W Ośrodku w marcu

1 marca 2023 r. odbyły się warsztaty stacjonarne w siedzibie Filii W-M ODN,  poświęcone Mikołajowi Kopernikowi w czasie których  nauczyciele zapoznali się z grą „Na tropie Kopernika” oraz autorskimi materiałami do pracy z teatrzykiem kamishibai.
Powstał również pomysł na stworzenie scenariuszy zajęć w Parku Mikołaja Kopernika w Ełku.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Jwona Jóźwiak, Marta Rózio, Jacek Rutkowski

4 marca odbyło się webinarium: Na szlaku smaku, w którym udział wzięło ponad 60 nauczycieli z Warmii i Mazur. Na szlaku smaku to niezwykłe połączenie turystyki, historii, kultury oraz kulinariów.
Przemieszczając się po Szlaku Kopernikowskim, prowadzącym przez szereg miejscowości na Warmii (między innymi: Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Pieniężno, Braniewo, Frombork) uczestnicy odkrywali tajemnice smaków związanych z każdym z tych miejsc. Oprócz wątków wiążących szlak z osobą i dokonaniami Kopernika np. w taksie chlebowej, odkryli też niezwykle upodobania biskupa Krasickiego, ciekawe historie lokalne budujące koloryt miejsca, specyficzne tradycje a także obyczaje kulinarne wykorzystywane przez restauratorów i gospodarstwa agroturystyczne. Spotkanie „Na szlaku smaku” prowadziła Agata Grzegorczyk-Wosiek.
Alicja Szarzyńska

4 marca odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem: „Kościół dziś”. Wśród zaproszonych prelegentów wystąpili: ks. dr hab. Damian Wąsek (prof. UPJPII, Kraków); ks. dr hab. Tomasz Kopiczko (UKSW); ks. dr Tomasz Adamczyk (KUL, Lublin); ks. dr Marcin Sieńkowski (WSD, Ełk)); red. Krzysztof Ziemiec (TVP, Warszawa). Konferencja dotyczyła współpracy świeckich w kościele oraz jego kondycji i zagrożeniach, ale także co jest dzisiaj nadzieją Kościoła.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Marta Rózio

7 marca, w przededniu Święta Kobiet, w Centrum Nauk Humanistycznych UWM odbyło się spotkanie dla Pań. Przy kawie i ciastku można było wysłuchać wykładu prof. Marii Korybut pt. „Historia kobiet-kobieta w historii”. Po wykładzie nauczycielki szkolne i akademickie dyskutowały o sytuacji „płci pięknej” dawniej i współcześnie. Wspólnie podjęto decyzję, że spotkania będą odbywać się cyklicznie. Na życzenie obecnych ustalono również temat kolejnego spotkania. Będzie ono poświęcone „czarownicom i wiedźmom” a wszystkich zainteresowanych zapraszamy już teraz do śledzenia strony WMODN w celu uzyskania bliższych informacji.
Iwona Jóźwiak

7 marca odbyło się seminarium „Natura kobiety w ujęciu biblijnym”, konferencję do przybyłych nauczycielek wygłosił biblista ks. dr Marek Bednarski, swoją drogą życiową podzieliła się siostra Donata – Benedyktynka Misjonarka. Przybyłe panie miały również okazję do wspólne spędzonego czasu przy kawie i ciastku – a na zakończenie otrzymaliśmy błogosławieństwo od ks. bp. Jerzego Mazura.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Marta Rózio

8 marca (akurat w Dzień Kobiet) nauczyciele informatyki uczestniczyli w konferencji połączonej z warsztatami - Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki. Konferencja rozpoczęła się od wykładu autorki podręczników do informatyki, Grażyny Koby - Projektowanie 3D i druk 3D oraz inne przykłady praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności uczniów wyniesionych z lekcji informatyki. Następnie wzięli udział w warsztatach: Praktyczne zasady dotyczące druku 3D i przygotowanie modelu 3D do wydruku, które prowadził Krzysztof Fortuna (nauczyciel informatyki, ekspert druku 3D) oraz Porównanie narzędzi do tworzenia grafiki: trójwymiarowej 3D (SketchUp i Tinkercad) i dwuwymiarowej z wykorzystaniem grafiki żółwia (Python) prowadzonych przez Grażynę Koba. W zajęciach udział wzięła 22 osobowa grupa nauczycieli.
Leszek Kalinowski

