W Ośrodku w marcu

1 marca 2018 r. rozpoczęły się w szkołach powiatów ełckiego, oleckiego i gołdapskiego lekcje otwarte "Żołnierze Wyklęci". Spotkania były okazją do kształtowania postaw patriotycznych i poznania trudnych momentów historii Polski w oparciu o nowe rozwiązania metodyczne w nauczaniu przedmiotu.
Jacek Rutkowski

7 marca odbyło się siódme w tym roku szkolnym spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora. Uczestniczyły w nim 84 osoby. Tematyką spotkania było „Prze-MOC. PO-MOC. MOC – Każdy może mieć skrzydła”, a prelegenci to: podinsp. Jacek Doliński kierownik Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Anna Hajduczenia, instruktorka qigong, Dominika Świątecka dr nauk biologicznych, pracownik PAN w Olsztynie, coach i trenerka rozwoju osobistego, Agata Wilczek, kreatorka wizerunku, kolorystka i wizażysta Make Up Artists – o pięknie, które jest w każdym człowieku. Spotkanie otworzył dyrektor W-M ODN w Olsztynie Waldemar Żakowski oraz Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska Zyśk.
Jako że odbywało się ono w przededniu Dnia Kobiet, niespodzianką dla uczestników był bardzo energetyczny występ zespołu Enej.
Ewa Nosowicz

14 marca 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym przy ZDZ w Ełku odbyło się seminarium "Polskie Państwo Podziemne 1939-1945". W szkole otwarto wystawę zabytkowych dokumentów i pamiątek z okresu okupacji niemieckiej przygotowaną przez konsultanta W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku Jacka Rutkowskiego. Nauczyciele i uczniowie wzięli udział w zajęciach przybliżających walkę o niepodległość w latach 1939-1945.Wystawa będzie prezentowana w innych placówkach powiatów ełckiego, oleckiego i orzyskiego.
Jacek Rutkowski

15 marca odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.  33 uczniów klas drugich liceum i trzecich technikum rywalizowało o miano najlepszego, a także o wyjazd w trzyosobowej drużynie, w czerwcu do Katowic na etap ogólnopolski. Tam będą się ubiegać o najwyższe trofea w postaci indeksów wyższych uczelni i inne atrakcyjne nagrody.
I miejsce zajął Kamil Mikulicz z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, a III miejsce zajął Bartosz Siwiak z tej samej szkoły. Panów rozdzieliła tylko Dominika Omilian uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, która zajęła II miejsce.
Wszyscy uczestnicy wojewódzkiego etapu Olimpiady Solidarności zostali obdarowani pamiątkowymi nagrodami ufundowanymi przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Szczególnie wyróżniono laureatów, którzy otrzymali pamiątkowe albumy ufundowane przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Józef Rogowski

19, 21 i 23 marca w ramach współpracy z Delegaturą KO w Ełku odbyły się narady z dyrektorami szkół powiatów: oleckiego, giżyckiego i piskiego. Tematem przewodnim spotkań była Wychowawcza rola szkoły w aspekcie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa. Spotkanie poprowadziły i inspirowały uczestników Zuzanna Hołubowicz i Małgorzata Burba
Zuzanna Hołubowicz

22 marca w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku odbyła się Konferencja dla szkolnych doradców- „Funkcje i efektywność doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych  powiatu ełckiego". Było to pierwsze spotkanie inaugurujące współpracę doradców zawodowych w ramach projektu „Warmia i Mazury Doradztwem Zawodowym Stoi”. Uczestnikami konferencji byli szkolni doradcy  zawodowi wszystkich szkół i instytucji kształcenia zawodowego z terenu powiatu ełckiego, nauczyciele zainteresowani doradztwem zawodowym oraz powiatowy koordynator doradztwa zawodowego. Celem konferencji było zintegrowanie działań doradców zawodowych oraz zaplanowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na realizację programu zewnętrznego wsparcia szkół/placówek w obszarze doradztwa zawodowego.
Konferencję prowadziły: Jolanta Grędzińska-Kosiorek nauczyciel konsultant Filii W-M ODN  w Olecku i Teresa Garlicka doradca zawodowy PCPPP. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

 

Skip to content