W Ośrodku w październiku

3 października 2020 r. odbyły się warsztaty terenowe „Poznajemy drzewa z przewodnikiem Collinsa", które realizowane były przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dywitach. Zajęcia odbywały się na ścieżce dydaktycznej wokół jeziora Dywickiego. Zapraszam do galerii zdjęć
Alicja Szarzyńska

3 października w Warmińsko- Mazurskim Ośrodku Doskonalenia odbyły się warsztaty „Metoda dynamicznych obrazów Systemu Edukacji Przez Ruch w edukacji w pracy z dziećmi młodszymi". Osobą prowadzącą zajęcia była Dorota Dziamska autorka Systemu Edukacji przez Ruch i koordynatorka nowej podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Jak zwykle zajęcia miały charakter praktyczny. Celem szkolenia było ukazanie metody dynamicznych obrazów i wykorzystania jej w edukacji matematycznej, polonistycznej i przyrodniczej. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert

4 października odbyły się zajęcia „Praktyczne ujęcie integracji czynnościowej w systemie Edukacji Przez Ruch". Zajęcia miały charakter warsztatowy. Osobą prowadzącą była pani Dorota Dziamska- autorka systemu. Celem zajęć było praktyczne ukazanie idei integracji i czynnościowego nauczania w pracy z dziećmi młodszymi w odniesieniu do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Agnieszka Spikert

7 października odbyły się warsztaty „W poszukiwaniu strategii w nauczaniu matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Efekt czy proces?”. Zajęcia prowadziły nauczyciel konsultant Agnieszka Spikert i nauczyciel doradca Ewa Kopacka. Adresatem szkolenia byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Jego celem było przedstawienie wartości zajęć, w których nauczyciel pozwala uczniom samodzielnie poszukiwać rozwiązań stawianych przed nimi problemów. Równocześnie zajęcia ukazywały szkodliwość transmisyjnego nauczania matematyki.  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert

10 października w W-M ODN w Olsztynie odbyły się zajęcia „Zakładanie i prowadzenie bloga o tematyce przyrodniczej. Praktyczne warsztaty w oparciu o internetową aplikację Blogger”. Zajęcia odbyły się w pracowni komputerowej oraz na terenie Parku Miejskiego im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie. Pod kierunkiem pani Katarzyny Pietrzyk nauczyciele tworzyli blogi…  Zapraszam do galerii zdjęć
Alicja Szarzyńska

12 października  w W-M ODN w Olsztynie odbyły się warsztaty "ZaTIKowana geografia - wykorzystanie multimedialnych map z platformy Meridian Prime", które realizowane  były przy współpracy z MERIDIAN,
Alicja Szarzyńska, Alicja Matusewicz

13 października w W-M ODN odbyły się warsztaty dla nauczycieli historii „ZaTIKowana historia”. Nauczyciele mogli przekonać się, że platforma edukacyjna Meridian Prime to wygodne i nowoczesne narzędzie do pracy z mapami na lekcjach historii. Dzięki platformie można korzystać z ze sprawdzonej bazy materiałów dydaktycznych, tworzyć własne zadania z interaktywnymi mapami oraz oszczędzać czas łatwo i szybko przygotowując prezentacje i zadania dla uczniów. W stacjonarnych zajęciach wzięło udział 12 nauczycieli historii.
Iwona Jóźwiak

14 października z inicjatywy ORE odbyło się spotkanie online Planowanie szkolnych działań regionalnych w obszarze edukacji globalnej i na rzecz zrównoważonego rozwoju.
W spotkaniu uczestniczyli: wicedyrektor ORE Grażyna Wiśniewska, przedstawiciele Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE oraz regionalni koordynatorzy Edukacji Globalnej. Województwo warmińsko-mazurskie reprezentowały nauczycielki konsultantki Filii W-M ODN w Olecku - Jolanta Grędzińska-Kosiorek i Małgorzata Burba. W efekcie spotkania zaprezentowano dotychczasowe działania w województwach oraz określono kierunki dalszej współpracy regionalnych koordynatorów EG w ramach Ogólnopolskiej Sieci Współpracy Liderów Edukacji Globalnej.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek, Małgorzata Burba

