W Ośrodku w październiku

1 października 2022 r.,  w ramach Europejskich Dni Ptaków, odbyły się zajęcia terenowePtasi Piknik na Mierzei Wiślanej”. Udział w nich wzięło blisko 50 osób. W programie Ptasiego Pikniku organizowane były m.in.: warsztaty i nauka rozpoznawania gatunków ptaków, odłowy i obrączkowanie ptaków, spotkania z artystami zafascynowanymi przyrodą, konkursy z nagrodami, opowieści o przyrodzie, lesie i gospodarce leśnej, budowanie skrzynek lęgowych. Pod okiem ornitologów i leśników uczestnicy liczyli przelatujące ptaki. Mierzeja Wiślana jest jednym z czterech (poza Falsterbo w Szwecji, Gibraltarem i Cieśniną Bosfor) miejsc w Europie, gdzie potwierdzono zjawisko migracji ptaków w natężeniu nienotowanym powszechnie w innych miejscach.
Zajęcia terenowe dofinansowane były ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

4 października w Filii W-M ODN w Olecku odbyło się inaugurujące spotkanie  sieci współpracy Szkolnych Liderów Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zorganizowane przez koordynatorki- Jolantę Grędzińską-Kosiorek i Małgortę Burbę. W  części warsztatowej szkolni liderzy opracowali  strategie działań na rzecz środowiska i klimatu z uwzględnieniem kształtowania umiejętności podstawowych i przekrojowych zawartych  w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Trwają przygotowania do Tygodnia Edukacji Globalnej.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek i Małgorzata Burba

3 i 4 października w Muzeum Wieży Ciśnień w Gołdapi odbyły się zajęcia dla nauczycieli i uczniów do wystawy „Jak to w dawnej szkole bywało…” autorstwa, nauczyciela – konsultanta W-M ODN w Olsztynie Filii w Olecku, Jacka Rutkowskiego. Zaprezentowano zbiór oryginalnych dokumentów, zdjęć i artefaktów związanych ze szkołami i uczniami z lat 1820-1989 w oparciu o autorski scenariusz zajęć i prezentację do wykorzystania w pracy na lekcjach. Wystawa była prezentowana też w gołdapskich szkołach
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Jacek Rutkowski

8 października w naszym Ośrodku odbyło się szkolenie „Spacer z Kopernikiem”. Była to jesienna wersja questu poświęconego Mikołajowi Kopernikowi. W przepięknym październikowym słońcu wędrowaliśmy ulicami Olsztyna, odkrywając miejsca związane z naszym wielkim astronomem. Obecni na szkoleniu nauczyciele rozwiązywali zagadki questu, które razem z Alicją Szarzyńską przygotowała Katarzyna Pietrzyk. W ten sposób została nauczycielom przybliżona metoda questingu, którą można wykorzystywać również podczas zajęć z uczniami. Uczestnicy wykazali się aktywnością, z powodzeniem rozwiązując questowe zagadki. Szkolenie przybliżyło sylwetkę wielkiego astronoma, którego jubileusz 550. urodzin będziemy obchodzić już w przyszłym roku. Polecamy metodę questingu.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Katarzyna Pietrzyk, Alicja Szarzyńska

11, 18 i 25 października odbyły się spotkania nauczycielami szkół i przedszkoli, które starać się będą o Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”. Omówiono wymagania szczegółowe stawiane szkołom ubiegającym się o Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”.
Alicja Szarzyńska

14 października w Szkole Podstawowej w Pogorzeli odbyły się Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wziął udział Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto wraz  z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gołdapi Wojciechem Hołdyńskim, Radni Rady Miejskiej, dyrektorzy i nauczyciele z gminnych placówek oświatowych oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystości dyrektorzy i nauczyciele odebrali nagrody, przyznane za szczególne osiągnięcia  w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz zaangażowanie w rozwój edukacji. Uczniowie wystąpili z autorskim przedstawieniem nawiązującym do CZR i edukacji na różnych kontynentach. W uroczystości uczestniczyły reprezentantki W-M ODN Filii w Olecku -Jolanta Grędzińska-Kosiorek i Marta Rózio.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek i Marta Rózio

