W Ośrodku w marcu

9 marca 2017 r. odbyło się seminarium dla doradców zawodowych – Edukacja a rynek pracy – rola doradcy zawodowego w budowaniu relacji między szkołą a rynkiem pracy.
W trakcie spotkania dr inż. Jerzy Domański, prodziekan Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie zaprezentował działania zautomatyzowanego układu oraz drukarki 3D. Doradcy zawodowi mogli zapoznać się z dwoma urządzeniami w wersji podstawowej, które wykonali studenci Wydziału Nauk Technicznych. Odbył się również pokaz projektowania przestrzennego na podstawie projektu prostego detalu.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Ewa Wierczuk

Od 1 do 13 marca w 7 szkołach powiatów ełckiego, oleckiego i piskiego odbyły się lekcje otwarte p.t „Żołnierze Wyklęci i ich walka”. W zajęciach uczestniczyli nauczyciele i uczniowie obchodzący w swoich placówkach Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Jacek Rutkowski

14 marca w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyło się  spotkanie informacyjne, podnoszące  wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ EDUKACJA SZKOLNA. Uczestniczyli w nim dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli,  szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących. Podczas spotkania koordynatorzy regionalni: Ewa Nosowicz i Henryk Sienkiewicz przedstawili zasady uczestnictwa w programie Erasmus+ EDUKACJA SZKOLNA.  Anna Zduńczyk, nauczycielka Gimnazjum nr 7 w Olsztynie przedstawiła projekt współpracy międzynarodowej szkół jako przykład dobrej praktyki. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Ewa Nosowicz

27 marca w  Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, Olsztyn, pod patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty odbyło  się konferencja  w Klubie Aktywnego Dyrektora „Reforma oświaty krok po kroku”. Tematyka spotkania obejmowała następujące zagadnienia: zmiana ustroju szkolnego (założenia, harmonogram wprowadzania zmian), nowa organizacja pracy szkół (nowy statut –  najważniejsze zmiany), konsekwencje wprowadzanych zmian  (nowa podstawa programowa, nowe ramowe plany nauczania, zasady dotacji, egzaminy zewnętrzne),  zadania dyrektora w  okresie wprowadzania zmian (praca w oparciu o przepisy przejściowe np. arkusze organizacji, rekrutacja do szkół, sprawy kadrowe) , doradztwo zawodowe w kontekście propozycji regionalnego i ogólnopolskiego ośrodka doskonalenia nauczycieli.
Podczas konferencji wystąpił Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. Wykłady wygłosili eksperci Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych,  który we współpracy  z Warmińsko – Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli  w Olsztynie współorganizował konferencję. Wzięło w niej udział 120 dyrektorów szkól podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Ewa Nosowicz

31 marca 15 nauczycieli z obwodu kaliningradzkiego  uczestniczyło w warsztatach Wizualne programowanie –  „Skrecz”.
Ewa Wierczuk

 

Możesz również polubić…

Skip to content