W Ośrodku w marcu

11 marca 2021r. w Filii W-M ODN w Olecku zakończył się cykl szkoleń/warsztatów  online  „Metody i narzędzia coachingowe w pracy kreatywnego doradcy zawodowego i wychowawcy”, prowadzonych przez Jolantę Grędzińską-Kosiorek coacha-trenera praktyka biznesu.   
Głównym celem szkolenia było zapoznanie doradców i nauczycieli z istotą  
i zasadami coachingu oraz praktykowanie wybranych technik i narzędzi coachingowych. W szkoleniu wzięło udział 46 nauczycieli z powiatów: ełckiego, oleckiego, giżyckiego, gołdapskiego i piskiego. Zapowiedziano kolejne edycje warsztatów.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

 18 marca w Filii W-M ODN w Olecku w ramach sieci współpracy doradców zawodowych „Doradztwo-Wspieranie-Rozwój Zawodowy” odbyły się warsztaty online  - „Jak wdrożyć w szkole innowację pedagogiczną o idei uczenia się przez całe życie i Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji? Jolanta Grędzinska-Kosiorek zaprezentowała i udostępniła doradcom zawodowym pakiet materiałów polecanych przez IBE i ZSK.” Spotkanie było poprzedzone szkoleniem „Praktyczna odsłona ZSK”.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

20 marca miały miejsce warsztaty plastyczne - Pisanka wielkanocna-Jajko czesane. Uczestniczki warsztatów poznały metodę ozdabiania jajek wełną czesankową. Techniki tej uczyła nas Jolanta Szewczyk, nauczycielka z SP nr 2 w Olsztynie. Warsztaty te, nawiązywały do tradycji świąt wielkanocnych, pokazały nam nowe możliwości zdobienia pisanek. Powstały bardzo piękne, kolorowe prace. Zajęcia te pokazały nowe możliwości plastyczne, do wykorzystania na lekcjach plastyki, techniki w szkole.
Barbara Wiśniewska-Sielaszuk doradca metodyczny plastyka 

Skip to content