W Ośrodku w marcu

2 marca 2022 r. w Olsztyńskim Planetarium podsumowana została VI edycja Certyfikatu Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego pod hasłem „Nasz ogród dydaktyczny w cyfrowej odsłonie”, w którym udział wzięło 26 przedszkoli i szkół z województwa warmińsko-mazurskiego. Wszystkie placówki uhonorowane zostały statuetkami, certyfikatami oraz nagrodami książkowymi za ciekawe rozwiązania dotyczące przygotowania przewodnika edukacyjnego w programie (aplikacji) internetowej oraz za opracowanie interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów/dzieci. Fundatorem nagród był WFOŚiGW w Olsztynie (http://wfosigw.olsztyn.pl/). Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję obejrzeć pod kopułą film „Przewrót kopernikański”. Na zakończenie wspólna fotografia w atrium BWA na tle ściany z kompozycją wizji kosmosu, której autorem jest Stefan Knapp. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska, Katarzyna Pietrzyk

2 marca odbył się etap wojewódzki konkursu z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zleconego W-M ODN w Olsztynie. Etap wojewódzki konkursu przeprowadzone w trzech rejonach Elblągu, Ełku i Olsztynie.
Brało w nim udział 179 uczniów, 75 uzyskało tytuł laureata, a 76 finalisty.
Wojciech Tański –  Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

3 marca odbył się etap wojewódzki konkursu matematycznego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zleconego W-M ODN w Olsztynie. Etap wojewódzki konkursu przeprowadzone w trzech rejonach Elblągu, Ełku i Olsztynie.
Brało w nim udział 249 uczniów, 63 uzyskało tytuł laureata, a 162 finalisty.
Henryk Sienkiewicz –  Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

3 marca w Klubie Aktywnego Dyrektora odbyło się seminarium online pt. „Ocenianie wewnątrzszkolne i ocenianie bieżące zgodne z prawem oświatowym w statucie szkoły”, które było rozwinięciem tematu oceniania wewnątrzszkolnego w statucie szkoły, a także zasad oceniania bieżącego. Spotkanie prowadziły Anna Szulc i dr Grażyna Olszowska. W spotkaniu wzięły udział 54 osoby.
Ewa Nosowicz

4 marca odbył się etap wojewódzki konkursu z języka z angielskiego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zleconego W-M ODN w Olsztynie. Etap wojewódzki konkursu przeprowadzone w trzech rejonach Elblągu, Ełku i Olsztynie.
Brało w nim udział 78 uczniów, 28 uzyskało tytuł laureata, a 44 finalisty.
Elżbieta Szymborska –  Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

5 marca odbyło się szkolenie online „Metoda projektu z wykorzystaniem WebQuestu na przedmiotach przyrodniczych i humanistycznych”, w którym udział wzięło ponad 50 nauczycieli. Podczas szkolenia  omówiona została metoda webquestu, sposób projektowania webquestu w aplikacji Blogger (tworzenie bloga). Zaprezentowany został webquest o tematyce interdyscyplinarnej poświęcony postaci Mikołaja Kopernika.
Alicja Szarzyńska, Katarzyna Pietrzyk

8 marca odbył się etap wojewódzki konkursu fizycznego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zleconego W-M ODN w Olsztynie. Etap wojewódzki konkursu przeprowadzone w trzech rejonach Elblągu, Ełku i Olsztynie.
Brało w nim udział 83 uczniów, 48 uzyskało tytuł laureata, a 33 finalisty.
Leszek Kalinowski –  Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

9 marca odbył się etap wojewódzki konkursu historycznego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zleconego W-M ODN w Olsztynie. Etap wojewódzki konkursu przeprowadzone w trzech rejonach Elblągu, Ełku i Olsztynie.
Brało w nim udział 162 uczniów, 10 uzyskało tytuł laureata, a 44 finalisty.
Iwona Jóźwiak –  Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

