W Ośrodku w marcu

2 marca 2022 r. w Olsztyńskim Planetarium podsumowana została VI edycja Certyfikatu Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego pod hasłem „Nasz ogród dydaktyczny w cyfrowej odsłonie”, w którym udział wzięło 26 przedszkoli i szkół z województwa warmińsko-mazurskiego. Wszystkie placówki uhonorowane zostały statuetkami, certyfikatami oraz nagrodami książkowymi za ciekawe rozwiązania dotyczące przygotowania przewodnika edukacyjnego w programie (aplikacji) internetowej oraz za opracowanie interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów/dzieci. Fundatorem nagród był WFOŚiGW w Olsztynie (http://wfosigw.olsztyn.pl/). Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję obejrzeć pod kopułą film „Przewrót kopernikański”. Na zakończenie wspólna fotografia w atrium BWA na tle ściany z kompozycją wizji kosmosu, której autorem jest Stefan Knapp. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska, Katarzyna Pietrzyk

2 marca odbył się etap wojewódzki konkursu z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zleconego W-M ODN w Olsztynie. Etap wojewódzki konkursu przeprowadzone w trzech rejonach Elblągu, Ełku i Olsztynie.
Brało w nim udział 179 uczniów, 75 uzyskało tytuł laureata, a 76 finalisty.
Wojciech Tański -  Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

3 marca odbył się etap wojewódzki konkursu matematycznego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zleconego W-M ODN w Olsztynie. Etap wojewódzki konkursu przeprowadzone w trzech rejonach Elblągu, Ełku i Olsztynie.
Brało w nim udział 249 uczniów, 63 uzyskało tytuł laureata, a 162 finalisty.
Henryk Sienkiewicz -  Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

3 marca w Klubie Aktywnego Dyrektora odbyło się seminarium online pt. „Ocenianie wewnątrzszkolne i ocenianie bieżące zgodne z prawem oświatowym w statucie szkoły”, które było rozwinięciem tematu oceniania wewnątrzszkolnego w statucie szkoły, a także zasad oceniania bieżącego. Spotkanie prowadziły Anna Szulc i dr Grażyna Olszowska. W spotkaniu wzięły udział 54 osoby.
Ewa Nosowicz

4 marca odbył się etap wojewódzki konkursu z języka z angielskiego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zleconego W-M ODN w Olsztynie. Etap wojewódzki konkursu przeprowadzone w trzech rejonach Elblągu, Ełku i Olsztynie.
Brało w nim udział 78 uczniów, 28 uzyskało tytuł laureata, a 44 finalisty.
Elżbieta Szymborska -  Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

5 marca odbyło się szkolenie online „Metoda projektu z wykorzystaniem WebQuestu na przedmiotach przyrodniczych i humanistycznych”, w którym udział wzięło ponad 50 nauczycieli. Podczas szkolenia  omówiona została metoda webquestu, sposób projektowania webquestu w aplikacji Blogger (tworzenie bloga). Zaprezentowany został webquest o tematyce interdyscyplinarnej poświęcony postaci Mikołaja Kopernika.
Alicja Szarzyńska, Katarzyna Pietrzyk

8 marca odbył się etap wojewódzki konkursu fizycznego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zleconego W-M ODN w Olsztynie. Etap wojewódzki konkursu przeprowadzone w trzech rejonach Elblągu, Ełku i Olsztynie.
Brało w nim udział 83 uczniów, 48 uzyskało tytuł laureata, a 33 finalisty.
Leszek Kalinowski -  Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

9 marca odbył się etap wojewódzki konkursu historycznego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zleconego W-M ODN w Olsztynie. Etap wojewódzki konkursu przeprowadzone w trzech rejonach Elblągu, Ełku i Olsztynie.
Brało w nim udział 162 uczniów, 10 uzyskało tytuł laureata, a 44 finalisty.
Iwona Jóźwiak -  Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

