W Ośrodku w maju

Wydarzyło się w Ośrodku w maju

9 maja 2015 r. zakończona została kolejna edycja kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej. Kurs ukończyło 29 uczestników, którzy uzyskali kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach. Wg opinii absolwentów, problematyka poruszana w czasie szkolenia, jak również organizacja i realizacja programu przez osoby prowadzące zajęcia, spełniły oczekiwania biorących udział w szkoleniu.
Józef Paszuk

 

18 maja w siedzibie naszego ośrodka odbyły się dwa warsztaty: „Twórcze zabawy z gazetą” i „Z kartka papieru w przestrzeń”. Pierwsze zajęcia poprowadziła nasza koleżanka Agnieszka Spikert drugie dr Krzysztof Mostowski, wykładowca w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Nie byłoby nic nadzwyczajnego w tym, gdyż podobnych warsztatów odbywa się w Ośrodku wiele, gdyby nie fakt, że jego uczestnikami, oprócz konsultantów W-M ODN w Olsztynie i dwie nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olsztynie było 15 z Gimnazjum nr 1 w Kaliningradzie. Zajęcia te odbyły się w ramach współpracy jaką nawiązuje nasz Ośrodek z obwodem Kaliningradzim.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
Henryk Sienkiewicz

19-20 maja dyrektor Waldemar Żakowski i wicedyrektor Henryk Sienkiewicz uczestniczyli w II Ogólnopolskim Forum Placówek Doskonalenia Nauczycieli „Od dialogu edukacyjnego do sieci współpracy i samokształcenia”, które odbyło się w Gdańsku. Podczas dwudniowego spotkania uczestniczy mogli zapoznać się w wieloma ciekawymi inicjatywami podejmowanymi w województwie pomorskim nakierowanymi na budowanie „Pomorskiego Systemu Jakości Edukacji” czy miejscu edukacji w „Systemie strategicznego planowania rozwoju województw pomorskiego”.
Był też moment na chwilę odprężenia podczas koncertu muzyki dawnej w Gdańskim Teatrze Szekspirowskimwww.teatrszekspirowski.pl czy chwilę zadumy podczas zwiedzania Europejskiego Centrum Solidarnościwww.ecs.gda.pl.
Henryk Sienkiewicz

21-22 maja Ewa Nosowicz uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji "Ewaluacja w edukacji – doświadczenia i perspektywy" zorganizowanej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne w siedzibie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Wykładowcami byli profesorowie uznawani za najznakomitsze  autorytety w dziedzinie ewaluacji w Europie i w kraju m.in. prof. Helen Simons z British Evaluation Society, prof. Wolodymir Yevtukh z Ukrainian Evaluation Society, prof. Leszek Korporowicz i prof. Grzegorz Mazurkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Bolesław Niemierko, członkowie  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej, m.in. prof. Maria Groenwald, dr Grażyna Szyling, dr Sylwia Jaskuła. Konferencja została zorganizowana w związku z Europejskim Rokiem Ewaluacji. W konferencji wzięło udział blisko 200 osób z całego kraju. Głównym celem było upowszechnienie polskiego oraz europejskiego dorobku w zakresie stosowania ewaluacji w instytucjach oświatowych oraz dyskusja nad nowymi kierunkami rozwoju badań stosowanych.
Efektem spotkania jest również perspektywa współpracy Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z  Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym dotycząca doskonalenia Dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie efektywnego wykorzystania ewaluacji wewnętrznej.
Ewa Nosowicz

22 maja po raz trzeci odbył się Powiatowy Konkurs Poezji Obcojęzycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Olecku, którego przewodniczącym był Zbigniew Bogdan. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Zbigniew Bogdan

24 maja 35 osób ukończyło Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli i uzyskało kwalifikacje pedagogiczne.
Ewa Wierczuk

Skip to content