W Ośrodku w październiku

6 października 2021 r. roku na prośbę Michała Janickiego nauczyciela muzyki w SP nr 34 w Olsztynie doradca metodyczny do spraw muzyki Adam Zmysłowski wziął udział w konsultacjach, próbach i nagraniu przez uczniów piosenki Złoto" w ramach akcji Pomagamy Pawłowi z Olsztyna". Akcja ma na celu wspomóc leczenie chorego na nowotwór Pawła, ucznia SP nr 25 w Olsztynie. Efekty współpracy i pracy uczniów do obejrzenia i posłuchania pod linkiem.
Adam Zmysłowski

15 października odbyło się sympozjum historyczne „Bł. Kard. Stefan Wyszyński – symbol wiary i patriotyzmu”. Po uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Bp. J. Mazura, dalsza część odbyła się w ECKu. Jako pierwszy swój referat nt. wyjątkowości Prymasa, przedstawił ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński z Łomży. „Problem był jeden dla Państwa Polskiego. Nie sama postać Prymasa, ale to, że był uczciwy i wierny pewnym zasadom do końca, bez jakiegokolwiek kompromisu”– podkreślił dr hab. Krzysztof Sachowicz w wykładzie „Aparat bezpieczeństwa przeciw Prymasowi Wyszyńskiemu”. Jako literaturoznawca ks. prof. UKSW dr hab. Jerzy Sikora – kolejny prelegent, zwrócił uwagę w swoim wykładzie na język, którym posługiwał się bł. Prymas. O związkach kard. Wyszyńskiego z ziemią ełcką mówił ks. dr Tadeusz Białous w prelekcji pt. „Ślady obecności kard. Wyszyńskiego na terenach obecnej diecezji ełckiej”. Podczas sympozjum nastąpiło rozstrzygnięcie diecezjalnego konkursu plastyczno-literackiego „Bł. kard. Stefan Wyszyński i bł. Matka Elżbieta Róża Czacka – świadkowie umiłowania Boga bliźniego i Ojczyzny”.
Marta Rózio

16 października powróciliśmy ze stacjonarną (wreszcie!) wersją warsztatu „Twórcze myślenie – sposoby do kreatywnego podejścia do problemów”. Heurystyka, synestezja, transpozycja, asocjacja i metafora w przyjaznym, otwartym i gotowym do eksperymentowania otoczeniu – to w kilku słowach przepis na bardzo praktyczne i pogodne doświadczenie. Twórcze myślenie jest bliższe, niż się na  wydaje! Do zobaczenia na kolejnych edycjach warsztatu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Marcin Jaroszewski

23 października  odbyły się warsztaty ceramiczne - Świat Gliny II edycja  w pracowni u pani Eleonory Poznańskiej w Olsztynie. Uczestniczki warsztatów uczyły się podstaw rzemiosła ceramicznego. Panie mogły ulepić swoją miskę, czapkę mikołaja, kubek, paterę na owoce ozdobioną motywem roślinnym, po wypaleniu wstępnym, malowanie - szkliwienie. Kolejne spotkanie warsztatowe w listopadzie. Zajęcia te będą inspiracją do przeprowadzenia podobnych działań  na lekcjach plastyki, bądź jako pomysł na zajęcia plastyczne w tejże pracowni ceramicznej. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Barbara Wiśniewska-Sielaszuk

25 października w Muzeum Historycznym w Ełku rozpoczął się wernisaż i zajęcia dla nauczycieli i uczniów w oparciu  wystawę "Jak to w dawnej szkole bywało...". Podczas spotkań nauczyciele i uczniowie zapoznali się ze zbiorem oryginalnych dokumentów, zdjęć i świadectw szkolnych z lat 1820-1989 i sposobami wykorzystania ich w pracy na lekcjach. Autorem wystawy i prowadzącym zajęcia był nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku Jacek Rutkowski. Wystawa jest wypożyczana do szkół po uprzednim uzgodnieniu z autorem.
Jacek Rutkowski

25-26 października w I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli odbyła się wizyta studyjna Klubu Aktywnego Dyrektora "Efektywne i innowacyjne nauczanie matematyki. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad kształceniem kompetencji matematycznych – doskonalenie jakości nauczania”.  Dyrektorzy - członkowie KAD i Nauczyciele matematyki spotkali się z Anną Szulc nauczycielką matematyki, autorką i realizatorką innowacji w zakresie metodyki nauczania oraz oceniania. Kolejnego dnia spotkaliśmy się z p. Anną, która wprowadziła nas w swoją metodykę pracy i oceniania. 26.10. od godz. 8.00 uczestniczyliśmy jako obserwatorzy w 6 lekcjach, odbyło się również spotkanie dyrektorem I LO, Tomaszem Siemienkowiczem, z pedagog Alicją Piątkowską (interesowało nas funkcjonowanie uczniów z klas objętych innowacją), a po obserwacjach lekcji ponownie z p. Szulc. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Ewa Nosowicz

Skip to content