9 marca odbyła się Diecezjalna Olimpiada Teologiczna w Ełku, tematem tegorocznych zmagań było „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”. W olimpiadzie wzięło udział 14- ściero młodych ludzi z całej diecezji ełckiej. Olimpiada odbyła się w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. Młodzież miała okazję również zwiedzić seminarium i zobaczyć jak wygląda taka uczelnia od „środka”, zwiedzanie zakończyła wspólna modlitwa w kaplicy seminaryjnej. Dwoje laureatów zakwalifikowało się do etapu ogólnopolskiego w dniach 31 marca -2 kwietnia w Płocku.
Marta Rózio

12 marca odbyło się webinarium: „Szlak Mikołaja Kopernika”, w którym udział wzięło ponad 50 nauczycieli z Warmii i Mazur. Marian Jurak (prezes Zarządu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK) zapoznał uczestników z zabytkowymi budowlami pamiętającymi czasy wielkiego uczonego, z atrakcjami turystycznymi w regionie Warmii i Mazur. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na wycieczkę edukacyjną do Fromborka w ramach warsztatów „Na szlaku z Kopernikiem – miejsca, gdzie żył i pracował wielki astronom” zaplanowanych na 21 maja 2022 r.
Alicja Szarzyńska

16 marca w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim odbyło się seminarium Klubu Aktywnego Dyrektora. Tematem spotkania było Zarządzanie przedszkolem i szkołą w stresie i w kryzysie, a rozpoczął je kwartet instrumentalny z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie. Prelegentkami były: Agnieszka Ewald, Bożena Przyborowska i Maja Mazur. Udział w spotkaniu wzięło 42 dyrektorów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

17 marca w Olsztynie odbyła się konferencja inaugurująca „Inkluzyjny nurt edukacji szkolnej – oczywista nieoczywistość?”. Konferencja SCWEW 17.03.2022
Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie jest partnerem projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. W ramach współpracy inicjatywy mającej na celu inkluzję społeczną i edukacyjną oraz poprawę dostępności usług edukacyjnych dla dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, wspieramy jako Ośrodek działania SCWEW w Olsztynie. Dyrektor Waldemar Żakowski wraz z nauczycielami konsultantami Marią Jasińską – Zamarja, Ewą Nosowicz oraz Wojciechem Tańskim uczestniczył w konferencji inaugurująca „Inkluzyjny nurt edukacji szkolnej – oczywista nieoczywistość?”
Maria Jasińska – Zamarja

17 marca odbyło się spotkanie online z przyrodą: Zwiastuny wiosny w lesie, w którym udział wzięło ponad 50 nauczycieli. Nadejście wiosny to szczególny moment w przyrodzie, zwłaszcza tej dzikiej, w lasach. Tam wiosnę można nie tylko zobaczyć, ale także usłyszeć. Jej pierwsze zwiastuny znajdziemy wśród roślin i zwierząt. Do wiosennych obserwacji przyrody zachęcali pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Zaporowo.
Alicja Szarzyńska

18 marca dyrektor oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Kozłowie obserwowali lekcje matematyki w Szkole Podstawowej w Brzydowie, natomiast 13 kwietnia dyrektor oraz nauczyciele w z Brzydowa obserwowali lekcje języka polskiego w Szkole Podstawowej w Tylkowie. Obserwacje lekcji poprzedziły spotkania online, nauczyciele przygotowujący lekcje szczegółowo omówili planowanie pracy, stosowane metody, cele lekcji. Po obserwowanych lekcjach podzielili się swoim warsztatem pracy i doświadczeniami. Nowatorska forma wspomagania organizowana przez W-M ODN w Olsztynie jest ceniona przez dyrektorów i nauczycieli, a bezpośrednie dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w naturalnych warunkach szkolnych sprzyja doskonaleniu warsztatu metodycznego nauczycieli.
Ewa Nosowicz

