W Ośrodku w marcu

1 marca 2016 r. w W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku odbyło się szkolenie „Od stereotypów do dyskryminacji w szkole”. Rosnąca fala postaw ksenofobicznych i problem dyskryminacji w szkole to nowe wyzwanie dla nauczycieli. Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.
Jacek Rutkowski

9 i 10 marca z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  w Olecku i Ełku odbyły się lekcje otwarte dla nauczycieli „Żołnierze Wyklęci”. W lekcjach brali udział uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Ełku i  Liceum Ogólnokształcącego w Olecku.
Jacek Rutkowski

10-11 marca 2016 r.  30 dyrektorów – członków Klubu Aktywnego Dyrektora uczestniczyło w wizycie studyjnej w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi. Tematyką wizyty studyjnej był  „Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki nad koncepcją pracy szkoły”. Dyrektor Bożena Będzińska – Wosik oraz nauczycielki wszystkich etapów edukacyjnych przedstawiły koncepcję „budzącej się szkoły” opartej o zasady neurodydaktyki. Uczestnicy wizyty obserwowali również codzienną pracę szkoły, uczestnicząc m.in. w zajęciach lekcyjnych. Temat wizyty studyjnej był kontynuacją problematyki neurodydaktyki w praktyce szkolnej, prezentowanej  na spotkaniach  Klubu Aktywnego Dyrektora przez dr Marka  Kaczmarzyka i dr Marzenę Żylińską.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

14 marca  w W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku odbyło się szkolenie „Dialog motywujący jako metoda pracy profilaktycznej, interwencyjnej, terapeutycznej z  nastolatkami”. Udział w spotkaniu wzięli specjaliści szkolni – pedagodzy i psycholodzy.  Znajomość Dialogu Motywującego i jego stosowanie w praktyce pozwala  dostrzec zupełnie nową  perspektywę w traktowaniu przez nauczycieli i wychowawców swojej roli w nauczaniu i wychowaniu. To alternatywa dla tradycyjnego modelu nagród i kar, tak głęboko zakorzenionego w naszym systemie edukacji.
Małgorzata Burba

16 marca w naszym ośrodku odbyło się czwarte spotkanie Forum Nauczycieli Matematyki poświęcone problemowi: „Jak pracować z uczniem, który nie potrafi samodzielnie poruszać się w świecie matematyki – przykłady stosowania komputera (program GeoGebra) – warsztaty informacyjne na gotowych przykładach”. Spotkanie prowadził Bronisław Pabich, dydaktyk matematyki – specjalista od  matematyki z komputerem, autor wielu publikacji dotyczących nauczania matematyki z programem Cabri. W spotkaniu uczestniczyło 44 nauczycieli matematyki. Szczególne zainteresowanie wzbudziły metody wykorzystania programów komputerowych do rozwiązywania zadań. Spotkanie to zakończyło tegoroczny cykl szkoleń dotyczących wykorzystywania w nauczaniu matematyki technologii IT.
Henryk Sienkiewicz, Józef Paszuk

12

18 marca 2016 r. wicedyrektor W-M ODN w Olsztynie, Henryk Sienkiewicz, uczestniczył w spotkaniu Zarządu Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli z Ministrem Edukacji Narodowej, Anną Zalewską. Obecne na nim były również posłanki na sejm: Krystyna Wróblewska i Iwona Michałek. Temat spotkania dotyczył przyszłości systemu doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli w naszym kraju.
Henryk Sienkiewicz

18 marca  w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie odbyło się spotkanie informacyjne podnoszące  wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ EDUKACJA SZKOLNA. Uczestniczyli w nim dyrektorzy, nauczyciele, przedstawiciele organów prowadzących zainteresowani realizacją projektów współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji.  Swoje sukcesy w realizacji przedsięwzięć wspierających wymianę doświadczeń na forum europejskim przedstawili: Ewa Kopacka (Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie), Iwona Głowińska (Szkoły Podstawowa nr 23 w Elblągu) Bożena Kobusz (Gimnazjum nr 1 w Górowie Iławeckim), Anna Chmielewska i  Agnieszka Górska (Zespół  Szkolno – Przedszkolny) w Łukcie.
Spotkanie prowadziła Ewa Nosowicz – konsultant regionalny programu Erasmus+.
W spotkaniu uczestniczyli również konsultanci regionalni sektora Młodzież oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe, Katarzyna Popławska i Damian Ciachorowski.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

22 marca odbyło się szkolenie „ W-M ODN i biblioteka pedagogiczna we wspomaganiu pracy nauczycieli – doskonalenie kompetencji czytelniczych uczniów. Metoda dialogowa w pracy z tekstem literackim”. To działanie, którego celem było wzmocnienie współpracy obydwu placówek na rzecz wspierania pracy szkół i nauczycieli oraz podnoszenia efektywności procesu edukacyjnego. Więcej
Małgorzata Burba

Możesz również polubić…

Skip to content