W Ośrodku w październiku

1 października 2016 r. na Wigrach w  Areopagu Nowej Ewangelizacji  grupa kapłanów uczestniczyła w szkoleniu „Jak prowadzić grupy formacyjne w szkole?.”  Zrodziło się wiele pomysłów na inicjatywy edukacyjno-wychowawcze. Poziom organizacyjny znacznie ułatwiła współpraca W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku z partnerami -  Stowarzyszeniem Rodzina Rodzin i Ełcką Kurią Diecezjalną.
Zuzanna Hołubowicz

2-4 października w Giżycku, Ełku i Olecku odbyły się  spotkania informacyjno-organizacyjne w ramach już III edycji realizacji programu “Mały Mistrz”. W spotkaniach licznie uczestniczyli nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.
Zbigniew Bogdan

10 października w Zespole Szkół im. Ks. Bpa Edwarda Samsela w Wiśniowie Ełckim  odbyła się gminna debata "Troska o klimat szkoły przyjaznej rodzinie". Debata wychodziła naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości, wyrosłych z europejskiego kręgu kulturowego, takich jak: odpowiedzialność, wartość rodziny, szacunek dla życia, które dają gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne.  W czasie debaty zostały zaprezentowane efekty pracy uczniów nad projektem edukacyjnym „Rodzina – tu się wszystko zaczyna”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Zuzanna Hołubowicz i Małgorzata Burba

11 i 12 października w W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku zorganizowane zostało szkolenie dla pedagogów i psychologów „Trening pewności siebie – program wsparcia dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej”. Poprowadziła je Joanna Węgrzynowska ze Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka”. Celem szkolenia było podnoszenie kompetencji zawodowych specjalistów szkolnych oraz zapoznanie ich z filozofią TPS i przekazanie umiejętności prowadzenia treningów dla dzieci i młodzieży w swoich placówkach. Wiedza, doświadczenie, praca warsztatowa, a przy tym atmosfera to atuty tego spotkania, które zaliczyć można do bardzo udanych.
Małgorzata Burba

12 października w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie dyrektorów placówek regionalnych – prowadzonych przez samorządy województw. Poświęcone było omówieniu szkoleń nauczycieli w kontekście planów wprowadzenia do edukacji formalnej nauki programowania od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a także optymalnego wykorzystania środków unijnych. Ośrodek na tym spotkaniu reprezentował wicedyrektor Henryk Sienkiewicz.
Henryk Sienkiewicz

17 października grupa nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z naszego województwa odbyła wizytę studyjną w Elblągu. Wyjazd zorganizowany by przez  Agnieszkę Spikert i Alicję Szarzyńską w ramach kursu: W poszukiwaniu innowacji w edukacji wczesnoszkolnej. Wizyta studyjna  w Elblągu. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję obserwować lekcje w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technik TOC w Szkole Podstawowej nr 16 w Elblągu. Mieli możliwość również obserwowania innowacji opartej na wprowadzeniu do klas szkolnych piłek, na których uczniowie siedzą podczas zajęć. Zajęcia  bardzo spodobały się nauczycielom czego wyraz dali w rozmowach podsumowujących obserwowane lekcje. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

17 października w Ełckim Centrum Kultury odbyło się XIII Forum Wychowawcze Szkół pod hasłem "Tak właśnie Polska się zaczęła - refleksja dla teraźniejszości i przyszłości".  Wybrani laureaci konkursu „Tak Polska się zaczęła...” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ełku i Gimnazjum nr 3 w Ełku zaprezentowali swoje dzieła sceniczne.  Dr Paweł Tarasiewicz  z Lublina zreferował „Czym jest wychowanie do wartości dla etosu polskiej szkoły”. Następnie odbyło się Świeczkowisko,   w czasie którego rozmawiano o tym, czym jest i co daje harcerstwo. Były wspomnienia instruktorów harcerskich.  W forum wzięło udział ponad 300 osób. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Zuzanna Hołubowicz i Małgorzata Burba

19 października odbyło się drugie w tym roku szkolnym spotkanie sieci wsparcia kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych – członków Klubu Aktywnego Dyrektora. Tematyka spotkania, w którym uczestniczyło 55 dyrektorów szkól i przedszkoli to „Zarządzanie przez wartości”,  a prelegentem był Józef Paszuk. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

24 października w Szkole Podstawowej nr 5 w Ełku odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie na temat „Budowanie przyjaznego klimatu szkoły gwarantem bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia społeczności” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku. W spotkaniu uczestniczył Warmińsko-Mazurski wicekurator Oświaty – Wojciech Cybulski oraz przedstawiciele szkół oraz placówek działających na rzecz promocji zdrowia. Zagadnienia merytoryczne w zakresie zapewniania bezpiecznych warunków i rozwoju uczniów w środowisku szkolnym przedstawiły – Małgorzata Burba i Zuzanna Hołubowicz. Konferencja dała też możliwość wymiany doświadczeń i zaprezentowania ciekawych przedsięwzięć realizowanych w szkołach naszego województwa.
Małgorzata Burba, Zuzanna Hołubowicz

28 października w Muzeum Historycznym w Ełku odbyło się rozdanie nagród w Wojewódzkim Konkursie Historycznym "Moja Mała Ojczyzna i Zakon Krzyżacki", który został zorganizowany z okazji 550. rocznicy podpisania II Pokoju Toruńskiego (1466-2016).
W uroczystym spotkaniu wzięli udział nagrodzeni uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół naszego województwa. Spotkanie poprowadził  pomysłodawca konkursu  Jacek Rutkowski (Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku). Nagrody wręczał Adam Dobkowski (Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Ełku). Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Więcej informacji.
Jacek Rutkowski

 

Skip to content