9 marca odbyła się Diecezjalna Olimpiada Teologiczna w Ełku, tematem tegorocznych zmagań było „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”. W olimpiadzie wzięło udział 14- ściero młodych ludzi z całej diecezji ełckiej. Olimpiada odbyła się w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. Młodzież miała okazję również zwiedzić seminarium i zobaczyć jak wygląda taka uczelnia od „środka”, zwiedzanie zakończyła wspólna modlitwa w kaplicy seminaryjnej. Dwoje laureatów zakwalifikowało się do etapu ogólnopolskiego w dniach 31 marca -2 kwietnia w Płocku.
Marta Rózio

12 marca odbyło się webinarium: „Szlak Mikołaja Kopernika”, w którym udział wzięło ponad 50 nauczycieli z Warmii i Mazur. Marian Jurak (prezes Zarządu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK) zapoznał uczestników z zabytkowymi budowlami pamiętającymi czasy wielkiego uczonego, z atrakcjami turystycznymi w regionie Warmii i Mazur. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na wycieczkę edukacyjną do Fromborka w ramach warsztatów „Na szlaku z Kopernikiem – miejsca, gdzie żył i pracował wielki astronom” zaplanowanych na 21 maja 2022 r.
Alicja Szarzyńska

16 marca w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim odbyło się seminarium Klubu Aktywnego Dyrektora. Tematem spotkania było Zarządzanie przedszkolem i szkołą w stresie i w kryzysie, a rozpoczął je kwartet instrumentalny z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie. Prelegentkami były: Agnieszka Ewald, Bożena Przyborowska i Maja Mazur. Udział w spotkaniu wzięło 42 dyrektorów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

17 marca w Olsztynie odbyła się konferencja inaugurująca „Inkluzyjny nurt edukacji szkolnej – oczywista nieoczywistość?”. Konferencja SCWEW 17.03.2022
Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie jest partnerem projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. W ramach współpracy inicjatywy mającej na celu inkluzję społeczną i edukacyjną oraz poprawę dostępności usług edukacyjnych dla dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, wspieramy jako Ośrodek działania SCWEW w Olsztynie. Dyrektor Waldemar Żakowski wraz z nauczycielami konsultantami Marią Jasińską – Zamarja, Ewą Nosowicz oraz Wojciechem Tańskim uczestniczył w konferencji inaugurująca „Inkluzyjny nurt edukacji szkolnej – oczywista nieoczywistość?”
Maria Jasińska – Zamarja

17 marca odbyło się spotkanie online z przyrodą: Zwiastuny wiosny w lesie, w którym udział wzięło ponad 50 nauczycieli. Nadejście wiosny to szczególny moment w przyrodzie, zwłaszcza tej dzikiej, w lasach. Tam wiosnę można nie tylko zobaczyć, ale także usłyszeć. Jej pierwsze zwiastuny znajdziemy wśród roślin i zwierząt. Do wiosennych obserwacji przyrody zachęcali pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Zaporowo.
Alicja Szarzyńska

18 marca dyrektor oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Kozłowie obserwowali lekcje matematyki w Szkole Podstawowej w Brzydowie, natomiast 13 kwietnia dyrektor oraz nauczyciele w z Brzydowa obserwowali lekcje języka polskiego w Szkole Podstawowej w Tylkowie. Obserwacje lekcji poprzedziły spotkania online, nauczyciele przygotowujący lekcje szczegółowo omówili planowanie pracy, stosowane metody, cele lekcji. Po obserwowanych lekcjach podzielili się swoim warsztatem pracy i doświadczeniami. Nowatorska forma wspomagania organizowana przez W-M ODN w Olsztynie jest ceniona przez dyrektorów i nauczycieli, a bezpośrednie dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w naturalnych warunkach szkolnych sprzyja doskonaleniu warsztatu metodycznego nauczycieli.
Ewa Nosowicz