18 marca odbyło się podsumowanie Konkursów Literackich poświęconych Mikołajowi Kopernikowi, zorganizowanych z okazji 550.rocznicy urodzin astronoma. Uroczystość odbyła się w gościnnych progach Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. T. Kotarbińskiego Konkurs został zorganizowany przez WMODN w Olsztynie i miał zasięg wojewódzki. Na spotkanie z organizatorkami (Alicja Szarzyńska i Katarzyna Pietrzyk) przyjechali uczniowie i nauczyciele oraz rodzice z różnych stron naszego województwa. Uczniowie mieli za zadanie napisać opowiadanie na temat: ,,Wędrówka Mikołaja Kopernika po współczesnym świecie" lub zredagować okolicznościową gazetkę szkolną. Wyróżnione prace zostały zamieszczone na blogu. Spośród ponad 30 zgłoszeń wyłoniono najlepsze prace, a ich autorzy odebrali dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody książkowe.
Alicja Szarzyńska i Katarzyna Pietrzyk

20 marca odbyło się webinarium: Edukacja regionalna o Warmii i Mazurach w filmowym wydaniu, w którym udział wzięło blisko 60 osób.
Pan Andrzej Wojnach, producent wykonawczy Gradendoyl zaprezentował filmy o regionie, np.:

  • Żurawscy z Kajn. Opowieść o rodzinie Żurawskich, zasłużonych działaczy warmińskich w okresie międzywojennym, wojennym i powojennym.
  • Miasto nad Łyną. Animowana opowieść o historii Olsztyna.
  • Biskupia Warmia. Animowana opowieść o losach Warmii.

Więcej o filmach o naszym regionie
Alicja Szarzyńska, Katarzyna Pietrzyk

21 marca o godzinie w Muzeum Warmii i Mazur odbyło się otwarcie wystawy, pt. „Copernici tempus et studium. Czas i praca Kopernika”. Myślą przewodnią wystawy jest refleksja nad czasem i pracą, a jej namacalnym wymiarem jest wykonana przez Mikołaja Kopernika tablica astronomiczna na ścianie w krużganku. Więcej informacji na temat wystawy na stronie Muzeum Warmii i Mazur
Wystawa będzie prezentowana na salach gotyckich olsztyńskiego zamku do końca września 2023 r.
W wernisażu udział wzięła piętnastoosobowa grupa nauczycieli pod kierunkiem Alicji Szarzyńskiej i Katarzyny Pietrzyk.
Alicja Szarzyńska, Katarzyna Pietrzyk

22 marca odbyło się spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora. Tym razem gościła nas Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. Dyrektor Jolancie Kłoczewskiej dziękujemy serdecznie za współorganizację przedsięwzięcia i umożliwienie skorzystania z wiedzy i umiejętności oraz praktyki kadry specjalistów zatrudnionych w Szkole. Tematyka nawiązywała swoim zakresem do wcześniej organizowanych spotkań w okolicy marca i Dnia Kobiet i brzmiała „Wizerunek Dyrektorki/Dyrektora szkoły/przedszkola jako istotny aspekt w kontekście opinii o działaniach i promocji placówki oświatowej”.  Tym razem Dyrektorki i Dyrektorzy poświęcili czas refleksjom związanym z powiedzeniem „Jak cię widzą - tak pracują ”. Przez tajniki wizerunku przeprowadziła Beata Salata (Kreatywna Przestrzeń Artystyczna L&XV fifty&fifteen), ambasadorka urody, specjalistka od autoprezentacji, stylizacji i wizażu, ekspertka w wydobywaniu piękna człowieka. O balans pomiędzy wyglądem a wnętrzem zatroszczył się natomiast ks. dr Piotr Wiśniewski, specjalista w zakresie myślenia krytycznego, coach a także doradca metodyczny W-M ODN w Olsztynie.
Ewa Nosowicz

22 marca odbyły się warsztaty terenowe: Mikołaj Kopernik z wizytą u biskupa Tiedemanna Giesego na zamku w Lubawie, w których udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Samborowie. Przewodnikami byli Alicja Szarzyńska i Wiesław Skrobot. Celem wyprawy były relikty zamku biskupów chełmińskich w Lubawie. Uczestnicy wyprawy szczegółowo zwiedzili zagospodarowane relikty zamku: zapoznali się z historią jego budowy, poznali jego najważniejszych mieszkańców, odwiedzili też wystawę przedmiotów odkrytych podczas badań archeologicznych w zamkowych ruinach.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