18 października odbyła się konferencja „Podmiotowe traktowanie ucznia”, zorganizowana przez SP w Bakałarzewie. Wykładowcy, nauczyciele, wychowawcy, przedstawiciele resortu nauki przybyli na zaproszenie Kazimierza Leończuka, dyrektora placówki. Nie kryli, że już sam temat budzi emocje. Bywa bowiem, że nauczycielom brakuje wsparcia w rodzicach, a uczniowie bardziej skupiają się na swoich prawach, niż obowiązkach.
Chodzi o indywidualne traktowanie uczniów przy jednoczesnym stawianiu wymagań – to jedyna droga, aby obecni uczniowie radzili sobie w dorosłości. Bardzo ważną kwestią jest podmiotowe podejście samych rodziców do swoich dzieci oraz współpraca na płaszczyźnie: rodzic – nauczyciel – uczeń – zaznaczał dyrektor szkoły.  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Marta Rózio

19 października odbyły się pierwsze warsztaty „Jak rozwijać kreatywność wśród uczniów z wykorzystaniem TIK oraz okularów VR”. Nauczycieli zauważyli jak wiele możliwości daje kreatywne wykorzystanie nowoczesnej technologii, oraz to, że uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Marta Rózio

20-26 października gościliśmy w W-M ODN w Olsztynie dyrektor szkoły podstawowej w Finlandii, Marjo Maki-Kantti  oraz przedstawiciela gminy Karvia w Finlandii Tarię Lohikoski. Nasza współpraca ze szkołą w Karvi i jej dyrektorem oraz nauczycielami trwa już ponad 10 lat. Tym razem odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 22 w Olsztynie. Członkowie Sieci Twórczych Anglistów z SP 22 zaprosili obie panie  na swoje lekcje. 24 października odbyła się konferencja dla nauczycieli na temat polskiej i fińskiej szkoły podstawowej. Na sesji pierwszej dr Monika Cichmińska mówiła o tym jak budować relacje z uczniem, by praca nauczyciela była jak najbardziej efektywna. Druga sesja należała do Marjo Maki- Kantti z fińskiej szkoły. Mówiła o systemie edukacyjnym, pracy z uczniami, metodach pracy.
Elżbieta Szymborska, Ewa Moczulska

21 października odbyły się warsztaty plastyczne „ART Jurnal -co to jest?”. Na spotkaniu w WMODN w Olsztynie, uczestniczące w zajęciach panie mogły wykonać swój Art Jurnal w starym kalendarzu, książce metodą kolażu. Do wykonania go, jego pierwszych stron, zostały wykorzystane różne materiały. Motywem było zdjęcie z dzieciństwa, wspomnienia z wyjazdów wakacyjnych. Należało to wkomponować w kartki starej książki, ozdobić, podmalować itp. Powstałe prace plastyczne, były bardzo ciekawe i piękne. ART Jurnal jest dobrym narzędziem do pracy na lekcjach plastyki. Jest to taki pamiętnik plastyczny, może go robić każdy.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Barbara Wiśniewska-Sielaszuk

21-22 października z inicjatywy Fundacji PROSVITA w szkołach z ukraińskim językiem nauczania w Bartoszycach i Górowie Iławeckim odbył się Ukraiński Kongres Oświatowy. Oprócz wymienionych szkół, współorganizatorem był również Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
Ponad 30 delegatów z całej Polski (nauczyciele języka ukraińskiego, dyrektorzy szkół, rodzice oraz liderzy ukraińskich organizacji w Polsce) podczas dyskusji panelowych oraz innych form pracowało nad strategią działań edukacyjno-wychowawczych oraz integracyjnych w systemie szkolnictwa mniejszości ukraińskiej w Polsce.  Zmniejszająca się liczba uczniów ukraińskiej mniejszości narodowej, ponad 200 tys. uczniów uchodźców z Ukrainy w polskim systemie szkolnictwa, brak podręczników do nauczania języka ukraińskiego to, między innymi, główne problemy, które wymagają pewnych zmian w prawie oświatowym oraz wypracowanie efektywnych działań związanych z promocją nauczania języka ukraińskiego, integracją nauczycieli prowadzących nauczanie języka ukraińskiego. Kongres był pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce i nic dziwnego, że wzbudził duże zainteresowanie.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Lubomira Tchórz

