W Ośrodku w marcu

1 marca  2020 r.   poloniści naszego regionu (od Elbląga po Ełk) uczestniczyli w  W-M ODN w Olsztynie w  niecodziennym doświadczeniu warsztatowym  „Repetitio  est mater studiorum, czyli co i jak powtórzyć przed egzaminem ósmoklasisty? Niekonwencjonalny teatr Kamishibai oraz gra Dixit na lekcji języka polskiego”. W zajęciach uczestniczyło 40 nauczycieli. Szkolenie to otwierało cykl zajęć wspomagających nauczycieli w przygotowaniu naszych uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. 
Elżbieta Jermacz

4 marca odbyła się druga konferencja nt. Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce. Za podstawę programową, program i podręczniki odpowiedzialny jest kościół lub związek wyznaniowy. Nauczyciele religii rzymskokatolickiej będą wdrażali tę podstawę od 1 września 2020 r.
Bożena Osik

6 marca odbyły się warsztaty „Zastosowanie technologii geoinformacyjnych oraz systemów informacji geograficznej (GIS) zgodnie z zapisami nowej podstawy programowej w praktyce szkolnej”. Udział w nich wzięło 28 nauczycieli geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Nauczyciele poznali ciekawe aplikacje cyfrowe umożliwiające pracę z danymi o określonej lokalizacji w przestrzeni (danymi przestrzennymi), w tym z Systemami Informacji Geograficznej. Polecamy również poradnik do pobrania ze strony MEN.
Alicja Szarzyńska, Alicja Matusewicz

7 marca piata grupa nauczycieli spotkała się na szkoleniu Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku. W trakcie kursu prowadząca Bożena Osik przedstawiła zgromadzonym ścieżkę kariery nauczyciela związaną ze zdobywaniem kolejnych stopni awansu zawodowego oraz omówiła procedury związane z otrzymaniem tytułu honorowego Profesora Oświaty.
Bożena Osik

11 marca, w pięknym Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłowania Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, odbyło się wyjątkowe spotkanie Pań Dyrektorek w Klubie Aktywnego Dyrektora. Mimo trudnego dla wszystkich dnia (przygotowanie do odwołania zajęć), frekwencja bardzo dopisała. Tematem spotkania było „Zarządzanie ciałem pedagogicznym” i okazuje się, że w obecnej sytuacji, związanej z pandemią, okazało się, że to był najbardziej trafny i odpowiedni temat. Wspaniałe prowadzące: Edyta Borys, Marta Markocka-Pepol, Agnieszka Kacprzyk, Marta Borkowa zaczarowały trudny dzień i uświadomiły, jak ważna jest równowaga między ciałem i duchem w zarządzaniu sobą i innymi. Najserdeczniej dziękuję Uczestniczkom spotkania za słowa, maile, smsy, które otrzymuję po spotkaniu. Cieszę się, że spotkania w Klubie Aktywnego Dyrektora mają taką moc. Dziękuję! Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Ewa Nosowicz

11 marca odbyły się warsztaty Nowy program nauczania religii rzymskokatolickiej. W trakcie zajęć nauczyciele poznali numery programów przeznaczonych do realizacji na poszczególnych etapach edukacyjnych, a także cele, treści i warunki realizacji programów przyjętych przez Konferencję Episkopatu Polski. W części warsztatowej dokonano porównania wymagań określonych w podstawie programowej i poszczególnych programach w kontekście 6 zadań katechezy.
Bożena Osik

10-11 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyło się ostatnie w roku szkolnym 2019/2020, stacjonarne szkolenie nt. „Organizacja kształcenia zawodowego  i ustawicznego”, prowadzone przez nauczyciela konsultanta ORE- Bogdana Kruszakina.
W szkoleniu wzięła udział  Jolanta Grędzińska-Kosiorek -nauczyciel konsultant Filii W-M ODN w Olecku. Zdobyte wiadomości i umiejętności zostaną przekazane nauczycielom przedmiotów zawodowych na szkoleniach  i konsultacjach online.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

