Pietrzyk

28 maja odbyły się warsztaty „Flażolet jako najprostszy instrument w pracy z dzieckiem młodszym”. Osobą prowadzącą zajęcia była Agnieszka Spikert. Celem szkolenia było zapoznanie z flażoletem oraz metodyką pracy z tym instrumentem w muzykowaniu z młodszymi dziećmi. Uczestnicy szkolenia w szybkim tempie opanowali sztukę gry na instrumencie. Wspólne muzykowanie sprawiło wszystkim wiele radości. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

17, 20 i 30 maja w szkołach powiatu ełckiego odbyły się seminaria "Rocznice historyczne w pracy szkoły" z okazji 78 rocznicy bitwy o Monte Cassino. Nauczyciele i uczniowie poznali historię Franciszka Marcińczuka- mieszkańca okolic Ełku, sybiraka, żołnierza gen. Andersa i uczestnika bitwy. Link do filmu z seminarium:  https://www.youtube.com/watch?v=bXMMjFeftIU
Jacek Rutkowski

31 maja odbyło się szkolenie „Rośliny z naszego podwórka”. Spotkanie miało charakter warsztatowy. Jego celem było doskonalenie umiejętności rozpoznawania roślin w terenie. Dzięki gościnności gospodarzy Geoogrodu przy Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie mieliśmy okazję zobaczyć jak powstaje szkolny ogród.  Uczestnicy korzystając z przewodników roślin oraz specjalnych aplikacji rozpoznawali rośliny zielne i krzewy znajdujące się w otoczeniu szkoły. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert, Alicja Szarzyńska, Janusz Brojek

 

 

Skip to content