22 marca w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku odbyło się ciekawe szkolenie „Wykorzystanie różnych rodzajów sztuki związanych z Wielkanocą w rozwijaniu świadomości i ekspresji kulturalnej u uczniów”. Część warsztatową poprowadziły nauczycielki, Wioletta Czaplejewicz  oraz Żaneta Milewska. Zainspirowały uczestników szkolenia kreatywnymi formami pracy, wykorzystując do twórczych działań papier, dzięki któremu powstały przepiękne ozdoby świąteczne.
Małgorzata Burba

25 marca w Warmińsko-Mazurski Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyły się warsztaty: Uniwersalne gry edukacyjne na przedmiotach przyrodniczych i humanistycznych.
Celem zajęć było zapoznanie uczestników z różnymi grami dydaktycznymi na przedmiotach przyrodniczych i humanistycznych, inspirowanie do tworzenia własnych gier dydaktycznych, oraz wymiana doświadczeń dotyczących wykorzystania gier na lekcjach, np. języka polskiego, chemii, geografii, przyrody. Uczestnicy otrzymali grę terenową (quest) „Z Mikołajem Kopernikiem po Olsztynie” i uniwersalną grę edukacyjną - heksy do pracy z uczniami.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska, Katarzyna Pietrzyk, Anna Serwińska

28 marca w Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie zorganizowano Chemia z jajem i tradycją, czyli warsztaty wielkanocne z elementami chemicznymi i międzykulturowy.
Spotkanie prowadziły dr Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej), Anna Serwińska (doradca metodyczny w zakresie chemii WMODN), Alicja Szarzyńska (konsultant WMODN).
Wielkanoc to najstarsza uroczystość chrześcijańska w Polsce, która istnieje już od X wieku. Obfituje ona w ciekawe tradycje i zwyczaje ludowe, z których część jest wciąż żywa (święcenie pokarmów, pisanki, śmigus-dyngus).  Nie tylko data Wielkanocy, ale i zwyczaje wielkanocne wyznawców prawosławia i katolicyzmu różnią nieco. W innych częściach świata także możemy podziwiać interesujące zwyczaje wielkanocne, m. in. na Słowacji, Węgrzech, w Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA, Argentynie, Brazylii, Peru, Japonii, Meksyku, Libanie, we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii. Ponadto program obejmował:

  • barwniki naturalne, doświadczenia z jajem w roli głównej;
  • jak wybarwić lub pomalować jajka wielkanocne;
  • wykonanie jaja wielkanocnego metodą decoupage oraz malowanie jaja kamiennego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Anna Serwińska, Alicja Szarzyńska

28 marca w siedzibie Filii W- MODN w Olsztynie ( WANS w Białymstoku Filia w Ełku) odbyły się warsztaty „Design Thinking jako inspirujący model pracy projektowej w szkole” prowadzone przez certyfikowane trenerki DT. Nauczyciele zostali zaproszeni do praktycznego poznania procesu, narzędzi i sposobu myślenia projektowego, który wykorzystają w codziennej pracy szkolnej. Efektem przeprowadzonych warsztatów było wykonanie przez nauczycieli prototypów przedmiotów zaprojektowanych zgodnie z pięcioma etapami myślenia projektowego oraz rozwiązanie problemu wychowawczego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Małgorzata Burba, Jolanta Grędzińska- Kosiorek

W lutym i marcu odbył się cykl seminariów dla nauczycieli " Różnorodność wyznaniowa na Warmii i Mazurach dawniej i dziś". W trakcie zajęć nauczyciele poznali różne wyznania i kościoły działające na obszarze Warmii i Mazur. Gośćmi byli duszpasterze: Kościół ewangelicko – metodystyczny- pastor Dariusz Zuber i pastorka Monika Zuber, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – pastor Łukasz Ławreszuk, Kościół ewangelicko – augsburski (luteranie) – ks. Dawid Banach, Kościół Grekokatolicki Ks. Bp Arkadiusz Trochanowski, Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów- pastor Grzegorz Gawrych
W kwietniu planowane są kolejne spotkania na które zapraszamy zainteresowanych nauczycieli.
Marta Rózio i Jacek Rutkowski

W dniach 23.02-6.03.2023 r. w szkołach powiatów ełckiego, gołdapskiego, piskiego i oleckiego odbyły się seminaria "Lekcje z najnowszej historii Polski (IPN). Żołnierze Wyklęci".
W ramach spotkań zapoznano nauczycieli i uczniów z problematyką podziemia niepodległościowego w latach 1945-56 z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Marta Rózio i Jacek Rutkowski

Możesz również polubić…

Skip to content