19 marca odbyło się webinarium „Spacer z Kopernikiem po Olsztynie. Konkurs plastyczny Koty Kopernika”, w którym udział wzięło ponad 40 nauczycieli.
Agata Grzegorczyk- Wosiek zaprosiła uczestników na spacer online „Śladami Kopernika” po Starym Mieście w Olsztynie (www.agatagrzegorczykwosiek.wordpress.com). Uczestnicy otrzymali książkę „Spacer Pana Kopernika” – opowieść o spacerze Kopernika, pokazującą ciekawe miejsca w Olsztynie.
Katarzyna Pietrzyk przedstawiła metodę opowieści ilustrowanej, pomocnej w opracowaniu baśni, legend i bajek na lekcjach języka polskiego. Grafika w połączeniu ze słowem pozwala uczniom na rozwijanie potrzebnych kompetencji językowych i literackich. Interdyscyplinarne ujęcie metody stwarza właściwy klimat do snucia ciekawych opowieści w oparciu o baśnie, legendy i bajki.
Uczestnicy webinarium zostali zaproszeni do udziału w konkursie plastycznym „Koty Kopernika. Jego przedmiotem jest stworzenie pracy plastycznej promującej Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Motywem przewodnim pracy powinny być koty, a plastyczny wizerunek tych zwierząt symbolicznie ma podkreślać dawną obecność Mikołaja Kopernika w Olsztynie.
Alicja Szarzyńska, Katarzyna Pietrzyk

 22 marca odbyło się webinarium: „Zmiany klimatu na przestrzeni ostatnich 50 lat”, które prowadzili eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (https://www.imgw.pl/). Program spotkania obejmował:

  • Klimat. Co to jest? Przyszłość – możliwe scenariusze. 
  • Klimat. Czy faktycznie ludzkość ma na to wpływ?
  • Ekstremalne zjawiska atmosferyczne i ich skutki. 
  • Synoptyk – czym zajmuje się, aby przygotować prognozę pogody i z czego korzysta. 
  • Czym jest modelowanie meteorologiczne – o co chodzi w przewidywaniu pogody nie na jutro, ale na tydzień, dwa, miesiąc? 
  • Edukacja prowadzona przez IMGW-PIB – jakie narzędzia ma Instytut (lekcje, filmy, aplikacja). 

Webinarium cieszyło się dużym zainteresowaniem nauczycieli geografii – udział w nim wzięło ponad 60 osób.
Alicja Szarzyńska

25 marca odbyły się warsztaty plastyczne „Zamek gotycki, romański – collage”. Na spotkaniu online Panie uczestniczące w zajęciach wykonały prace plastyczne, które pokazują piękno budowli romańskich i gotyckich (zamki, kościoły), ich cechy charakterystyczne dla epoki i stylu. Prace w technice collagu, czyli różne materiały, na  tekturze, pokazanie koloru, struktury, faktury, bryły. Powstałe prace plastyczne, były bardzo ciekawe i piękne. Temat ten jest przykładową lekcją plastyki dla klas VI w szkole podstawowej.
Barbara Wiśniewska-Sielaszuk

25 marca w szkołach powiatu ełckiego zakończyły się, rozpoczęte 2 marca, seminaria dla nauczycieli i uczniów związane z promocją wystaw historycznych  „Dwie okupacje 1939-1945” i „Jak to w dawnej szkole bywało…” autorstwa Jacka Rutkowskiego, nauczyciela-konsultanta W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku. Na wystawach zaprezentowano oryginalne dokumenty i artefakty, jak również prezentację i scenariusz zajęć dla nauczycieli.
Jacek Rutkowski

26 marca 2022 roku w budynku CEiK w Olsztynie odbył się II Wojewódzki Konkurs Piosenki „Piosenka na dobre i na złe” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Warmińko-Mazurskiego organizowany przez Szkołę Podstawową nr 34 w Olsztynie. Jury w składzie: Agnieszka Dziewulska- Pawłowska, Katarzyna Dzięcioł- Biełowieżec, Ewa Zuba, Emilia Siwik, Milena Małkowska i reprezentujący W-M  ODN w Olsztynie doradca metodyczny do spraw muzyki Adam Zmysłowski wysłuchało 122 piosenek i przyznało nagrody. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Adam Zmysłowski

26 marca odbyły się warsztaty „Wielkanocny decoupage”. Zajęcia prowadziła Agnieszka Spikert. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać technikę decoupagu czyli zdobienia serwetkami. Za jej pomocą podczas szkolenia powstały piękne jajka i świeczki z motywami wielkanocnymi. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

Możesz również polubić…

Skip to content