22 października w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyły się warsztaty stacjonarne: Tablica Kopernika, początek wiosny i reforma kalendarza. Tablica wprawdzie nie zachwyca lecz tkwi w niej tajemnica. Jaka? Tego dowiadywali się nauczyciele w trakcie zajęć o najstarszym, jedynym i niepowtarzalnym zabytku pozostawionym przez Mikołaja Kopernika na krużganku olsztyńskiego zamku. Po co i jak ją wykonał? Czego dzięki niej się dowiedział? Co udowodnił? Do czego się przyczynił? Skąd wiemy ile trwa rok astronomiczny i czy można się tego dowiedzieć łapiąc zające.
Każdy uczestnik otrzymał publikacje „365. Co się stało z kalendarzem”, „Spacer Pana Kopernika”.
Zajęcia dofinansowane były ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

25 października konsultant Bożena Osik pracowała w komisji Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania. Konkurs zorganizowały nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie. Odbywał się w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych pod hasłem „Czytanie dla pokoju”. Uczniowie, wyłonieni reprezentanci klas III, pod kierunkiem wychowawców i rodziców przygotowali bardzo trudne teksty mówiące, m. in. o wojnie i uchodźcach. Więcej informacji o konkursie na stronie szkoły: Szkolny Konkursu Pięknego Czytania klas III – Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie (sp33.olsztyn.pl)
Bożena Osik

26 października w Ośrodku odbyły się warsztaty „Wojna Polska 1939”. Celem zajęć było zwrócenie uwagi na fakt, że II wojna światowa rozpoczęła się właśnie w Polsce. Prowadzący zapoznali z nieznanymi dotąd badaniami i źródłami dotyczącymi Września 1939. Uczestników zapoznano również z portalem tematycznym na stronach IPN, gdzie można znaleźć kalendarium wydarzeń, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej, kalendarium kampanii wrześniowej na ziemiach polskich; pokazano wybór dokumentów, relacje świadków, galerię zdjęć i fragmenty filmów. Uczestnicy otrzymali materiały pomocne w pracy historyka oraz kalendarze nauczyciela wydane przez IPN w Białymstoku. Zajęcia poprowadzili pracownicy IPN – Michał Ostapiuk, Dawid Zagził, Wioletta Wróbel oraz doradca metodyczny ds. historii Iwona Jóźwiak.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Iwona Jóźwiak

26 października w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim odbyło się spotkanie Klubu Aktywnego Dyrektora – temat spotkania: Inkluzja i bezpieczeństwo cyfrowe w nadzorze pedagogicznym. Jak zapewnić wysoką jakość wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach?
Dr Maciej Dębski założyciel i lider Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawił wyniki badań dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży, zaprosił Dyrektorów do uczestnictwa w projektach badawczych z tej tematyki.
Jolanta Aleksandra Rodzewicz, ekspertka merytoryczna w projekcie Forum kadry włączającej województwa małopolskiego i Akademia Edukacji Włączającej – województwo mazowieckie, członkini Rady Programowej Instytutu Nauki Lektikon, członkini Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła, Dyrektorka Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie w latach 2007 – 2021, omówiła najnowsze przepisy prawa związane ze wspieraniem dzieci/uczniów w kontekście edukacji włączającej.
Ewa Nosowicz

27 października dyrektorzy, pedagodzy i przedstawiciele szkół z Ełku i okolic wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Centrum Oświatowo-Dydaktyczne, we współpracy z W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku, na którym przedstawiono projekt „Pod prąd czyli jak żyć dobrze w czasach zagrożeń”, który jest finansowany przez MEN. Jest to innowacyjna propozycja lekcji dla dzieci z wykorzystaniem technologii VR (Virtual Reality – „wirtualnej rzeczywistości”) aby zapobiegać uzależnieniom wśród młodzieży.
https://olsztyn.tvp.pl/64185738/profilaktyka-w-szkolach-technologia-przestrzegac-bedzie-mlodziez-przez-zagrozeniami?fbclid=IwAR0gstWr8tjraE1mFFz535gdqqLHJLVku7_FbNC43Ywo3SfoGn95CHfryfE
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Marta Rózio

Możesz również polubić…

Skip to content