19 marca odbyło się webinarium „Spacer z Kopernikiem po Olsztynie. Konkurs plastyczny Koty Kopernika”, w którym udział wzięło ponad 40 nauczycieli.
Agata Grzegorczyk- Wosiek zaprosiła uczestników na spacer online „Śladami Kopernika” po Starym Mieście w Olsztynie (www.agatagrzegorczykwosiek.wordpress.com). Uczestnicy otrzymali książkę „Spacer Pana Kopernika” - opowieść o spacerze Kopernika, pokazującą ciekawe miejsca w Olsztynie.
Katarzyna Pietrzyk przedstawiła metodę opowieści ilustrowanej, pomocnej w opracowaniu baśni, legend i bajek na lekcjach języka polskiego. Grafika w połączeniu ze słowem pozwala uczniom na rozwijanie potrzebnych kompetencji językowych i literackich. Interdyscyplinarne ujęcie metody stwarza właściwy klimat do snucia ciekawych opowieści w oparciu o baśnie, legendy i bajki.
Uczestnicy webinarium zostali zaproszeni do udziału w konkursie plastycznym „Koty Kopernika. Jego przedmiotem jest stworzenie pracy plastycznej promującej Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Motywem przewodnim pracy powinny być koty, a plastyczny wizerunek tych zwierząt symbolicznie ma podkreślać dawną obecność Mikołaja Kopernika w Olsztynie.
Alicja Szarzyńska, Katarzyna Pietrzyk

 22 marca odbyło się webinarium: „Zmiany klimatu na przestrzeni ostatnich 50 lat”, które prowadzili eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (https://www.imgw.pl/). Program spotkania obejmował:

  • Klimat. Co to jest? Przyszłość – możliwe scenariusze. 
  • Klimat. Czy faktycznie ludzkość ma na to wpływ?
  • Ekstremalne zjawiska atmosferyczne i ich skutki. 
  • Synoptyk – czym zajmuje się, aby przygotować prognozę pogody i z czego korzysta. 
  • Czym jest modelowanie meteorologiczne – o co chodzi w przewidywaniu pogody nie na jutro, ale na tydzień, dwa, miesiąc? 
  • Edukacja prowadzona przez IMGW-PIB – jakie narzędzia ma Instytut (lekcje, filmy, aplikacja). 

Webinarium cieszyło się dużym zainteresowaniem nauczycieli geografii – udział w nim wzięło ponad 60 osób.
Alicja Szarzyńska

25 marca odbyły się warsztaty plastyczne „Zamek gotycki, romański - collage”. Na spotkaniu online Panie uczestniczące w zajęciach wykonały prace plastyczne, które pokazują piękno budowli romańskich i gotyckich (zamki, kościoły), ich cechy charakterystyczne dla epoki i stylu. Prace w technice collagu, czyli różne materiały, na  tekturze, pokazanie koloru, struktury, faktury, bryły. Powstałe prace plastyczne, były bardzo ciekawe i piękne. Temat ten jest przykładową lekcją plastyki dla klas VI w szkole podstawowej.
Barbara Wiśniewska-Sielaszuk

25 marca w szkołach powiatu ełckiego zakończyły się, rozpoczęte 2 marca, seminaria dla nauczycieli i uczniów związane z promocją wystaw historycznych  "Dwie okupacje 1939-1945" i "Jak to w dawnej szkole bywało..." autorstwa Jacka Rutkowskiego, nauczyciela-konsultanta W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku. Na wystawach zaprezentowano oryginalne dokumenty i artefakty, jak również prezentację i scenariusz zajęć dla nauczycieli.
Jacek Rutkowski

26 marca 2022 roku w budynku CEiK w Olsztynie odbył się II Wojewódzki Konkurs Piosenki „Piosenka na dobre i na złe” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Warmińko-Mazurskiego organizowany przez Szkołę Podstawową nr 34 w Olsztynie. Jury w składzie: Agnieszka Dziewulska- Pawłowska, Katarzyna Dzięcioł- Biełowieżec, Ewa Zuba, Emilia Siwik, Milena Małkowska i reprezentujący W-M  ODN w Olsztynie doradca metodyczny do spraw muzyki Adam Zmysłowski wysłuchało 122 piosenek i przyznało nagrody. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Adam Zmysłowski

Skip to content