17 października na terenie żwirowni w Witramowie koło Olsztynka odbyły się warsztaty „Skały wokół nas - rozpoznawanie skał polodowcowych i tworzenie kolekcji”.
Alicja Szarzyńska

21 października w W-M ODN w Olsztynie odbyło się szkolenie on line „Relacje między podstawą programową a nowym informatorem o egzaminie ósmoklasisty z geografii od roku szkolnego 2021/2022 w kontekście egzaminu zewnętrznego”, które prowadziły: Elżbieta Jermacz i Alicja Matusewicz.
Alicja Szarzyńska

23 października odbyła się konferencja  on-line  „Wykorzystanie metod  psychologicznych w pracy nauczyciela"  dla nauczycieli języka ukraińskiego.   O tym,   jak  ważne są  psychologiczne zasoby  własne  nauczyciela i ich właściwe wykorzystanie w pracy, jak zapobiegać wypaleniu  zawodowemu, i jak radzić sobie ze stresem  mówiła  Marta Onyshkevych - psycholog ze Lwowa. Nauczyciele aktywnie uczestniczyli w spotkaniu,  wymieniali się swoim doświadczeniem. Mieli również możliwość poznania praktycznych ćwiczeń i zrelaksowania się  w piątkowe popołudnie.  Zdobytą wiedzę i umiejętności  wykorzystają również do pracy z uczniami.
Lubomira Tchórz

23 października odbyło się szkolenie online Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku. Kolejni nauczyciele zapoznali się z aktualnymi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego. Konsultant Bożena Osik omówiła ścieżkę awansu nauczyciela (od stażysty do nadania tytułu honorowego profesora oświaty). Nauczyciele mogli także zadawać pytania związane z przebiegiem rozmowy egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej.
Bożena Osik

24 października odbyły się zajęcia „Metoda projektu w kształceniu bezpośrednim i w edukacji zdalnej w edukacji wczesnoszkolnej”. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zajęcia miały formę wideokonferencji. W ramach szkolenia poruszano tematykę priorytetową w obecnej sytuacji, czyli jak pracować zdalnie z młodszymi uczniami i w jaki sposób praca metodą projektu może przyczynić się do uatrakcyjnienia zajęć i pozwolić uczniom na rozwijanie swojej samodzielności i kreatywności.
Agnieszka Spikert

25 października na platformie Moodle W-M ODN w Olsztynie zakończyła się druga edycja 80 – godzinnego szkolenia online Rola i zadania opiekuna stażu. W ciągu czterech tygodni nauczyciele dzielili się wiedzą i doświadczeniami, pisząc posty na forum, analizowali zamieszczone materiały oraz wypełniali testy sprawdzające wiedzę. W każdym tygodniu mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach online.
Bożena Osik, Ewa Wierczuk

26 października odbyły się w trybie online warsztaty dla nauczycieli historii szkół podstawowych: „Relacje między podstawą programową a nowym informatorem o egzaminie ósmoklasisty z historii w kontekście egzaminu zewnętrznego”. Zajęcia poświęcone były analizie zadań występujących na egzaminie ósmoklasisty, ich korelacji z podstawą programową oraz źródłom ikonograficznym. W zajęciach udział wzięło 15 nauczycieli, a warsztaty poprowadziła Iwona Jóźwiak.
Iwona Jóźwiak

28 października odbyły się warsztaty online Tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki. Nauczyciele zapoznali się z działaniem i możliwościami narzędzia do tworzenia pomocy multimedialnych Genially. W trakcie zajęć każdy uczestnik założył konto i zaprojektował materiał interaktywny.
Bożena Osik

Skip to content