W Ośrodku w październiku

3 października 2017 r. w Filii W-M ODN w Olecku odbyło Seminarium regionalne warmińsko-mazurskiej sieci szkół edukacji globalnej pod hasłem „Edukacja globalna, edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.” Uczestnikami seminarium byli szkolni liderzy edukacji globalnej regionu warmińsko-mazurskiego, dyrektorzy szkół, nauczyciele wdrażający edukację globalną w 17 szkołach w naszym województwie.
Spotkanie było okazją do uroczystego wręczenia certyfikatów „Szkoły Liderów” oraz certyfikatów „Liderów Szkoły Edukacji Globalnej” za aktywność zespołów nauczycielskich w realizacji działań projektowych. Więcej informacji. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

6 października 2017 r. odbyło się szkolenie dla 27 nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego z Kaliningradu - Wychowawczo-profilaktyczna funkcja szkoły ochrona i rozwój zdrowia psychicznego uczniów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Wierczuk

18 października w W-M ODN w Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora. W program spotkania był warsztat „Nowatorskie rozwiązania edukacyjne w zakresie nauczania matematyki w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej - Lego Education” dla dyrektorów szkół i przedszkoli, prowadzenie - trener Access Edukacja. Następnie Ewa Wierczuk, Jolanta Grędzińska - Kosiorek przeprowadziły zajęcia „Organizacja i realizacja doradztwa zawodowego w szkole podstawowej”. Zajęcia „Budowanie koncentracji i wydobywanie potencjału dziecka” – dla dyrektorów przedszkoli, prowadziła - Zuzanna Taraszkiewicz. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

22 października 19 nauczycieli ukończyło kurs „Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”. Kurs trwał 30 godzin i zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Absolwenci uzyskali przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz.1132), na okres 5 lat. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Wierczuk

24 i 30 października w Filii W-M ODN w Olecku, trenerki edukacji globalnej w regionie warmińsko-mazurskim: Jolanta Grędzińska-Kosiorek i Małgorzata Burba zrealizowały cykl warsztatów dla Szkolnych Liderów Edukacji Globalnej.
Projekt jest realizowany we współpracy z ORE pod patronatem MEN i MSZ.
Celem warsztatów było wyposażenie Liderów w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy
z zespołami nauczycieli, radami pedagogicznymi oraz włączenie uczniów w Tydzień Edukacji Globalnej, konkursy i inne działania projektowe. Więcej informacji. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

27 października zakończone zostały zajęcia w ramach grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Nauka programowania w szkole”. Adresatami grantu byli nauczyciele szkół i placówek wszystkich etapów edukacyjnych z powiatów: olsztyńskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego, ostródzkiego i miasta Olsztyna.
W 16 godzinnych szkoleniach wzięło udział 53 osoby. Celem szkoleń było zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu programowania w oparciu o nową podstawę programową z informatyki i przygotowanie do wykorzystania tych umiejętności w praktyce szkolnej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Leszek Kalinowski

28 października uczestnicy grantu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty zmierzyli się w Turnieju klasyfikacyjnym, kończącym 4 tygodniowe „Szkolenie w zakresie edukacji przez szachy”. W trakcie 8 dni szkoleniowych 80 nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli rozwijało swoje kompetencje w zakresie włączenia gry w szachy do pracy dydaktyczno – wychowawczej. Do najważniejszych zalet szkolenia nauczyciele zaliczyli: poznanie obszarów korelacji szachów z innymi przedmiotami, wykorzystanie szachów w dydaktyce przedmiotowej, innowacje na zajęciach szachowych, zasady metodyczne nauczania gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
To już po raz kolejny „Szkolenie w zakresie edukacji przez szachy” zostało objęte grantem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty ze środków na doskonalenie. W przyszłości uczniowie placówek, z których wywodzą się uczestnicy szkolenia będą mogli nieodpłatnie odkrywać tajniki „królewskiej gry”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Józef Rogowski

28 października rozpoczęła się druga edycja Kursu Kwalifikacyjnego w Zakresie Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego. Kurs prowadzi wykwalifikowana kadra z naszego Ośrodka oraz z Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego. W tym roku swoje kwalifikacje uzupełnia 18 nauczycielek z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zakończenie planujemy pod koniec maja 2018. Mamy również nadzieje na kolejne edycje w następnych latach.
Elżbieta Szymborska

 

 

Możesz również polubić…

Skip to content