22 marca zakończyło się szkolenie blended Kompetencje kluczowe w procesie kształcenia. Szkolenie trwa 55 godzin. Rozpoczęło się 15 lutego od spotkania stacjonarnego. Przez kolejnych 5 tygodni nauczyciele wykonywali na platformie Moodle W-M ODN w Olsztynie wyznaczone w sylabusie aktywności: wypowiedzi na forum, prace indywidualne i grupowe oraz test końcowy sprawdzający wiedzę.
Bożena Osik, Ewa Wierczuk

26 marca rozpoczęliśmy  pierwsze w naszym Ośrodku webinarium:
„Uniwersalne narzędzia do nauczania zdalnego w kontekście zaleceń MEN”. Uczestnikami tego wyjątkowego szkolenia byli  nauczyciele języka polskiego, biologii, chemii, geografii i przyrody. Webinarium poprowadziła Katarzyna Pietrzyk, praktyk, nauczyciel Szkoły Cyfrowej. Wyjaśniła zainteresowanym, jak rozumieć nauczanie zdalne, zaprezentowała narzędzia do nauczania zdalnego, omówiła możliwości dzienników elektronicznych, sposoby wykorzystania platformy e-podreczniki.pl, propozycje wydawnictw, pracę z uczniami na Skypie, programy do zadań interaktywnych: Learning Apps, Wordwall, Kahoot, tworzenie sprawdzianów on-line. Webinarium cieszyło się szczególnym zainteresowaniem, dlatego uruchomiony został nabór do drugiej grupy. Elżbieta Jermacz, Alicja Szarzyńska

26 marca została uruchomiona sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przyrody, biologii, chemii i geografii, w ramach której przyrodnicy uczestniczą w forum dyskusyjnym na temat zdalnego nauczania, dzielą się swoimi pomysłami w tym zakresie. Zapraszamy do współpracy.
Alicja Szarzyńska, Agata Chałupa, Alicja Matusewicz

28 marca  w związku z ograniczeniami kontaktu face-to-face w naszym Ośrodku, aby pozostać z Państwem w kontakcie stworzyliśmy Strefę pomocy psychologiczno – pedagogicznej Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Zapraszamy do kontaktu nauczycieli  i specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkołach i placówkach oświatowych. Można nas znaleźć na platformie Ośrodka oraz na Facebooku.
Anna Kondrzycka

28 marca sieć wsparcia i współpracy Kreatywny Polonista została wzbogacona o nowy moduł Nauczanie online – inspiracje dydaktyczne. To była nasza odpowiedź na najnowsze rozporządzenie MEN, iż szkoły mają obowiązek organizować od 25 marca zdalne nauczanie. W ramach upowszechniania dobrych praktyk odważni poloniści postanowili dzielić się swoimi pomysłami z innymi. Jak prowadzić lekcje przez Internet? Jakie narzędzia wykorzystać? Prym wiodą nauczyciele SP 2 w Olsztynie; Tomasz Staniszewski i Marcin Dłuski. Składam gratulacje Pani Dyrektor Iwonie Jasińskiej’ Inni też mają coraz więcej odwagi. Kilkadziesiąt lekcji krąży między nauczycielami. Mogą modyfikować, reinterpretować, budować propozycje alternatywne. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak przygotować do zdalnej pracy polonistów, by mieli satysfakcję z bieżącej pracy, która jest wyzwaniem i gwarantowali sukces egzaminacyjny uczniom (jeśli egzamin ósmoklasisty się odbędzie). Zapraszamy wszystkich kreatywnych Polonistów do współpracy.
Elżbieta Jermacz, Janusz Brojek

30 marca rozpoczęło się na platformie Moodle W-M ODN w Olsztynie 50-cio godzinne szkolenie online Nauka – Kwalifikacje – Praca. Nauczyciele będą pracowali zgodnie z zasadami opisanymi w sylabusie szkolenia. Szkolenie zakończy się 10 maja.
Bożena Osik, Ewa Wierczuk

Możesz również polubić…

Skip to content